Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2021
 Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-29 10:56:18.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi-
profilaktyka uzależnień

Rozstrzygnięcie konkursu2.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-14 08:06:33 | Data modyfikacji: 2022-04-14 08:07:07.
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej -
rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-14 08:03:17.
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie
„Rocznego programu współpracy Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2022 rok”

Formularz konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

 Komunikat.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-03 13:37:09.
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w Gminie Solec nad
Wisłą z zakresu profilaktyki uzależnień 2022r.

Ogłoszenie 16.02.2022.pdf

 Zarzadzenie 19 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-25 12:57:46.
Otwarty konkurs ofert na realizaję zadania
publicznego z zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu w
Gminie Solec nad Wisłą

OGŁOSZENIE KONKURSU

Zarządzenie 20/2022

wzór karty oceny formalnej oferty.pdf

wzór karty oceny merytorycznej.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-23 14:58:34.
Uchwała Nr XLV/265/2021 w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi i
innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2022 rok

Uchwała XLV.265.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-22 21:43:19.
Roczny program współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2022r
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-11-04 11:51:48.
Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie
„Rocznego programu współpracy Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2022 rok”

Formularz konsultacji projektu Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o

uchwały nr 1687/267/21 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 października 2021 r.

 Komunikat_konsultacje_ Uchwała _zmiana_Program_współpracy_na_2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-10-29 11:15:55.
ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie
gminnego programu polityki rozwiązywania
problemów alkoholowych
 wyniki 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-23 09:56:58.
Zarządzenie Nr 24 /2021 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z
zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży w 2021 r.

Zarzadzenie 2021.pdf

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-03 18:39:50.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego 2021

ogłoszenie2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-16 08:01:11.
Otwarty konkurs ofert na realizaję zadania
publicznego z zakresu "Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą -
Zorganizowanie zawodów spotowych"

ogłoszenie - otwarty konkurs.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-05 13:21:59 | Data modyfikacji: 2021-02-05 13:30:20.
Uchwała Nr XXXI/184/2020 w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Uchwała.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-05 13:17:43.
Zaproszenie do konsultacji "Programu współpracy
Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021"
 Zaproszenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-10-22 15:07:55 | Data modyfikacji: 2020-10-22 15:13:11.
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji projektu "Rocznego
programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2021"
 Zarządzenie 78.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-10-22 14:59:26 | Data modyfikacji: 2020-10-22 15:06:13.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie
gminnego programu profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz innych uzależnień
na rok 2020
 Ogłoszenie wynikow otwartego konkursu na realizację zadania publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:08:25.
Formularz zgłoszenia propozycji do projektu
„Rocznego programu współpracy Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok”
 formularz program 2021.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-07 11:37:26.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2019
 Sprawozdan roku 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:42:43.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w Gminie Solec nad
Wisłą z zakresu profilaktyki uzależnień 2020r.
 Ogłoszenie wynikow 2020r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-25 07:54:42.
Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w Gminie Solec nad Wisłą z zakresu
profilaktyki uzależnienia wśród dzieci i
młodzieży na 2020r.
 Zarzadzenie 04.03.2020r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-06 08:38:53 | Data modyfikacji: 2020-03-06 08:41:28.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego : W ZAKRESIE
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU w Gminie Solec nad Wisłą 2020r.
 ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania pub 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-25 08:45:19.
Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Solec
nad Wisłą
 ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-15 13:58:36.
uchwała Nr XVI.106.2019 w sprawie uchwalenia
rocznego programu wspolpracy gminy Solec nad Wisla
z organizacjami pozarzadowymi
 uchwala Nr XVI.106.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-10 07:48:45.
Uproszczona Oferta Realizacji zadania publicznego
06.11.2019r.
 uproszczona oferta.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-07 18:19:28.
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku
Publicznego głosowanie

Tresc pisma.pdf

Karta do glosowania.pdf

 Zaproszenie do glosowania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-06 09:08:42.
Uproszczona Oferta Realizacji zadania publicznego
2019
 Uproszczona Oferta Realizacji zadania publicznego 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-08 07:41:45.
Program współpracy Coroczne uchwalanie przez
Sejmik Województwa „Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” jest realizacją obowiązku
wynikającego z art. 5, ust 3. Ustawy o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
 harmonogram_program_2020_2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-09 07:40:23.
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2018
 Sprawozdanie 2018...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:26:23.
Informacja, od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają
się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych

