informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego
 informacja o wyborze oferty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-02 09:28:21.
Ogłoszenie konkurs ofert - turystyka i
krajoznawstwo - 2015 r.
 konkurs ofert turystyka.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:14:58.
Ogłoszenie konkurs ofert - kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury - 2015 r.
 konkurs ofert kultura.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:16:58.
Ogłoszenie konkurs ofert - ochrona i promocja
zdrowia - 2015 r.
 konkurs ofert ochrona zdrowia.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 15:18:09.
ogłoszenie - oferty na zadania publiczne
 ogl. rozstrzyg..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-04-01 11:54:15.
ogłoszenie - konkurs ofert
 ogloszenie....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-07-03 11:22:02 | Data modyfikacji: 2015-07-15 09:25:01.
Ogłoszenie rozstrzygnięcie konkursu ofert -
turystyka i krajoznawstwo - 2015 r.
 rozstrzygniecie konkursu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-08-07 13:46:51.
ogłoszenie - konkurs ofert - turystyka i
krajoznawstwo
 ogloszenie konkurs ofert turystyka i krajoznawstwo 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:26:27.
ogłoszenie - konkurs ofert - ochrona i promocja
zdrowia
 ogloszenie konkurs ofert ochrona zdrowia 10. 2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:28:35.
ogłoszenie - konkurs ofert - kultura i sztuka
 ogloszenie konkurs ofert kultura i sztuka 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:30:00.
Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert
 ogloszenie wybor ofert.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-28 09:58:45.
Konkurs ofert - sport
 konkurs ofert na zadanie publiczne.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-01-18 11:51:15.
Konkurs ofert - turystyka i krajoznawstwo 2016

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 Konkurs ofert 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-06 08:39:27.
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2016
 OTWARTY KONKURS 2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-25 13:16:29.
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W CELU WSPÓLNEJ
REALIZACJI PROJEKTU
 OGLOSZENIE 22.11.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-22 13:36:06.
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą o
otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Solec nad Wisłą z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
młodzieży w 2017 r.
 OFERTA SOLEC nr 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:31:49 | Data modyfikacji: 2024-01-26 08:22:05.
Zarządzenie Nr 23 /2017
 Zarządzenie Wójta w sprawie konkursu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:33:02.
WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 1_wzor_oferty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-19 17:34:44.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości 2018r.
 ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-12 15:20:29.
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami sołectw Kępa Piotrowińska i
Marianów w sprawie zmiany granic miejscowości i
sołectw

Ankieta konsultacyjna.pdf

Załącznik graficzny do ankiety.pdf

 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany granic miejscowości.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-24 08:35:07.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości
 Ogłoszenie sprzedazy 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-27 18:37:37 | Data modyfikacji: 2019-06-27 18:40:09.
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji.
 Zawiadomienie z 22 lipca 2019r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-29 09:26:50.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o
zatwierdzenie listy udziałwców Spólki Leśnej
Lasu Soleckiego

Zawiadomienie lista udziałowców SLLS

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-24 14:08:23.
OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Protokół z przetargu- unieważnienie

 Ogłoszenie o przetargach na sprzedaz działek w Solecu nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:55:22.
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji.
 Zawiadomienie 21.09.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-29 08:26:27.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
27.11.2020r.

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

 zawiadomienie 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-17 09:20:54.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu
komunalizacji mienia

ogloszenie11012021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-11 15:30:28.
Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 14.10.2020r.

Decyzja z dn07.01.2021.PDF

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-12 13:38:54.
Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
sprzedaż samochodu strażackiego Żuk

ogłoszenie o przetargu 2.pdf

fotografia

protokół z pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samo.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:35:54.
informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego
 ogłoszenie 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-16 12:40:13.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu
komunalizacji mienia.
 ogłoszenie 10.05.2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-10 14:49:48.
Decyzja zmieniająca decyzję Starosty Lipskiego z
dnia 06.12.2019r. znak: BOŚ. 6620.7.2019 w
związku z ustaleniem mienia gromadzkiego na
terenie miejscowości Sadkowice.
 decyzia2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-14 12:41:11.
Protokół z przebiegu konsultacji 2021

zaktualizowano w dniu 22.07.2021 procent osób opowiadających się za poszczególnym wariantem projektu graficznego herbu

 protokół z przebiegu konsultacji 2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-20 15:31:38 | Data modyfikacji: 2021-07-22 10:28:39.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji Wojewody
Mazowieckiego: Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 747
na odcinku od skrzyzowania z drogą krajową 79
raz ze skrzyżowoaniem w m. Lipsko do
projektowanego mostu na rzece Wiśle

