Zarządzenia Wójta

Zarządzenie nr 44/12 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10 października 2012 r. w sprawie
określenia formy i terminu przeprowadzenia
konsultacji społecznych w sprawie projektu
uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2013 

zarządzenie

 formularz 44.12.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-10 14:08:43 | Data modyfikacji: 2012-10-11 14:04:12.
Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy w sprawie
powołania komisji  
 zarzadzenie.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-04-25 13:40:22 | Data modyfikacji: 2012-10-11 14:04:12.
Zarządzenie 3/2014 
 zarzadzenie 3.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-04 08:03:15 | Data modyfikacji: 2012-10-11 14:04:12.
Zarządzenie 15/2014 
 zarzadzenie 15.2014.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-05-19 12:03:39 | Data modyfikacji: 2012-10-11 14:04:12.
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
ofert 
 zarzadzenie nr 10.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-02-27 13:54:43 | Data modyfikacji: 2012-10-11 14:04:12.
ZARZĄDZENIE NR 13/2015 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko
Sekretarza Gminy 
 ogloszenie o naborze2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-27 09:07:13 | Data modyfikacji: 2015-03-27 09:47:16.
ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 27 marca 2015 r 
 zarzadzenie3.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-27 12:11:43 | Data modyfikacji: 2015-03-27 09:47:16.
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Sekretarza Gminy Solec nad
Wisłą  
 lista,.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-04-14 12:05:51 | Data modyfikacji: 2015-03-27 09:47:16.
Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie ustalenia
regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy
w Solcu nad Wisłą i jednostkach
organizacyjnych gminy Solec nad Wisłą 
 organizacja kontroli..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:07:59 | Data modyfikacji: 2015-03-27 09:47:16.
 
 Zarządzenie Nr 6 kontrola Zarzadcza(3).pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-06-02 13:09:33 | Data modyfikacji: 2015-06-02 13:11:19.
Zarządzenie Wójta 37/2015 w sprawie powołania
komisji do rozpatrzenia oferty 
 zarzadzenie 37.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-07-15 13:10:40 | Data modyfikacji: 2015-06-02 13:11:19.
Zarządzenie Wójta 45/2015 w sprawie ustalenia
dni wolnych od pracy w II półroczu 2015 i
organizacji pracy Urzędu Gminy Solec nad Wisłą 
 45.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-08-03 15:08:34 | Data modyfikacji: 2015-12-21 10:14:48.
Zarządzenie Wójta 46/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej 
 zarzadzenie 46.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-08-05 12:37:04 | Data modyfikacji: 2015-08-07 13:49:26.
Zarządzenie Wójta 63/2015 w sprawie określenia
formy i terminu przeprowadzenia konsultacji
społecznych w sprawie projektu uchwały
dotyczącej przyjęcia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2015 
 Zarzadzenie nr 63.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-05 13:33:23 | Data modyfikacji: 2015-08-07 13:49:26.
Zarządzenie Wójta 70/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej 

Zarządzenie nr 15/2017

 zarzadzenie nr 70.2015.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-27 08:04:43 | Data modyfikacji: 2015-08-07 13:49:26.
w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
i wydawaniu w tych sprawach decyzji
administracyjnych 
 zarzadzenie 9.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-02-25 07:47:30 | Data modyfikacji: 2016-02-25 07:49:08.
Zarządzenie Wójta 2/2016 
 zarzadzenie 2.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-03-10 11:03:56 | Data modyfikacji: 2016-02-25 07:49:08.
Zarządzenie nr12/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 21.03.2016 w sprawie ustalenia
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Solcu nad Wisłą 
 12.2016.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-03-23 10:30:04 | Data modyfikacji: 2016-02-25 07:49:08.
Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. 
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-03-31 14:02:16 | Data modyfikacji: 2016-02-25 07:49:08.
Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia
dni wolnych od pracy dla Urzędu Gminy Solec nad
Wisłą w II kwartale 2016 
 Zarzadzenie nr 18.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-04-11 14:25:10 | Data modyfikacji: 2016-05-11 11:24:17.
Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze 
 zarzadzenie-22.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:41:14 | Data modyfikacji: 2016-05-13 14:02:11.
Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne
stanowisko urzędnicze tj. specjalista ds.
promocji, strategii i rozwoju gminy. 
 zarzadzenie-23.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-12 10:48:02 | Data modyfikacji: 2016-05-13 14:01:26.
Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
unieważnienia konkursu na stanowisko urzędnicze
tj.specjalista ds. promocji,strategii i rozwoju
gminy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą 
 zarzadzenie 26.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-30 10:48:22 | Data modyfikacji: 2016-05-13 14:01:26.
 
