Zarządzenie nr 44/12 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10 października 2012 r. w sprawie
określenia formy i terminu przeprowadzenia
konsultacji społecznych w sprawie projektu
uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2013

zarządzenie

 formularz 44.12.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-10 14:08:43 | Data modyfikacji: 2012-10-11 14:04:12.
Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy w sprawie
powołania komisji
 zarzadzenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-25 13:40:22.
Zarządzenie 3/2014
 zarzadzenie 3.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-04 08:03:15.
Zarządzenie 15/2014
 zarzadzenie 15.2014.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-05-19 12:03:39.
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
ofert
 zarzadzenie nr 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:54:43.
ZARZĄDZENIE NR 13/2015 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko
Sekretarza Gminy
 ogloszenie o naborze2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:07:13 | Data modyfikacji: 2015-03-27 09:47:16.
ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 27 marca 2015 r
 zarzadzenie3.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-27 12:11:43.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Sekretarza Gminy Solec nad
Wisłą
 lista,.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:05:51.
Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie ustalenia
regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy
w Solcu nad Wisłą i jednostkach
organizacyjnych gminy Solec nad Wisłą
 organizacja kontroli..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:07:59.
 Zarządzenie Nr 6 kontrola Zarzadcza(3).pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:09:33 | Data modyfikacji: 2015-06-02 13:11:19.
Zarządzenie Wójta 37/2015 w sprawie powołania
komisji do rozpatrzenia oferty
 zarzadzenie 37.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:10:40.
Zarządzenie Wójta 45/2015 w sprawie ustalenia
dni wolnych od pracy w II półroczu 2015 i
organizacji pracy Urzędu Gminy Solec nad Wisłą
 45.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-08-03 15:08:34 | Data modyfikacji: 2015-12-21 10:14:48.
Zarządzenie Wójta 46/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej
 zarzadzenie 46.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-08-05 12:37:04 | Data modyfikacji: 2015-08-07 13:49:26.
Zarządzenie Wójta 63/2015 w sprawie określenia
formy i terminu przeprowadzenia konsultacji
społecznych w sprawie projektu uchwały
dotyczącej przyjęcia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2015
 Zarzadzenie nr 63.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:33:23.
Zarządzenie Wójta 70/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej

Zarządzenie nr 15/2017

 zarzadzenie nr 70.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-27 08:04:43.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
i wydawaniu w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 zarzadzenie 9.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-02-25 07:47:30 | Data modyfikacji: 2016-02-25 07:49:08.
Zarządzenie Wójta 2/2016
 zarzadzenie 2.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:03:56.
Zarządzenie nr12/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 21.03.2016 w sprawie ustalenia
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Solcu nad Wisłą
 12.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:30:04.
Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-03-31 14:02:16.
Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia
dni wolnych od pracy dla Urzędu Gminy Solec nad
Wisłą w II kwartale 2016
 Zarzadzenie nr 18.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-11 14:25:10 | Data modyfikacji: 2016-05-11 11:24:17.
Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 zarzadzenie-22.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:41:14 | Data modyfikacji: 2016-05-13 14:02:11.
Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne
stanowisko urzędnicze tj. specjalista ds.
promocji, strategii i rozwoju gminy.
 zarzadzenie-23.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:48:02 | Data modyfikacji: 2016-05-13 14:01:26.
Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
unieważnienia konkursu na stanowisko urzędnicze
tj.specjalista ds. promocji,strategii i rozwoju
gminy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą
 zarzadzenie 26.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-30 10:48:22.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:35:34.
Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze tj. specjalista ds. promocji,
strategii i rozwoju gminy
 Zarządzenie nr 27/2016

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:36:29 | Data modyfikacji: 2016-05-31 09:39:43.
Zarządzenie nr 43/2016 w sprawie przeprowadzenia
kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą

Zarządzenie do pobrania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-28 09:51:22 | Data modyfikacji: 2016-07-28 09:52:57.
Zarządzenie.55
 zarzadzenie .55.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:57:59.
Zarządzenie.56
 zarzadzenie -56.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:58:53.
Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10.10 2016r w sprawie ustalenia
dni wolnych od pracy dla Urzędu Gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie nr 65.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-10-11 08:36:10 | Data modyfikacji: 2016-10-25 15:08:51.
Zarządzenie nr 69 Wójta Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 21.10.2016r
 zarzadzenie nr69.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-10-24 15:01:50.
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 64 Wójta Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 21.10.2016
 uzasadnienie do zarzadzenia nr69.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-10-24 15:04:08 | Data modyfikacji: 2016-10-25 14:55:13.
Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie: powołania
Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze tj. Kierownik Centrum
Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
 Zarzadzenie nr .74.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:15:15 | Data modyfikacji: 2016-11-05 09:08:24.
Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie:ogłoszenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą
 Zarzadzenie nr 73.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-05 09:12:14.
Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 zalacznik -1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-05 09:14:38.
Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych

protokół z przeprowadzonych konsultacji

 za 77.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:59:01.
Zarządzenie 80 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzednicze tj.Księgow Centrum Usług Wspólnych
 Zarządzenie 80.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:56:49 | Data modyfikacji: 2016-12-01 14:47:38.
Zarządzenie 82 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzednicze.
 Zarządzenie 82.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:59:50 | Data modyfikacji: 2016-12-01 14:47:56.
Zarządzenie 79 w sprawie ogłoszenia otwartego
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum
Usług Wspólnych w Solcu nad Wisłą
 Zarządzenie 79.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:50:29.
Zarządzenie 81 w sprawie ogłoszenia otwartego
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum
Usług Wspólnych w Solcu nad Wisłą
 Zarządzenie 81-a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:53:15 | Data modyfikacji: 2016-12-01 16:50:49.
Załącznik nr 1 do Zarządzenie 81
 Załącznik..1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-01 16:52:45 | Data modyfikacji: 2016-12-03 21:19:40.
Zarządzenie 11/2017
 zarzadzenie11.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-22 11:46:20.
Zarządzenie12/2017
 zarzadzenie12.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-22 11:48:32.
Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 8 marca 2017r w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą.
 zarzadzenie z dnia 08.03.2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:31:19 | Data modyfikacji: 2017-03-08 14:12:59.
Protokół z przeprowadzonego otwarcia ofert
kadydatów na stanowisko urzędzie- Kierownik
Referatu Rolnictwa , Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Solec nad
Wisłą
 Protokół z przeprowadzonego otwarcia ofert kadydatów na stanowisko urzędnicze.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-03-21 14:40:22 | Data modyfikacji: 2017-03-21 14:48:19.
Zarządzenie nr.21/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 METEO nr 21.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-04 09:10:47 | Data modyfikacji: 2017-04-21 19:14:50.
arządzenie Wójta nr 25/2017 w sprawie ustalenia
dnia wolnego od pracy
 zarządzenie nr 252017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-26 12:26:21.
Zarządzenie nr.31/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie 31.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-05-26 09:40:14.
Zarządzenie nr.35/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 zarzadzenie nr 35.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-06-12 09:19:53.
Zarządzenie nr 44-2017 w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru na wolne stanowisko Urzędnicze w
Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą
 Zarządzenie nr 44-2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-28 14:07:39 | Data modyfikacji: 2017-07-28 14:12:17.
Załącznik do zarządzenia nr 44-2017
 załącznik do zarządzenia 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-28 14:09:07.
Zarządzenie nr.45 z dnia 28.07.2017r. w sprawie
ogłoszenia otwartego Konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Solec nad
Wisłą z zakresy profilaktyki uzależnień
wśród dzieci i młodzieży w 2017r.

