Zarządzanie numer 62 z 2024 roku, Burmistrzem
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w sprawie
powołania Komisji konkursowej otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym.
 zarządzenie 62 z 2024r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-16 20:39:08.
Zarządzanie numer 59/2024 Burmistrza Miasta i
Gminy w Solcu nad Wisłą w sprawie powołania
komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w zakresie
działalności pożytku publicznego w roku 2024r.
 Zarządzenie 59 z 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-14 15:10:28 | Data modyfikacji: 2024-05-14 15:11:22.
Zarządzenie numer 58/2024 Burmistrza Miasta i
Gminy w Solcu nad Wisłą otwartego konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie
wspierania upowszechniania kultury fizycznej w
Mieście i Gminie Solec nad Wisłą
 Zarządzenie 58 z 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-14 15:07:36 | Data modyfikacji: 2024-05-14 15:12:33.
sprawozdanie z programu współpracy za rok 2023
 sprawozdanie z programu współpracy za rok 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-30 07:40:45.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji
konkursowej
 zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-31 14:57:57.
Oferta realizacji zadania publicznego 2024r
 ogloszenie z 23 stycznia 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-29 12:39:41 | Data modyfikacji: 2024-01-30 08:39:17.
ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY SOLEC
NAD WISŁĄ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ
PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O
DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I
WOLONTARIACIE NA ROK 2024
 program współpracy z org pozarządowymi 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-23 07:50:35.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
w zakresie działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym

ogłoszenie14.11.2023.pdf

 uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-14 15:35:23 | Data modyfikacji: 2024-01-03 12:24:01.
Informacja o wyniku konsultacji społecznych dot.
programu współpracy Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego
 informacja o wyniku konsultacji_1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-23 12:42:24.
Konsultacje projektu „Rocznego programu
współpracy Województwa Mazowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2024 rok”

Komunikat_konsultacje_Programu_współpracy_na_2024.docx

zał. nr 1_Projekt programu_współpracy_na_2024.pdf

zal. nr 2_Formularz_konsultacji_Program_współpracy_2024.docx

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-09 14:00:08 | Data modyfikacji: 2023-10-09 14:03:17.
Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia
konsultacji dotyczących "Programu Współpracy
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z Organizacjami
Pozarządowymi i innymi Podmiotami w Sferze
Pożytku Publicznego na rok 2024"
 konsultacje_1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-04 12:37:44.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

Ogłoszenie22092023.pdf

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-22 18:38:56 | Data modyfikacji: 2023-10-23 12:37:05.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego

oferta

 ogłoszenie_1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-10 14:59:40 | Data modyfikacji: 2023-07-10 15:03:36.
Zarządzenie nr 47/2023 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą w sprawie rozstrzygnięcia
konkursu

Zarządzenie 47.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-24 11:18:40 | Data modyfikacji: 2024-04-24 10:26:05.
Otwarty konkurs na realizację zadania
publicznego w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniom i patologiom społecznym 38 z 2023
 Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 38 z 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-12 11:44:22.
1 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2022
 sprawozdanie z działalności organizacji pozarządowych 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-11 14:41:28.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
27 kwietnia 2023

Ogłoszenie o ofercie.pdf

 uproszczona oferta realizacji zadania publicznego kwiecień.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-27 10:54:21 | Data modyfikacji: 2023-05-18 13:36:55.
zarzadzenie nr 31/2023 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu na realizacie zadań
publicznych na 2023

protokół 1.pdf

protokół 2.pdf

 zarzadzenie w spr rozstrzygnięcia konkursu nr31.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-19 09:24:29.
rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów na
członków Mazowieckiej Rady Działalności
Pożytku Publicznego na lata 2023-2026, VI
kadencji (dalej zwaną MRDPP).

Uchwała_ZWM_ w sprawie regulaminu_powoływania_członków_ MRDPP.pdf

zał. nr 1_regulamin_wzór rekomendacji kandydata.pdf

zał. nr 2_regulamin_mapa podregionów.jpg

zał. nr 3_regulamin_karta zgłoszenia kandydata.pdf

zał. nr 4_regulamin_karta do głosowania.pdf

Załącznik_do_uchwała_ZWM_Regulamin powoływania członków MRDPP.pdf

 Komunikat_ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-28 14:45:27.
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania
publicznego Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z
zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 23/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z dnia 23 marca 2023 r. OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

 Zarządzenie Burmistrza konkurs profilaktyka.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-23 14:54:56.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania
publicznego z zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
Mieście i Gminie Solec nad Wisłą na rok 2023

ogłoszenie o konkursie na realizacje zadania (1).pdf

wzór karty oceny merytorycznej 2023.pdf

wzór karty oceny formalnej oferty 2023..pdf

 zarządzenie ogłoszenie o konkursie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-23 11:45:58.
Zaproszenie do udziału w pracach Komisji
Konkursowej

Zgłoszenie kandydata 2023.doc

 zaproszenie do udziału w pracach komisji 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-15 14:43:45.
Nabór organizacji kandydujących do Komitetu
Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza
2021-2027 (daje zwany KM FEM21-27).