Zwiadomienie o wydaniu decyzji o rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 747

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-08-12 11:26:43.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
nabycia działek w Dziurkowie

Zawiadomienie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-09-29 07:43:51.
Informacja w sprawie inwentaryzacji stanu lasu

Inrormacja

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-10-05 10:56:12.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu
komunalizacji mienia

Ogłoszenie o sporządzeniu karty inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu komunalizacji mienia Sadkowice

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-10-07 13:09:30 | Data modyfikacji: 2021-10-07 13:17:21.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
nabycia działek w Dziurkowie
 Zawiadomienie 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-10-18 08:52:36.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie nabycia nieruchomości w
miejscowości Dziurków zajętych pod drogi
wojewódzkie .
 obwieszczenie 2021..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-11-16 14:20:02.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
nabycia działek w Dziurkowie.
 zawiadomnienie2021..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-11-16 14:21:02.
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji
 Zawiadomienie 24.11.2021r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-11-26 09:27:49.
Decyzja w sprawie nabycia gruntów stanowiących
mienie gromadzkie wsi Sadkowice.
 Decyzja 2021.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-06 15:43:14.

Decyzja Starosty Lipskiego w sprawie uznania za mienie gromadzkie nieruchomości położonych w Przedmieściu Dalszym

Decyzja Starosty Lipskiego

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-21 08:24:08.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
nabycia przez Gminę Solec nad Wisłą
nieruchomości zajętych pod drogi publiczne -
gminne.
 Zawiadomienie 21.12.2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-28 08:34:37.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
nabycia działek położonych w gminie Solec nad
Wisłą obręb Dziurków.
 Zawiadomienie 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-01 12:46:11.
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia praw
własności nieruchomości położonych w gminie
Solec nad Wisłą oznaczonej jako działka
1264/1, zajętej pod drogę wojewódzką nr 747.
 Obwieszczenie2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-01 12:46:59.
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia praw
własności nieruchomości położonych w gminie
Solec nad Wisłą oznaczonej jako działka 1213/1,
zajętej pod drogę wojewódzką nr 747.
 obwieszczenie o wydaniu decyzij 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-01 12:52:41.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej w celu komunalizacji mienia
Przedmieście Dalsze

Ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-11 09:30:35.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa
własności nieruchomości położonych w gminie
Solec nad Wisłą, oznaczonych jako działki:
1085/2, 1085/4, 1085/6, zajętych pod drogę
wojewódzką.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-08 13:06:19.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia prawa
własności nieruchomości położonych w gminie
Solec nad Wisłą, oznaczonych jako działka numer
989/1 zajętej pod drogę wojewódzką nr 747.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji 28 luty.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-30 13:02:53.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika
rolniczego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciagnika I

Unieważnienie przetargu na sprzedaż ciągnika rolniczego

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ciągnika II

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-04 10:17:49 | Data modyfikacji: 2022-04-07 09:11:58.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kruszarki

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kruszarki I

Unieważnienie przetargu na sprzedaż kruszarki

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kruszarki II

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-04 10:18:28 | Data modyfikacji: 2022-04-07 09:11:24.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
 OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zleweni w Radomiu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-22 12:29:53.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-05 13:11:05.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dz. 298
Zemborzyn Drugi

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Zemborzyn Drugi

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-20 10:29:59.
Obwieszczenie w sprawie wydanego postanowienia o
zawieszeniu postępowania w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od
rzeki Kamienna nowych obiektów budowlanych tj. :
budowie odcinków linii energetycznej wraz z
kanalizacją kablową do kabli światłowodowych
obręb Zemborzyn I.
 Obwieszczenie Zarząd Zlewni w Radomiu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-07 14:52:55.
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu
komunalizacji mienia Pawłowice.
 ogłoszenie15.07.2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-15 13:27:08.
Zawiadomienie SPN-R.7533.126,127,128.2022
 Zawiadomienie drogi gminne.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-26 11:11:01.
OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-09 09:09:44.
Zarządzenie Nr 83 2022 w sprawie wyborów
uzupełniających sołtysa sołectwa Sadkowice
 Zarządzenie Nr 83 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-09 10:38:12.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanej
decyzji w sprawie stwierdzenia nabycia przez
Gminę Solec nad Wisłą , prawa własności
nieruchomości położonych w gminie Solec nad
Wisłą, zajętych pod drogi publiczne - gminne.
 OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-02 10:45:33.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
- budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o
długości 27,4

obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 27,4.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-15 21:17:29.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wznowienie postępowania administracyjnego w
sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-17 14:03:28.
Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania
administracyjnego z wniosku PGE Dystrybucja S.A.
w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób
korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym
stanie prawnym oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki 910, 912,914, 1572 obręb
Zemborzyn I.

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym jako działka 914 , obręb Zemborzyn I.pdf

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka nr 1572 obręb Zemborzyn I.pdf

 Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym działka nr 910, 912 obręb Zemborzyn I.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-24 14:38:31.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji udzielającej
pozwolenia wodnoprawnego dla PGE, na
lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na
terenach szczególnego zagrożenia powodzią od
rzeki Kamienna tj. budowie odcinków linii
elektroenergetycznej
 Obwieszczenie 18 listopada 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-11-24 10:36:55.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wydanej decyzji dnia 16 stycznia 2023r. znak:
WA.ZUZ.4.4210.145.2022.AK w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego.
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydanej decyzji dnia 16 stycznia 2023r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-23 11:56:31.
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o toczących
się postępowaniach w sprawie stwierdzenia
nabycia przez Gminę Solec nad Wisłą prawa
własności nieruchomości położonych w gminie
Solec nad Wisłą, zajętych pod drogi publiczne
- gminne.
 Zawiadomienie 21 lutego 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-27 14:24:17.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie farmy
fotowoltaicznej zlokalizowanej na części
działki nr 111 w obrębie Kłudzie, gmina Solec
nad Wisłą".
 Zawiadomienie z dnia 27 lutego 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-27 14:43:07.
Informacja o wszczęciu postępowania
administracyjnego o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego w ramach projektowanej inwestycji
pn.: " Remont dwóch mostów nad rzeką
Krępianką w miejscowości Solec nad Wisłą
km 37+791 i w km 38+055 drogi wojewódzkiej nr
754 wraz z łączącym je odcinkiem drogi i
dojazdami w niezbędnym zakresie.
 Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-23 11:22:01.
Ogłoszenie Budowa farmy fotowoltaicznej
zlokalizowanej na części działki nr 111 w
obrębie Kłudzie gmina Solec nad Wisłą

Postanowienie o zawieszeniu postępowania.pdf

Postanowienie o złożeniu raportu.pdf

 Obwieszczenie o opiniach RDOŚ, Wody Polskie, Sanepid.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-28 14:36:35.
Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydanych
decyzjach w sprawie stwierdzenia nabycia przez
Gminę Solec nad Wisłą prawa własności
nieruchomości położonych w powiecie lipskim,
gmina Solec nad Wisłą, w obrębach 0013
Pawłowice , oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działki numer 317/1 , obręb 0019 Wola
Pawłowska, oznaczonych w ewidencji gruntów jako
działki 2618, 1153, 1204 zajętych pod drogi
publiczne - gminne.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji z 11kwietnia 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-17 12:46:23.
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU WIEJSKIM 2023
 ZAWIADOMIENIE.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-21 19:24:44.
Ogłoszenie sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej zabudowanej w Boiskach
 Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boiskach.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-09 15:04:08.
informacja o unieważnieniu postępowania Boiska
 informacja o unieważnieniu postępowania Boiska.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-24 11:21:53.
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania

Owieszczenie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania wodociąg

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu o wydniu decyzji wodociag Dziurków