OGŁOSZENIE

 zarzadzenie 28lipca 2017r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:42:09 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie: określenia
czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą w
okresie upałów

Zarządzenie nr 46/2017

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:40:09.
Zarządzenie nr 47/2017 w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy

Zarządzenie 47/2017

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-09 08:13:20.
Zarządzenie nr50/2017
 zarzadzenie 50.2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:35:19.
Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 r.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-18 13:36:15.
Zarządzenie 0050 w sprawie ustalania terminów
postępowania reklamacyjnego i postępowania
uzupełniającego w tym terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2018/2019...
 zarzadzenie 0050.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:28:00.
Zarządzenie 13 Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 zarzadzenie 13 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:20:34.
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Solcu
nad Wisłą
 Zarządzenie Nr 15-2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-03-19 10:39:21.
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie 21.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-04 15:01:28.
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 zarzadzenie 25-04.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:54:46.
Zarządzenie 19/2018 sprawozdanie z budżetu gminy
za 2017r.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:49:28.
zarządzenie 35 Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 zarządzenie 35 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:00:01.
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10.05.2018r.
 zarządzenie 32 2018r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:30:57.
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 28 marca.2018r.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-11 11:54:05.
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 30 Lipca 2018 r. w sprawie zmiany
czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą
 zarządzenie Nr 46.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-07-30 11:07:45 | Data modyfikacji: 2018-07-30 11:09:58.
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie
zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie nr 47.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-01 12:38:26.
Zarządzenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu
pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą
 zarządzenie nr.52..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:06:46 | Data modyfikacji: 2018-08-08 12:35:13.
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie
zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie nr.52...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:38:09 | Data modyfikacji: 2018-08-08 12:41:13.
Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
Solec nad Wisłą

