OGŁOSZENIA

informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego 
 informacja o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-02 09:28:21.
Ogłoszenie konkurs ofert - turystyka i
krajoznawstwo - 2015 r. 
 konkurs ofert turystyka.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:14:58.
Ogłoszenie konkurs ofert - kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury - 2015 r. 
 konkurs ofert kultura.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:16:58.
Ogłoszenie konkurs ofert - ochrona i promocja
zdrowia - 2015 r. 
 konkurs ofert ochrona zdrowia.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:18:09.
ogłoszenie - oferty na zadania publiczne 
 ogl. rozstrzyg..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:54:15.
ogłoszenie - konkurs ofert 
 ogloszenie....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:22:02 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
Ogłoszenie rozstrzygnięcie konkursu ofert -
turystyka i krajoznawstwo - 2015 r. 
 rozstrzygniecie konkursu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:46:51 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
ogłoszenie - konkurs ofert - turystyka i
krajoznawstwo 
 ogloszenie konkurs ofert turystyka i krajoznawstwo 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:26:27 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
ogłoszenie - konkurs ofert - ochrona i promocja
zdrowia 
 ogloszenie konkurs ofert ochrona zdrowia 10. 2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:28:35 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
ogłoszenie - konkurs ofert - kultura i sztuka 
 ogloszenie konkurs ofert kultura i sztuka 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:30:00 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert 
 ogloszenie wybor ofert.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-28 09:58:45 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
Konkurs ofert - sport 
 konkurs ofert na zadanie publiczne.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:51:15 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
Konkurs ofert - turystyka i krajoznawstwo 2016 

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 Konkurs ofert 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-06 08:39:27 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2016  
 OTWARTY KONKURS 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-25 13:16:29 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W CELU WSPÓLNEJ
REALIZACJI PROJEKTU 
 OGLOSZENIE 22.11.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:36:06 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Solec nad Wisłą z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
młodzieży w 2017 r.  
 OFERTA SOLEC nr 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:31:49 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
Zarządzenie Nr 23 /2017 
 Zarządzenie Wójta w sprawie konkursu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:33:02 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 
 1_wzor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:34:44 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:34:44
Opublikowane przez: Marcin Teske