Uchwała Nr 220/2022 Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie Ordynacji wyborczej wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla

Ordynacja wyborcza wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków Komitetu Monitorującego programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027

Załącznik nr 1 Kalendarz wyborczy naboru organizacji kandydujących do Komitetu Monitorującego programu Fundusze dla Mazowsza 2021-2027

1 Załącznik nr 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA MAZOWSZA 2021-2027

 Nabór organizacji pozarządowych_KM FEM21_27.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-11-16 08:07:07.
Oferta realizacji zadania publicznego
 uproszczona oferta2022a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-24 13:01:50 | Data modyfikacji: 2023-04-14 08:03:44.
Ogłoszenie-oferta realizacji zadania publicznego
 ogłoszenie19.10.2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-24 13:00:51.
Zarządzenie nr 109/2022 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 19 października 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczącej
„Programu Współpracy Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą z Organizacjami Pozarządowymi i innymi
Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku
Publicznego na 2023 rok".
 zarzadzenie19.10.2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-19 14:46:03 | Data modyfikacji: 2022-10-28 14:36:30.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2021
 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-29 10:56:18.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi-
profilaktyka uzależnień

Rozstrzygnięcie konkursu2.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-14 08:06:33 | Data modyfikacji: 2022-04-14 08:07:07.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -
rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-14 08:03:17.
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie
„Rocznego programu współpracy Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2022 rok”

Formularz konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

 Komunikat.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:37:09.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w Gminie Solec nad
Wisłą z zakresu profilaktyki uzależnień 2022r.

Ogłoszenie 16.02.2022.pdf

 Zarzadzenie 19 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-25 12:57:46.
Otwarty konkurs ofert na realizaję zadania
publicznego z zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
Gminie Solec nad Wisłą

OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarządzenie 20/2022

wzór karty oceny formalnej oferty.pdf

wzór karty oceny merytorycznej.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-23 14:58:34.
Uchwała Nr XLV/265/2021 w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2022 rok

Uchwała XLV.265.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-22 21:43:19.
Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2022r
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-11-04 11:51:48.
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie
„Rocznego programu współpracy Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2022 rok”

Formularz konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

uchwały nr 1687/267/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2021 r.

 Komunikat_konsultacje_ Uchwała _zmiana_Program_współpracy_na_2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-10-29 11:15:55.
ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie
gminnego programu polityki rozwiązywania
problemów alkoholowych
 wyniki 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-23 09:56:58.
Zarządzenie Nr 24 /2021 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z
zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży w 2021 r.

Zarzadzenie 2021.pdf

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-03 18:39:50.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego 2021

ogłoszenie2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-16 08:01:11.
Otwarty konkurs ofert na realizaję zadania
publicznego z zakresu "Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą -
Zorganizowanie zawodów spotowych"

ogłoszenie - otwarty konkurs.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-05 13:21:59 | Data modyfikacji: 2021-02-05 13:30:20.
Uchwała Nr XXXI/184/2020 w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Uchwała.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-05 13:17:43.
Zaproszenie do konsultacji "Programu współpracy
Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021"
 Zaproszenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-10-22 15:07:55 | Data modyfikacji: 2020-10-22 15:13:11.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji projektu "Rocznego
programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2021"
 Zarządzenie 78.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:59:26 | Data modyfikacji: 2020-10-22 15:06:13.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie
gminnego programu profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz innych uzależnień
na rok 2020
 Ogłoszenie wynikow otwartego konkursu na realizację zadania publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:08:25.
Formularz zgłoszenia propozycji do projektu
„Rocznego programu współpracy Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok”
 formularz program 2021.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-07 11:37:26.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2019
 Sprawozdan roku 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:42:43.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w Gminie Solec nad
Wisłą z zakresu profilaktyki uzależnień 2020r.
 Ogłoszenie wynikow 2020r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-25 07:54:42.
Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w Gminie Solec nad Wisłą z zakresu
profilaktyki uzależnienia wśród dzieci i
młodzieży na 2020r.
 Zarzadzenie 04.03.2020r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-06 08:38:53 | Data modyfikacji: 2020-03-06 08:41:28.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego : W ZAKRESIE
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU w Gminie Solec nad Wisłą 2020r.
 ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania pub 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-25 08:45:19.
Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Solec
nad Wisłą
 ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:58:36.
uchwała Nr XVI.106.2019 w sprawie uchwalenia
rocznego programu wspolpracy gminy Solec nad Wisla
z organizacjami pozarzadowymi
 uchwala Nr XVI.106.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-10 07:48:45.
Uproszczona Oferta Realizacji zadania publicznego
06.11.2019r.
 uproszczona oferta.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-07 18:19:28.
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku
Publicznego głosowanie