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:35:34 | Data modyfikacji: 2016-05-13 14:01:26.
Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze tj. specjalista ds. promocji,
strategii i rozwoju gminy  
 Zarządzenie nr 27/2016

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-05-31 09:36:29 | Data modyfikacji: 2016-05-31 09:39:43.
Zarządzenie nr 43/2016 w sprawie przeprowadzenia
kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą  

Zarządzenie do pobrania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-07-28 09:51:22 | Data modyfikacji: 2016-07-28 09:52:57.
Zarządzenie.55 
 zarzadzenie .55.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:57:59 | Data modyfikacji: 2016-07-28 09:52:57.
Zarządzenie.56 
 zarzadzenie -56.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-09-09 12:58:53 | Data modyfikacji: 2016-07-28 09:52:57.
Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10.10 2016r w sprawie ustalenia
dni wolnych od pracy dla Urzędu Gminy Solec nad
Wisłą  
 Zarządzenie nr 65.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-10-11 08:36:10 | Data modyfikacji: 2016-10-25 15:08:51.
Zarządzenie nr 69 Wójta Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 21.10.2016r 
 zarzadzenie nr69.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-10-24 15:01:50 | Data modyfikacji: 2016-10-25 15:08:51.
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 64 Wójta Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 21.10.2016 
 uzasadnienie do zarzadzenia nr69.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-10-24 15:04:08 | Data modyfikacji: 2016-10-25 14:55:13.
Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie: powołania
Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze tj. Kierownik Centrum
Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą  
 Zarzadzenie nr .74.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-04 11:15:15 | Data modyfikacji: 2016-11-05 09:08:24.
Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie:ogłoszenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą 
 Zarzadzenie nr 73.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-05 09:12:14 | Data modyfikacji: 2016-11-05 09:08:24.
Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy Solec nad Wisłą 
 zalacznik -1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-05 09:14:38 | Data modyfikacji: 2016-11-05 09:08:24.
Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych 

protokół z przeprowadzonych konsultacji

 za 77.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-11-18 08:59:01 | Data modyfikacji: 2016-11-05 09:08:24.
Zarządzenie 80 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzednicze tj.Księgow Centrum Usług Wspólnych  
 Zarządzenie 80.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:56:49 | Data modyfikacji: 2016-12-01 14:47:38.
Zarządzenie 82 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzednicze. 
 Zarządzenie 82.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-01 13:59:50 | Data modyfikacji: 2016-12-01 14:47:56.
Zarządzenie 79 w sprawie ogłoszenia otwartego
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum
Usług Wspólnych w Solcu nad Wisłą 
 Zarządzenie 79.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:50:29 | Data modyfikacji: 2016-12-01 14:47:56.
Zarządzenie 81 w sprawie ogłoszenia otwartego
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum
Usług Wspólnych w Solcu nad Wisłą 
 Zarządzenie 81-a.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-01 14:53:15 | Data modyfikacji: 2016-12-01 16:50:49.
Załącznik nr 1 do Zarządzenie 81  
 Załącznik..1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-01 16:52:45 | Data modyfikacji: 2016-12-03 21:19:40.
Zarządzenie 11/2017 
 zarzadzenie11.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-22 11:46:20 | Data modyfikacji: 2016-12-03 21:19:40.
Zarządzenie12/2017 
 zarzadzenie12.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-22 11:48:32 | Data modyfikacji: 2016-12-03 21:19:40.
Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 8 marca 2017r w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą.
 