tabela nr1.pdf

tabela nr2.pdf

tabela nr3.pdf

tabela nr4.pdf

 Zarządzenie 50-2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:35:29.
Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 27 listopada 2018r.
 Zarządzenie 78..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-03 12:06:45.
ZARZĄDZENIE NR 0S.0050.8.20 1 9 WOJTA GMINY SOLEC
NAD WISŁĄ z dnia 21 stycznia 2019 r.
 Zarządzenie w sprawie ustalenie terminów.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-23 08:43:11.
Zarządzenie nr 3/19 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 11 stycznia2019r.
 Zarzadzenie .2019 w sprawie Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-25 11:39:06 | Data modyfikacji: 2019-04-30 09:26:33.
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10.01.2019r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu
 Zarządzenie nr 22019 Wójta Gminy Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-28 13:01:44.
Zarządzenie nr21/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie 16.4.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:00:40.
Zarządzenie nr 24z 15 kwietnia 2019 Wójta Gminy
Solec nad Wisłą
 Zarządzenie 24 z15 kwietnia 2019r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-18 14:15:32.
Zarządzenie nr 26/2019r. Wójta gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie nr 26.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-25 08:13:50.
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 24.04.2019r.
 ZARZĄDZENIE nr27.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:23:31.
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 24.04.2019r.
 ZARZĄDZENIE nr27.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-25 15:25:32.
Zarządzenie 2a z 14 stycznia 2019
 Zarzadzenie 2a.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 17:14:03.
zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia
przeciwpowodziowego z dnia 24 .05.2019r.
 24.05.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:31:11.
ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 10.06.2019r. w sprawie: ustalenia
dnia wolnego od pracy
 zarzadzenie 38.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-10 13:38:59.
ZARZĄDZENIE Nr 41/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 10.06.2019r.
 zarzadzenie 41..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-10 15:12:38.
ZARZĄDZENIE NR 50.4 0.2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie powołania komisji konkursowej w
celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Pawłowicach
 Zarzadzenie nr 0050..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-17 12:30:37.
Zarządzenie nr 0050.39.2019 z 13.06.2019 r. w
sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoy Podstawowej w Solcu nad Wisłą
 Zarzadzenie nr 0050.39.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-17 12:33:03.
ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 17 czerwca 2019 roku. w sprawie
odwołania skrócenia czasu pracy w Urzędzie
Gminy w Solcu nad Wisłą.
 ZARZADZENIE odwołanie czasu pracy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-18 09:02:45.
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Solcu
nad Wisłą w okresie upałów.
 ZARZADZENIE 45.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-25 13:15:46.
ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie
odwołania skrócenia czasu pracy w Urzędzie
Gminy w Solcu nad Wisłą w okresie upałów.
 zarzadzenie 47...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-03 11:17:30.
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej
położonej w obrębie Kłudzie
 Zarzadzenie Nr 49.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-17 09:11:23 | Data modyfikacji: 2019-07-17 09:19:48.
Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Solec nad Wisłą
w sprawie sprzedaży promu linowego "Zwoleń"
 Zarzadzenie Nr 54.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-18 14:37:13 | Data modyfikacji: 2019-07-18 14:41:48.
Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z
podmiotami krajowego systemu cyberbespieczeństwa
 zarzadzenie nr 55.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-22 14:24:33.
zarządzenie nr 0050.52.2019 z 17.07.2019 r. w
sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSzP w
Solcu nad Wisłą
 zarzadzenie nr 0050.52.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-23 09:45:16.
zarządzenie nr 0050.53.2019 z 17.07.2019 r. w
sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSzP w
Pawłowicach
 zarzadzenie nr 0050.53.2019..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-07-23 09:48:01.
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018
rok
 Zarzadzenie Wójta w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy za 2018 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-05 18:37:55 | Data modyfikacji: 2019-08-05 18:39:21.
Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 08.08.2019r.
 Zarzadzenie nr 58.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-09 12:35:16.
ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 28.08. 2019 roku w sprawie
skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Solcu
nad Wisłą w okresie upałów.
 zarzadzenie 66.2019r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-28 14:30:30 | Data modyfikacji: 2019-08-28 14:32:17.
ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 02.09. 2019 roku w sprawie
odwołania skruconego czasu pracy w Urzędzie
Gminy w Solcu nad Wisłą w okresie upałów.
 zarzadzenie 67.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-02 11:19:56.
ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 13.09. 2019 roku w sprawie
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy
w Solcu nad Wisłą
 Zarzadzenie nr 68.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-13 12:06:05.
Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą dotyczących wniosku o nadanie
miejscowości Solec nad Wisłą statusu miasta
 ZARZADZENIE 77 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-22 12:58:24.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-02 11:31:42.
Zarządzenie nr.87/2019 z dnia 02.12. 2019 roku w
sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w
Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą
 zarządzenie 87.2019r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-02 11:32:38.
Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 14.01.2020 w sprawie powołania
rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania
zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu
organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt
padłych w wyniku zastosowania zabiegów
nakazanych przez te organy oraz zniszczonych z
nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej
produktów pochodzenia zwierzęcego.
 Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 14.01.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-23 09:53:31.
ZARZĄDZENIE NR OS.0050.7.2020 WÓJTA GMINY SOLEC
NAD WISŁĄ z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz do klas I publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Solec nad Wisłą
 zarządzenie 27.01.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-02-03 11:29:23.
Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie 2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-26 14:56:10.
Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-11 14:46:32.
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia
dla przedsięb
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-12 08:36:37.
Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie określenia procedury kontroli
realizacji obowiązków podmiotów odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Solec nad Wisłą w zakresie
odbierania odpadów komunalnych

Zarzadzenie nr 33/2020

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:47:04.
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy
Solec nad Wisłą
 zarzadzenie 38.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-03 13:23:50.
ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 05.062020r. w sprawiezapewnienia na
obszarze Gminy Solec nad Wisłąodpowiedniej
liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeńjak i
plakatów komitetów wyborczych,
 ZARZĄDZENIE 2020r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-09 07:34:47.
Zarządzenie nr 17.2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z 26 marca 2020r.
 sprawozdanie z wykoanania budżetu za 2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-09 07:37:58 | Data modyfikacji: 2020-07-03 09:16:50.
Zarządzenie nr 56a/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie skargi i wnioski.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-15 07:46:19.
ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁ
 zazodzenie 56.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-11 07:30:51 | Data modyfikacji: 2020-08-11 13:23:34.
Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-08-13 07:23:51.
zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu realizacji wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

