Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds.
wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie
Gminy Solec nad Wisłą, 2020

Ogłosz.o nab.-ref.ds.podatków.-1.pdf

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko.docx

oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych rekrutacja.docx

zestawienie ofert w kokursie na stanowisko urzędnicze

informacja o wynikach na stanowisko Referent ds. wymiaru podatk.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-27 19:00:57 | Data modyfikacji: 2020-03-28 19:23:39.
Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza nabór na
II wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
Solec nad Wisłą.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko 2.docx

oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych rekrutacja 2.docx

zestawienie ofert w kokursie na stanowisko urzędnicze

informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. płac.pdf

 Ogłosz.o nab.-ref.ds.płac i ks.budż .1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-28 11:18:04 | Data modyfikacji: 2020-03-28 19:23:23.
zarządzenie nr 00.50.35.2019 w sprawie ogloszenia
konkursów na stanowisko dyrektora

zarządzenie nr 00.50.35.2019.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA- NABÓR DYREKTOR SZKOŁY.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-27 14:15:55.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w publicznej szkole podstawowej w
Pawłowicach
 informacja o wynikach - Dyrektor PSP Pawłowice.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-04 07:48:02.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w publicznej szkole podstawowej w Solcu
nad Wisłą
 informacja o wynikach Dyrektor PSP Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-04 08:09:02.
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –
Referent ds. zamówień publicznych w Urzędzie
Gminy Solec nad Wisłą

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko..pdf

oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych rekrutacja..pdf

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY w SOLCU NAD WISŁĄ

 nabór na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-15 07:36:38.
Zarządzenie NR 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 13.05. 2021 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad
Wisłą

unieważnienie naboru.pdf

1 Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko.docx

2 Oświadczenie dla kandydata ubiegającego się o pracę w UMiG.docx

 Zarządzenie NR 41.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-14 14:07:47.
Zarządzenie Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 26.11.2021 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad
Wisłą

26.11.2021 Ogłosz.o nab.-Sekretarz MiG-2-2..pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-11-26 11:57:54.
Zarządzenie nr 75A/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 13 grudnia 2021 r.
zmieniające Zarządzenie nr 75/2021 Burmistrza
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu
nad Wisłą
 zarzadzenie nr 75A.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-13 20:39:56.
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Sekretarza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Informacja o wynikach naboru.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-21 14:00:48.
Zarządzenie Nr 90/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2021 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - Kierownika Referatu
Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Inwestycji w Solcu nad Wisłą

zarządzenie 90.2021.pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-30 15:52:45 | Data modyfikacji: 2021-12-30 16:04:25.
Zarządzenie Nr 91/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 30.12.2021 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad
Wisłą

Zarządzenie 91.2021.pdf

informacja - lista kandydatów 1.pdf

Wynik naboru

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-30 15:57:16 | Data modyfikacji: 2021-12-30 15:57:47.
Zarządzenie Nr 92/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 30 grudnia 2021 r. w
sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne
stanowisko urzędnicze - Kierownika Centrum Usług
Wspólnych w Solcu nad Wisłą

zarządzenie 92.2021.pdf

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne

Wyniki naboru

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-30 16:00:26.
Zarządzenie nr 44/2024 z dnia 17.04.2024r.
Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w
sprawie ogłaszania konkursów na stanowisko
dyrektora: - Publicznej Szkoły Podstawowej w
Pawłowicach - Publicznej Szkoły Podstawowej w
Solcu nad Wisłą

Zarządzenie z dnia .17.04.2024r..pdf

Załacznik .do ogłoszonego konkursu...pdf

Załącznik nr 1. Ogłoszenie konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Pawłowicach..pdf

Załącznik nr .2 Ogłoszenie konkursu na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Solcu nad Wisłą...pdf

 Zarządzenie z dnia 17.04.2024r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-17 10:29:47.
Data wprowadzenia: 2024-04-17 10:29:47
Opublikowane przez: Marcin Teske