Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego 
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-13 14:37:36.
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia 
 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizaję zadań .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-08-19 12:27:55.
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2016 
 oferta 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-03 13:07:00.
Konsultacje projektu "Rocznego programu
współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2017"  

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o przeprowadzenia konsultacji wraz z formularzem do wyrażenia opinii

Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-15 12:53:11 | Data modyfikacji: 2016-11-15 13:02:55.
OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY SOLEC
NAD WISŁA W ROKU 2017 

Protokół z otwarcia ofert na realizację zadania publicznego 24 luty 2017

 otwarty kokurs ofert 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-01-31 13:31:04 | Data modyfikacji: 2017-02-01 08:45:52.
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na
terenie gminy Solec nad Wisłą 
 Ogłoszenie o konkursie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-28 11:23:24 | Data modyfikacji: 2017-03-10 09:36:56.
Protokół z otwarcia ofert na zadania
publicznego 2017 
 Protokoł 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-04 08:35:44 | Data modyfikacji: 2017-03-10 09:36:56.
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
07.07.2017r. 
 07.07.2017r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-10 09:35:11 | Data modyfikacji: 2017-03-10 09:36:56.
ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji
zadań publicznych  
 ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji zadań publicznych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-31 12:43:05 | Data modyfikacji: 2017-03-10 09:36:56.
ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji
zadań publicznych II 
 ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji zadań publicznych II.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-01 10:05:45 | Data modyfikacji: 2017-03-10 09:36:56.
Sprawozdanie z realizacji Programu Gminy Solec nad
Wisłą z organizacjami pozarządowymi w 2016r 
 sprawozdanie z realizacji programu Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi w 2016r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-04 13:07:18 | Data modyfikacji: 2017-03-10 09:36:56.
Zarządzenie 55/2017 w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultcji projektu.. 

Projekt

Uchwała

Formularz kosultacji

oferta realizacji zadania publicznego

 Zarządzenie nr 55.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:11:56 | Data modyfikacji: 2017-03-10 09:36:56.
Data wprowadzenia: 2017-10-06 10:11:56
Opublikowane przez: Marcin Teske