informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego
 informacja o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-02 09:28:21.
Ogłoszenie konkurs ofert - turystyka i
krajoznawstwo - 2015 r.
 konkurs ofert turystyka.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:14:58.
Ogłoszenie konkurs ofert - kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury - 2015 r.
 konkurs ofert kultura.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:16:58.
Ogłoszenie konkurs ofert - ochrona i promocja
zdrowia - 2015 r.
 konkurs ofert ochrona zdrowia.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:18:09.
ogłoszenie - oferty na zadania publiczne
 ogl. rozstrzyg..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:54:15.
ogłoszenie - konkurs ofert
 ogloszenie....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:22:02 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
Ogłoszenie rozstrzygnięcie konkursu ofert -
turystyka i krajoznawstwo - 2015 r.
 rozstrzygniecie konkursu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:46:51.
ogłoszenie - konkurs ofert - turystyka i
krajoznawstwo
 ogloszenie konkurs ofert turystyka i krajoznawstwo 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:26:27.
ogłoszenie - konkurs ofert - ochrona i promocja
zdrowia
 ogloszenie konkurs ofert ochrona zdrowia 10. 2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:28:35.
ogłoszenie - konkurs ofert - kultura i sztuka
 ogloszenie konkurs ofert kultura i sztuka 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:30:00.
Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert
 ogloszenie wybor ofert.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-28 09:58:45.
Konkurs ofert - sport
 konkurs ofert na zadanie publiczne.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:51:15.
Konkurs ofert - turystyka i krajoznawstwo 2016

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 Konkurs ofert 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-06 08:39:27.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2016
 OTWARTY KONKURS 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-25 13:16:29.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W CELU WSPÓLNEJ
REALIZACJI PROJEKTU
 OGLOSZENIE 22.11.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:36:06.
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Solec nad Wisłą z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
młodzieży w 2017 r.
 OFERTA SOLEC nr 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:31:49.
Zarządzenie Nr 23 /2017
 Zarządzenie Wójta w sprawie konkursu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:33:02.
WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 1_wzor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:34:44.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości 2018r.
 ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-12 15:20:29.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami sołectw Kępa Piotrowińska i
Marianów w sprawie zmiany granic miejscowości i
sołectw

Ankieta konsultacyjna.pdf

Załącznik graficzny do ankiety.pdf

 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany granic miejscowości.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-24 08:35:07.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości
 Ogłoszenie sprzedazy 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-27 18:37:37 | Data modyfikacji: 2019-06-27 18:40:09.
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji.
 Zawiadomienie z 22 lipca 2019r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:26:50.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o
zatwierdzenie listy udziałwców Spólki Leśnej
Lasu Soleckiego

Zawiadomienie lista udziałowców SLLS

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:08:23.
OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Protokół z przetargu- unieważnienie

 Ogłoszenie o przetargach na sprzedaz działek w Solecu nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:55:22.
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji.
 Zawiadomienie 21.09.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-29 08:26:27.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
27.11.2020r.

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

 zawiadomienie 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-17 09:20:54.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu
komunalizacji mienia

ogloszenie11012021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-11 15:30:28.
Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 14.10.2020r.

Decyzja z dn07.01.2021.PDF

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-12 13:38:54.
Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
sprzedaż samochodu strażackiego Żuk

ogłoszenie o przetargu 2.pdf

fotografia

protokół z pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samo.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:35:54.
informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego
 ogłoszenie 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-16 12:40:13.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu
komunalizacji mienia.
 ogłoszenie 10.05.2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:49:48.
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Lipskiego z
dnia 06.12.2019r. znak: BOŚ. 6620.7.2019 w
związku z ustaleniem mienia gromadzkiego na
terenie miejscowości Sadkowice.
 decyzia2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-14 12:41:11.
Protokół z przebiegu konsultacji 2021

zaktualizowano w dniu 22.07.2021 procent osób opowiadających się za poszczególnym wariantem projektu graficznego herbu

 protokół z przebiegu konsultacji 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-20 15:31:38 | Data modyfikacji: 2021-07-22 10:28:39.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wojewody
Mazowieckiego: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 747
na odcinku od skrzyzowania z drogą krajową 79
raz ze skrzyżowoaniem w m. Lipsko do
projektowanego mostu na rzece Wiśle

Zwiadomienie o wydaniu decyzji o rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 747

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-08-12 11:26:43.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
nabycia działek w Dziurkowie

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-09-29 07:43:51.
Informacja w sprawie inwentaryzacji stanu lasu

Inrormacja

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-10-05 10:56:12.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu
komunalizacji mienia

Ogłoszenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia Sadkowice

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-10-07 13:09:30 | Data modyfikacji: 2021-10-07 13:17:21.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
nabycia działek w Dziurkowie
 Zawiadomienie 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-10-18 08:52:36.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie nabycia nieruchomości w
miejscowości Dziurków zajętych pod drogi
wojewódzkie .
 obwieszczenie 2021..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-11-16 14:20:02.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
nabycia działek w Dziurkowie.
 zawiadomnienie2021..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-11-16 14:21:02.
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji
 Zawiadomienie 24.11.2021r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-11-26 09:27:49.
Decyzja w sprawie nabycia gruntów stanowiących
mienie gromadzkie wsi Sadkowice.
 Decyzja 2021.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:43:14.

Decyzja Starosty Lipskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w Przedmieściu Dalszym

Decyzja Starosty Lipskiego

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-21 08:24:08.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
nabycia przez Gminę Solec nad Wisłą
nieruchomości zajętych pod drogi publiczne -
gminne.
 Zawiadomienie 21.12.2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-28 08:34:37.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
nabycia działek położonych w gminie Solec nad
Wisłą obręb Dziurków.
 Zawiadomienie 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-01 12:46:11.
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia praw
własności nieruchomości położonych w gminie
Solec nad Wisłą oznaczonej jako działka
1264/1, zajętej pod drogę wojewódzką nr 747.
 Obwieszczenie2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-01 12:46:59.
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia praw
własności nieruchomości położonych w gminie
Solec nad Wisłą oznaczonej jako działka 1213/1,
zajętej pod drogę wojewódzką nr 747.
 obwieszczenie o wydaniu decyzij 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-01 12:52:41.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia
Przedmieście Dalsze

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-11 09:30:35.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa
własności nieruchomości położonych w gminie
Solec nad Wisłą, oznaczonych jako działki:
1085/2, 1085/4, 1085/6, zajętych pod drogę
wojewódzką.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-08 13:06:19.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa
własności nieruchomości położonych w gminie
Solec nad Wisłą, oznaczonych jako działka numer
989/1 zajętej pod drogę wojewódzką nr 747.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 28 luty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:02:53.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika
rolniczego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciagnika I

Unieważnienie przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika II

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-04 10:17:49 | Data modyfikacji: 2022-04-07 09:11:58.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kruszarki

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kruszarki I

Unieważnienie przetargu na sprzedaż kruszarki

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kruszarki II

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-04 10:18:28 | Data modyfikacji: 2022-04-07 09:11:24.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
 OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zleweni w Radomiu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:29:53.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:11:05.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dz. 298
Zemborzyn Drugi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zemborzyn Drugi

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-20 10:29:59.
Data wprowadzenia: 2022-06-20 10:29:59
Opublikowane przez: Marcin Teske