załacznik nr 1.pdf

załącznik nr 2.pdf

załacznik nr 3.pdf

 zarządzenie nr 57.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-01 13:53:40.
Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą dnia 09 Września 2020 r. W sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na zbycie nieruchomości położonej w
miejscowości Solec nad Wisłą będącej
własnością Gminy Solec nad Wisłą
 Zarządzenie nr 65 Wójta Gminy Solec nad Wisłą dnia 09 Września 2020 r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-09 13:20:34 | Data modyfikacji: 2020-09-09 13:22:34.
Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 11.09.2020 w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko.pdf

oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych rekrutacja.pdf

 nabór na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-14 20:49:48 | Data modyfikacji: 2020-09-14 21:01:47.
Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 03 .12.2020 w sprawie ustalenia
dnia wolnego od pracy dla planowników Urzędu
Gminy w Solcu nad Wisłą
 zarzadzenie 85.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 13:57:08 | Data modyfikacji: 2020-12-04 14:00:11.
zarządzenie nr 11.2021 Burmistrza MiG Solec nad
Wisłą z dnia 19.01.2021 w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów na rok
sz.2021-2022

zarządzenie nr 11.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-25 10:19:39.
ZARZĄDZENIE NR 35/2021 Burmistrza Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą z dnia 26.03.2021r w
sprawie ustalenia Regulaminu Korzystania z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych "PSZOK"
w Solcu nad Wisłą.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-31 07:51:20.
Zarządzenie Burmistrza 35/2021 w sprawie
ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu
30.03.2021dla pracowników Urzedu Miasta i Gminy w
Solcu nad Wisłą
 zarządzenie 35.2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-31 08:24:06.
Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 24 marca 2021 r. w
sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za rok 2020

Zarządzenie 31.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-04 22:22:40.
Zarządzenie NR 32/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 24 marca 2021 r. w
sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy za rok 2020 wraz z informacją o
stanie Mienia Gminy

Zarządzenie nr 32.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-04 22:33:00 | Data modyfikacji: 2021-05-04 22:39:51.
Zarządzenie NR 41/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 13.05. 2021 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad
Wisłą
 Zarządzenie NR 41..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-14 14:06:54.
ZARZĄDZENIE Nr 47/2021 BURMISTRZA MIASTA i
GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 22 czerwca 2021 r.w
sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miasta i
Gminy w Solcu nad Wisłą w okresie upałów.
 skrucone godziny pracy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-22 08:41:41 | Data modyfikacji: 2021-06-22 11:20:05.
ZARZĄDZENIE Nr 48/2021 BURMISTRZA MIASTA i
GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 28 czerwca 2021 r.w
sprawie zmiany czasu pracy w Urzędzie Miasta i
Gminy w Solcu nad Wisłą w okresie upałów.
 zarządzenie 48 z 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-29 07:20:40 | Data modyfikacji: 2021-06-29 07:22:55.
Zarządzenie NR 49/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 28 czerwca 2021 r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
 zarządzenie herb 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-29 13:27:36.
ZARZĄDZENIE Nr 51/2021 BURMISTRZA MIASTA i GMINY
SOLEC NAD WISŁĄ
 zarządzenie nr51.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-07 09:20:50.
Zarządzenie Nr 54/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 02 sierpnia 2021 r. w
sprawie odwołania zmiany czasu pracy w Urzędzie
Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą

Zarządzenie 54.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-08-03 22:49:37.
Zarządzenie Nr 1/ZK/2021 Burmistrza Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą z dnia 03.09.2021 w
sprawie ogłoszenia stanu pogotowia
przeciwpowodziowego
 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-09-03 10:00:55 | Data modyfikacji: 2021-09-03 14:01:24.
ZARZĄDZENIE z dnia 07.09.2021 w sprawie
odwołania stanu pogotowia przeciwpowodzi
 ZARZĄDZENIE w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodzi.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-09-07 13:19:53.
Zarządzenie 60/2021