Uproszczone_sprawozdanie.pdf

uproszczona_oferta.pdf

Sprawozdanie_z_realizacji_zadania_publicznego.pdf

Oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf

 Informacja, od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 10:09:08.
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego
 ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania pub.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:35:55.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą o
otwartym III konkursie ofert na realizację
zadań publicznych Gminy Solec nad Wisłą z
zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży w 2019 r.
 OFERTA 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-29 15:48:02.
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie z 16.4.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-18 13:58:40.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadan
publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie wyników

 ogłoszenie 28.01.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-31 13:21:59.
Uchwałą II.18.2018 w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznegp
na 2019 rok.
 Uchwałą II.18.2018r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-13 14:06:41.
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
z dnia 03.12.2018r.
 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 03.12.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-04 12:46:22.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
29.19.2018r.
 OFERTA 29.10.2018r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-11-06 14:34:55.
Uproszczona Oferta Realizacji Zadzń Publicznych
07.09.2018r.
 Uproszczona Oferta Realizacji Zadzń Publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-07 12:23:58.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
28.08.2018r.
 oferta 2018r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-31 10:43:35.
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
04.06.2018 Załącznik 1
 oferta 04.06.2018 Załącznik 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:46:39.
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
04.06.2018
 oferta 04.06.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-08 07:44:55.
Zarządzenie 11 w sprawie Ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży w 2018r.
 ZARZADZENIE 11. 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:28:44.
Ogłoszenie o otwartym I konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
młodzieży w 2018r.
 ogłoszenie o KONKURSIE.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-03-06 13:27:09 | Data modyfikacji: 2018-03-06 13:31:00.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie gminy Solec nad
Wisłą - szkolenie dzieci i młodzieży oraz
organizacja rozgrywek w piłce nożnej,
popularyzacja tej dziedziny sportu

Ogłoszenie wyników konkursu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-02-14 10:38:36 | Data modyfikacji: 2018-02-14 10:39:51.
Zaproszenie
przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału w pracach komisji konkursowej , w
otwartych konkursach ofert na rok 2018.
 zaproszenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-09 09:56:19.
Program współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 rok
 Uchwała NR XLIV.222.2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-12-29 13:56:52 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:57:47.
Zarządzenie 55/2017 w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultcji projektu..

Projekt

Uchwała

Formularz kosultacji

oferta realizacji zadania publicznego

 Zarządzenie nr 55.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:11:56.
Sprawozdanie z realizacji Programu Gminy Solec nad
Wisłą z organizacjami pozarządowymi w 2016r
 sprawozdanie z realizacji programu Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi w 2016r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-04 13:07:18.
ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji
zadań publicznych II
 ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji zadań publicznych II.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-01 10:05:45.
ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji
zadań publicznych
 ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji zadań publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-31 12:43:05.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
07.07.2017r.
 07.07.2017r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:35:11.
Protokół z otwarcia ofert na zadania
publicznego 2017
 Protokoł 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-04 08:35:44.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na
terenie gminy Solec nad Wisłą
 Ogłoszenie o konkursie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:23:24 | Data modyfikacji: 2017-03-10 09:36:56.
OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY SOLEC
NAD WISŁA W ROKU 2017

Protokół z otwarcia ofert na realizację zadania publicznego 24 luty 2017

 otwarty kokurs ofert 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:31:04 | Data modyfikacji: 2017-02-01 08:45:52.
Konsultacje projektu "Rocznego programu
współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2017"

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o przeprowadzenia konsultacji wraz z formularzem do wyrażenia opinii

Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:53:11 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:02:55.
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2016
 oferta 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-03 13:07:00.
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizaję zadań .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:27:55.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:37:36 | Data modyfikacji: 2017-12-29 13:58:15.
Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:37:36
Data modyfikacji: 2017-12-29 13:58:15
Opublikowane przez: Marcin Teske