Tresc pisma.pdf

Karta do glosowania.pdf

 Zaproszenie do glosowania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:08:42.
Uproszczona Oferta Realizacji zadania publicznego
2019
 Uproszczona Oferta Realizacji zadania publicznego 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-08 07:41:45.
Program współpracy Coroczne uchwalanie przez
Sejmik Województwa „Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” jest realizacją obowiązku
wynikającego z art. 5, ust 3. Ustawy o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
 harmonogram_program_2020_2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-09 07:40:23.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2018
 Sprawozdanie 2018...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:26:23.
Informacja, od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają
się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych

Uproszczone_sprawozdanie.pdf

uproszczona_oferta.pdf

Sprawozdanie_z_realizacji_zadania_publicznego.pdf

Oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf

 Informacja, od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:09:08.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego
 ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania pub.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:35:55.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą o
otwartym III konkursie ofert na realizację
zadań publicznych Gminy Solec nad Wisłą z
zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży w 2019 r.
 OFERTA 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:48:02.
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie z 16.4.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:58:40.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadan
publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie wyników

 ogłoszenie 28.01.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:21:59.
Uchwałą II.18.2018 w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznegp
na 2019 rok.
 Uchwałą II.18.2018r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-13 14:06:41.
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
z dnia 03.12.2018r.
 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 03.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:46:22.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
29.19.2018r.
 OFERTA 29.10.2018r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:34:55.
Uproszczona Oferta Realizacji Zadzń Publicznych
07.09.2018r.
 Uproszczona Oferta Realizacji Zadzń Publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-07 12:23:58.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
28.08.2018r.
 oferta 2018r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:43:35.
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
04.06.2018 Załącznik 1
 oferta 04.06.2018 Załącznik 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:46:39.
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
04.06.2018
 oferta 04.06.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:44:55.
Zarządzenie 11 w sprawie Ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży w 2018r.
 ZARZADZENIE 11. 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:28:44.
Ogłoszenie o otwartym I konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
młodzieży w 2018r.
 ogłoszenie o KONKURSIE.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:27:09 | Data modyfikacji: 2018-03-06 13:31:00.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie gminy Solec nad
Wisłą - szkolenie dzieci i młodzieży oraz
organizacja rozgrywek w piłce nożnej,
popularyzacja tej dziedziny sportu

Ogłoszenie wyników konkursu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-02-14 10:38:36 | Data modyfikacji: 2018-02-14 10:39:51.
Zaproszenie
przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału w pracach komisji konkursowej , w
otwartych konkursach ofert na rok 2018.
 zaproszenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-09 09:56:19.
Program współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 rok
 Uchwała NR XLIV.222.2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:56:52 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:57:47.
Zarządzenie 55/2017 w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultcji projektu..

Projekt

Uchwała

Formularz kosultacji

oferta realizacji zadania publicznego

 Zarządzenie nr 55.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:11:56.
Sprawozdanie z realizacji Programu Gminy Solec nad
Wisłą z organizacjami pozarządowymi w 2016r
 sprawozdanie z realizacji programu Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi w 2016r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-04 13:07:18.
ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji
zadań publicznych II
 ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji zadań publicznych II.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-01 10:05:45.
ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji
zadań publicznych
 ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji zadań publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-31 12:43:05.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
07.07.2017r.
 07.07.2017r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:35:11.
Protokół z otwarcia ofert na zadania
publicznego 2017
 Protokoł 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-04 08:35:44.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na
terenie gminy Solec nad Wisłą
 Ogłoszenie o konkursie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:23:24 | Data modyfikacji: 2017-03-10 09:36:56.
OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY SOLEC
NAD WISŁA W ROKU 2017

Protokół z otwarcia ofert na realizację zadania publicznego 24 luty 2017

 otwarty kokurs ofert 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:31:04 | Data modyfikacji: 2017-02-01 08:45:52.
Konsultacje projektu "Rocznego programu
współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2017"

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o przeprowadzenia konsultacji wraz z formularzem do wyrażenia opinii

Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:53:11 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:02:55.
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2016
 oferta 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-03 13:07:00.
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizaję zadań .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:27:55.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:37:36 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:58:15.

Zobacz:
   Stowarzyszenia i związki członkowskie
Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:37:36
Data modyfikacji: 2017-12-29 13:58:15
Opublikowane przez: Marcin Teske