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

Załcznik nr 1 - informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 r..pdf

Załacznik nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz realizacji przedsięwzięć.pdf

Załacznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-09-24 14:56:01.
Zarządzenie Nr 71/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 27.10.2021 r W sprawie
likwidacij Gminnego Biura Spisowego
 zarządzenie w sprawie likwidacji GBS.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-10-28 12:01:25.
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie wprowadzenia Regulaminu
Organizacyjnego
 RegulaminOrganizacyjny.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-06 14:31:51 | Data modyfikacji: 2021-12-07 11:50:12.
Zarządzenie Nr 86/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 20 grudnia 2021r. w
sprawie wyznaczenia dla pracowników Urzędu
Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą dnia wolnego
od pracy
 Zarzadzenie Nr 86 2021.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-20 14:16:59.
Zarządzenie Nr 88/2021 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą w sprawie wyznaczenia dla
pracowników Urzędu Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą dnia wolnego od pracy

Zarządzenie 88.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-27 14:30:55.
Zarządzenie Nr 17/2022 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą w sprawie ustalenia zasady i
trybu udostępniania nieruchomości .
 zarządzenie nr 17.2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-15 13:06:10.
Zarządzenie Nr 26/2022 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą w sprawie ustalenia stawek
opłat ponoszonych przez właścicieli
nieruchomosci za opróżnienie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych
 ZARZĄDZENIE 26.2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-01 14:47:32.
Zarządzenie nr 33 o sprzedaży ciągnika
rolniczego Massey Ferguson 4245
 zarzadzenie 33 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:56:25 | Data modyfikacji: 2022-03-18 14:18:11.
Zarzadzenie nr 34 o sprzedaży kruszarki
szczękowej
 Zarzadzenie nr 34 o sprzedaży kruszarki szczękowej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-18 13:57:22.
Zarządzenie nr 45 o sprzedaży ciągnika
rolniczego Massey Ferguson 4245
 Zarządzenie nr 45 o sprzedaży ciągnika rolniczego Massey Ferguson 4245.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-07 10:15:59.
Zarzadzenie nr 34 o sprzedaży kruszarki
szczękowej
 Zarzadzenie nr 46 o sprzedaży kruszarki szczękowej.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-07 10:17:45.
Zarządzenie Nr 52/2022 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą w sprawie ustalenia dnia wolnego
od pracy w dniu 2 maja 2022 roku
 Zarządzenie z dnia 25 maja.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-25 15:20:15 | Data modyfikacji: 2022-04-25 15:21:58.
Zarządzenie nr 34/2022 w sprawie powołania
kordynatora oraz zespołu ds.dostępnosc w
Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą
 zarzadzenie w spr powołania koordynatora ds dostępności.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-17 12:47:34 | Data modyfikacji: 2022-05-17 13:15:50.
ZARZĄDZENIE NR 722022 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 29 czerwca 2022 r. w
sprawie ogłoszenia i przyjęcia oraz
zatwierdzenia Regulaminu Konkursu pt.
Najpiękniejszy Ogród, Balkon, Taras, Podwórko
2022r . oraz powołania Komisji Konkursowej
 ZARZĄDZENIE NR 722022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-05 07:25:25.
Zarządzenie nr 75/2022 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie odwołania skróconego dnia
pracy
 zarządzenie 06.07.2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-06 09:55:47.
Zarządzenie nr 81/2022 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie odwołania skróconego dnia
pracy
 Zarządzenie nrv 81.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-27 13:22:05.
Zarządzenie Nr95 w sprawie określenia procedury
kontroli realizacji obowiozków właścicieli
nieruchomości w zakresie odprowadzenia
nieczystości na terenie miasta i Gminy Solec nad
Wisłą
 zarzadzenie w sprawie kontroli szamb.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-05 13:18:46.
Zarządzenie nr 106/2022 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 18 października 2022 r.
w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
 Zarządzenie nr 106.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-18 08:21:48 | Data modyfikacji: 2022-10-18 08:24:15.
ZARZĄDZENIE NR 107/2022 BURMISTRZA MIASTA I
GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 19 października
2022 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji
dotyczącej „Programu Współpracy Miasta i
Gminy Lipsko z Organizacjami Pozarządowymi i
innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność
Pożytku Publicznego na 2023 rok”.
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-19 13:23:11.
Zarządzenie 111/2022 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 26 października 2022 r.
w sprawie określenia stawek opłat za ścieki
dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej
zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w
Solcu nad Wisłą.
 zarzadzenie 111 w sparwei zrzutu scieków.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-28 11:52:50.
Zarządzenie nr 117/2022 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących zmiany
rodzaju miejscowości
 Zarządzenie 117.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-11-28 12:06:00.
zarzadzenie 121 w sprawie wprowadzenie procedury
dystrubucji wegla
 zarzadzenie 121 w sprawie wprowadzenie procedury dystrubucji wegla.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-02 14:11:27.
zarządznie 122 w sprawie określenia zasad
oszczędzania energii i ciepła w trakcie sezonu
grzewczego
 zarządznie 122 w sprawie określenia zasad oszczędzania energii i ciepła w trakcie sezonu grzewczego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-02 14:12:15.
Zarządzenie Nr 125/2022 Burmistrza Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą z dnia 21 grudnia 2022 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących projektu uchwały w
sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą

przeprowadzeniu konsultacji.pdf

 .ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-21 15:29:44 | Data modyfikacji: 2022-12-21 16:02:31.
Zarządzenie Nr 125/2022 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
 zarzadzenie 125.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-21 16:22:17.
Zarządzenie Nr 125/2022 w sprawie przeprowadzenia
konsultacji społecznych dotyczących projektu
uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

 


Plik do Pobrania- Zarządzenie Nr 125/2022 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Informacja o wynikach konsultacji społecznych

 zarzadzenie125.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-21 16:26:44 | Data modyfikacji: 2022-12-22 07:53:42.
Zarządzenie Nr 124/2022 Burmistrza Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą z dnia 9 grudnia 2022 r.
w sprawie przyięcja procedury wydawania decyzji
przyłączenia nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej
 zarządzenie 124.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-30 12:35:54.
ZARZĄDZENIE NR 5/2023 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 17.01.2023r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
w tym terminów składania dokumentów na rok
szkolny 2023/2024 do oddziałów przedszkolnych w
publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I
publicznych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Solec
nad Wisłą
 Zarządzenie terminy ustalenia przeprowadzenia rekrutacji i postępowania uzupełniającego w szkole.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-24 07:39:05.
Zarządzenie nr Nr 27/2023 Burmistrza Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą z dnia 4 kwietnia 2023 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników
Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą
 zarządzenie 27 w sprawie skrócenia godzin.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-05 12:45:38.
Zarzadzenie w sprawie dnia wolnego 33 z 2023
 zarzadzenie w sprawie dnia wolnego 33 z 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-21 19:33:17.
Zarządzenie 37 z 2023 w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boiskach
 zarzadzenie 37 w spr sprzedaży nieruchomości.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-09 15:02:30.
Zarzadzenie 39 z 11 maja 2023 w spr zamówień
sektorowych
 zarzadzenie 39 w spr zamówień sektorowych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-19 08:17:49.
Zarządzenie 42 z 2023 w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boiskach
 zarządzenie 42 z 2023r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-25 10:43:48.
Zarządzenie 47 z 2023 w sprawie rozstrzygnięcia
otwartego konkursu ofert na realizowanie zadania
publicznego
 Zaeządzenie Nr 47.2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-12 16:42:49.
Zarządzenie nr 52/2023 w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boiskach,
stanowiącej własność Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie Burmistrza.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-20 14:51:34 | Data modyfikacji: 2023-06-20 14:56:27.
Zarządzenie nr 70/2023 w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boiskach,
stanowiącej własność Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie nr70.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-27 14:18:49.
Zarządzenie 72 w sprawie ustalenia dnia wolnego
od pracy
 zarządzenie 72 z drugiego sierpnia 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-04 12:23:47.
Zarządzenie nr 73/2023 w sprawie sprzedaży
nieruchomości gruntowej zabudowanej w Boiskach,
stanowiącej własność Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą