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-30 10:30:33 | Data modyfikacji: 2023-05-30 10:35:14.
inf.o unieważnieniu postęowania z 13.06.2023r.
 inf.o unieważnieniu postęowania .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-13 17:10:05.
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej zabudowanej w Boiskach, stanowiącej
własność Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego

 ogłoszenie Boiska 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-27 14:22:05.
Ogłoszenie w sprawie sprzedaży nieruchomości
gruntowej zabudowanej w Boiskach, stanowiącej
własność Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
 ogłoszenie z dnia 11.08.2023r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:09:50.
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu
administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia
przez Gminę Solec nad Wisłą z mocy prawa z
dniem 1 stycznia 1999r. prawa własności
nieruchomości położonej w gminie Solec nad
Wisłą - obszar wiejski, obręb 0021 Zemborzyn II
, oznaczonej jako działka numer 2074 o
powierzchni 0,4800 ha.
 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-07 13:04:53.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
zmiany decyzji Starosty Lipskiego z dnia
02.09.2003r. uznającej grunty położone w Solcu
nad Wisłą za Wspólnotę Gruntową.
 Zawiadomienie .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-10 10:59:17.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
odtworzenia decyzji Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej ustalającą wykaz osób uprawnionych do
udziału we wspólnocie.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie odtworzenia decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ustalającą wykaz osób uprawnionych do udziału we wspólnocie..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-06 09:36:37.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
odtworzenia decyzji Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej ustalającą że nieruchomość
położona w obrębie Solec nad Wisłą stanowi
wspólnotę gruntową leśną Lasu Soleckiego w
Solcu nad Wisłą.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie odtworzenia decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej ustalającą że nieruchomość położona w obrębie Solec nad Wisłą stanowi wspólnotę gruntową leśną Lasu Soleckiego w Solcu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-06 10:19:48.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie
odtworzenia decyzji Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej zatwierdzającej Spółkę Leśną na
terenie wsi Solec.
 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie odtworzenia decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej zatwierdzającej Spółkę Leśną na terenie wsi Solec..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-06 10:21:10.
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony
Środowiska w Kielcach o udziale społeczeństwa
do projektu planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dolina Kamiennej
 OBWIESZCZENIE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA_ DOLINA KAMIENNEJ.PDF

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-06 12:21:46.
Wykaz NR 1/2023 Nieruchomości Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą Przeznaczonej do oddania w
dzierżawę w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego na okres do lat 5
 Wykaz NR 1z2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-15 13:51:10.
Decyzja w sprawie zmiany decyzji Starosty
Lipskiego znak GKKN.7430-112003 z dnia
02.09.2003r. ustalającej, które działki
położone we wsi Solec nad Wisłą stanowią
wspólnotę gruntową.
 Decyzja w sprawie zmiany decyzji Starosty Lipskiego znak GKKN.7430-112003.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-17 07:57:43.
Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę
nieruchomości
 Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-08 13:57:28.
Obwieszczenie Dyrektors Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 Wody polskie.jpeg

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-20 08:47:48.
Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu
administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia
przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą prawa
własności nieruchomości położonych w
jednostce ewidencyjnej 140906_5 Solec nad Wisłą
- obszar wiejski, obręb 0001 Boiska, oznaczonych
jako działki nr 4462, nr 5321, nr 447.
 Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą prawa własności nieruchomości położonych w jednostce ewidencyjnej 140906_5 Solec nad Wisłą - obs.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-29 07:55:27.
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości oznaczonych jako działki 3153,
3154, 3155 położone w Solcu nad Wisłą
 Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-04 07:52:58.
Decyzja w sprawie nabycia przez Gminę Solec nad
Wisłą własności nieruchomości zajętych pod
drogę publiczną gminną nr 190610W położonej w
obręb Boiska.
 Decyzja w sprawie nabycia przez Gminę Solec nad Wisłą własności nieruchomości zajętych pod drogę publiczną gminną nr 190610W położonej w obręb Boiska..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-25 13:31:14 | Data modyfikacji: 2024-01-26 08:25:38.
Decyzja w sprawie ustalenia, że działka 377 o
pow. 3,90 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Boiska.
 Decyzja Starosty Lipskiego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-25 13:32:13 | Data modyfikacji: 2024-01-26 08:07:32.
Decyzja w sprawie ustalenia , że działka 180 o
pow. 0,72 ha stanowi mienie gromadzkie wsi
Sadkowice Kolonia.
 Decyzja w sprawie ustalenia , że działka 180 o pow. 0,72 ha stanowi mienie gromadzkie wsi Sadkowice Kolonia..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-26 08:26:30.

Zobacz:
   Informacje bieżące
   Raporty o stanie gminy
   PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
   Spisy Powszechne
Data wprowadzenia: 2024-01-26 08:26:30
Opublikowane przez: Marcin Teske