Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
29.19.2018r. 
 OFERTA 29.10.2018r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:34:55.
Uproszczona Oferta Realizacji Zadzń Publicznych
07.09.2018r. 
 Uproszczona Oferta Realizacji Zadzń Publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-07 12:23:58.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
28.08.2018r. 
 oferta 2018r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:43:35.
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
04.06.2018 Załącznik 1 
 oferta 04.06.2018 Załącznik 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:46:39.
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
04.06.2018 
 oferta 04.06.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:44:55.
Zarządzenie 11 w sprawie Ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży w 2018r. 
 ZARZADZENIE 11. 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:28:44.
Ogłoszenie o otwartym I konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
młodzieży w 2018r.  
 ogłoszenie o KONKURSIE.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:27:09 | Data modyfikacji: 2018-03-06 13:31:00.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie gminy Solec nad
Wisłą - szkolenie dzieci i młodzieży oraz
organizacja rozgrywek w piłce nożnej,
popularyzacja tej dziedziny sportu  

Ogłoszenie wyników konkursu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-02-14 10:38:36 | Data modyfikacji: 2018-02-14 10:39:51.
Zaproszenie
przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału w pracach komisji konkursowej , w
otwartych konkursach ofert na rok 2018. 
 zaproszenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-09 09:56:19 | Data modyfikacji: 2018-02-14 10:39:51.
Program współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 rok 
 Uchwała NR XLIV.222.2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:56:52 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:57:47.
Zarządzenie 55/2017 w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultcji projektu.. 

Projekt

Uchwała

Formularz kosultacji

oferta realizacji zadania publicznego

 Zarządzenie nr 55.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:11:56 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:57:47.
Sprawozdanie z realizacji Programu Gminy Solec nad
Wisłą z organizacjami pozarządowymi w 2016r 
 sprawozdanie z realizacji programu Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi w 2016r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-04 13:07:18 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:57:47.
ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji
zadań publicznych II 
 ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji zadań publicznych II.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-01 10:05:45 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:57:47.
ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji
zadań publicznych  
 ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji zadań publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-31 12:43:05 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:57:47.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
07.07.2017r. 
 07.07.2017r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:35:11 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:57:47.
Protokół z otwarcia ofert na zadania
publicznego 2017 
 Protokoł 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-04 08:35:44 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:57:47.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na
terenie gminy Solec nad Wisłą 
 Ogłoszenie o konkursie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:23:24 | Data modyfikacji: 2017-03-10 09:36:56.
OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY SOLEC
NAD WISŁA W ROKU 2017 

Protokół z otwarcia ofert na realizację zadania publicznego 24 luty 2017

 otwarty kokurs ofert 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:31:04 | Data modyfikacji: 2017-02-01 08:45:52.
Konsultacje projektu "Rocznego programu
współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2017"  

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o przeprowadzenia konsultacji wraz z formularzem do wyrażenia opinii

Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:53:11 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:02:55.
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2016 
 oferta 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-03 13:07:00 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:02:55.
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizaję zadań .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:27:55 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:02:55.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:37:36 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:58:15.
Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:37:36
Data modyfikacji: 2017-12-29 13:58:15
Opublikowane przez: Marcin Teske