 zarzadzenie z dnia 08.03.2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-03-08 13:31:19 | Data modyfikacji: 2017-03-08 14:12:59.
Protokół z przeprowadzonego otwarcia ofert
kadydatów na stanowisko urzędzie- Kierownik
Referatu Rolnictwa , Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Solec nad
Wisłą 
 Protokół z przeprowadzonego otwarcia ofert kadydatów na stanowisko urzędnicze.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-03-21 14:40:22 | Data modyfikacji: 2017-03-21 14:48:19.
Zarządzenie nr.21/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą 
 METEO nr 21.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-04 09:10:47 | Data modyfikacji: 2017-04-21 19:14:50.
arządzenie Wójta nr 25/2017 w sprawie ustalenia
dnia wolnego od pracy 
 zarządzenie nr 252017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-26 12:26:21 | Data modyfikacji: 2017-04-21 19:14:50.
Zarządzenie nr.31/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą 
 zarządzenie 31.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-05-26 09:40:14 | Data modyfikacji: 2017-04-21 19:14:50.
Zarządzenie nr.35/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą 
 zarzadzenie nr 35.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-06-12 09:19:53 | Data modyfikacji: 2017-04-21 19:14:50.
Zarządzenie nr 44-2017 w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru na wolne stanowisko Urzędnicze w
Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą 
 Zarządzenie nr 44-2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-28 14:07:39 | Data modyfikacji: 2017-07-28 14:12:17.
Załącznik do zarządzenia nr 44-2017  
 załącznik do zarządzenia 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-28 14:09:07 | Data modyfikacji: 2017-07-28 14:12:17.
Zarządzenie nr.45 z dnia 28.07.2017r. w sprawie
ogłoszenia otwartego Konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Solec nad
Wisłą z zakresy profilaktyki uzależnień
wśród dzieci i młodzieży w 2017r. 

OGŁOSZENIE

 zarzadzenie 28lipca 2017r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-07-31 11:42:09 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie: określenia
czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą w
okresie upałów 

Zarządzenie nr 46/2017

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-01 14:40:09 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie nr 47/2017 w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy  

Zarządzenie 47/2017

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-09 08:13:20 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie nr50/2017 
 zarzadzenie 50.2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-10 13:35:19 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-18 13:36:15 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie 0050 w sprawie ustalania terminów
postępowania reklamacyjnego i postępowania
uzupełniającego w tym terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2018/2019... 
 zarzadzenie 0050.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-02-01 10:28:00 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie 13 Wójta Gminy Solec nad Wisłą 
 zarzadzenie 13 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-03-06 15:20:34 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Solcu
nad Wisłą 
 Zarządzenie Nr 15-2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-03-19 10:39:21 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą 
 Zarządzenie 21.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-04 15:01:28 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą 
 zarzadzenie 25-04.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-25 09:54:46 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie 19/2018 sprawozdanie z budżetu gminy
za 2017r. 
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-11 14:49:28 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
zarządzenie 35 Wójta Gminy Solec nad Wisłą 
 zarządzenie 35 2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-23 14:00:01 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10.05.2018r. 
 zarządzenie 32 2018r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-24 14:30:57 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 28 marca.2018r. 
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-11 11:54:05 | Data modyfikacji: 2017-07-31 12:00:33.
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 30 Lipca 2018 r. w sprawie zmiany
czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą 
 zarządzenie Nr 46.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-07-30 11:07:45 | Data modyfikacji: 2018-07-30 11:09:58.
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie
zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad
Wisłą 
 zarządzenie nr 47.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-01 12:38:26 | Data modyfikacji: 2018-07-30 11:09:58.
Zarządzenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu
pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą 
 zarządzenie nr.52..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-06 13:06:46 | Data modyfikacji: 2018-08-08 12:35:13.
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie
zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad
Wisłą 
 zarządzenie nr.52...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-08 12:38:09 | Data modyfikacji: 2018-08-08 12:41:13.
Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
Solec nad Wisłą  

tabela nr1.pdf

tabela nr2.pdf

tabela nr3.pdf

tabela nr4.pdf

 Zarządzenie 50-2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:35:29 | Data modyfikacji: 2018-08-08 12:41:13.
Data wprowadzenia: 2018-09-10 15:35:29
Opublikowane przez: Marcin Teske