ogłoszenie z dnia 11.08.2023.pdf

regulamin z dnia 11.08.2023.pdf

 zarządzenie nr73.2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-11 14:07:32.
Zarządzenie 79/2023 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 01.09.2023 roku
w sprawie planu kontroli w 2023/2024 roku
dotyczących realizacji obowiązków właścicieli
nieruchomości w zakresie pozbywania się
nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorców
posiadających zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych lub opróżniania
osadników w instalacjach przydomowych
oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości
ciekłych

Zarządzenie 79.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-07 12:55:31.
Zarządzenie nr Nr 93/2023 Burmistrza Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy
 zarządzenie 93z 2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-06 07:41:51 | Data modyfikacji: 2023-11-06 09:34:44.
Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 14 listopada 2023r. w
sprawie ustalenia ceny wywoławczej, wysokości
wadium i minimalnego postąpienia do ustnego
przetargu nieograniczonego
 Zarządzenie Nr 101z2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-11-15 13:52:38.
Zarządzenie Nr 109/2023 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec Nad Wisłą z dnia 8 grudnia 2023r. w
sprawie sporządzenia i podania do publicznej
wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych
położonych w Solcu nad Wisłą przeznaczonych do
zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
 Zarządzenie 109 .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-08 09:31:56.
Zarządzenie Nr 115/2023 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą w sprawie wyznaczenia
podmiotów, na rzecz których skazani mogą
wykonywać prace na cele społeczne
 Zarządzenie Nr 1152023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-19 09:04:41.
Zarządzenie 93/2023 w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy
 zarzadzenie 93.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-19 13:54:23.
Zarządzenie 5/2024 w sprawie przeprowadzenia
wyborów do organów jednostek pomocniczych
gminy-sołectw na terenie Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą na okres kadecji 2024-2029
 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy - sołectw na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-09 14:37:09.
ZARZĄDZENIE NR 6/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 12 stycznia 2024r. w
sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na
członków Rady Seniorów w Solcu nad Wisłą,
ustalenia terminu zgłaszania kandydatów do Rady
oraz określenia wzorów formularzy
zgłoszeniowych.
 Zarządzenie 6.2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-12 14:46:39.
ZARZĄDZENIE NR 9/2024 BURMISTRZA MIASTA I GMINY
SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 19 stycznia 2024r.
 Zarządzenie zmieniające .pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-19 14:45:14.
Zarządzenie nr 15/2024 w sprawie powołania
składu Rady Seniorów w Solcu nad Wisłą
 Zarządzenie w sprawie powołania Rady Seniorów.jpeg

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-02 14:38:23.
Zarządzeni Nr 10/2024 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 25 stycznia 2024r. w
sprawie powołania Komisji do spraw wyceny
gruntów Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na
potrzeby ewidencji księgowej.
 zarządzenie 10 z 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:52:11 | Data modyfikacji: 2024-02-09 08:16:52.
Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 01.02.2024r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na zbycie nieruchomości położonych w
obrębie Solec nad Wisłą.
 Zarządzenie 14 z dnia 1 luty 2024.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-05 08:55:09 | Data modyfikacji: 2024-02-05 14:53:34.
Zarządzenie nr 16 w sprawie wyznaczenia miejsc na
bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń
 Zarządzenie nr 16 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-12 08:47:26.
Data wprowadzenia: 2024-02-12 08:47:26
Opublikowane przez: Marcin Teske