Zbiorcze informacje o petycjach

rok 2020.pdf

 rok 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-30 15:27:35 | Data modyfikacji: 2020-06-30 15:36:52.
Petycja w interesie publicznym

Odpowiedź na petycję do radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego

 Petycja polityka zarzadzania konfliktem interesow Gminy Powiatu Lipskiego..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-28 13:22:03.
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów praw

Odpowiedź na petycję w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf

 petycja w interesie publicznym.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-02 15:50:32.
Uchwała Nr XIX/127/2019

Pismo zawiadamiające wnoszącego petycję o przekazaniu według właściwości.pdf

Pismo przekazujące petycję do rozpatrzenia według właściwości.pdf

 Uchwala XIX.127.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:05:53.
Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców
przed elektroskażeniem
 Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-03-27 14:40:20 | Data modyfikacji: 2020-06-05 22:56:25.
Uchwała XXV.159.2020 w sprawie pozostawienia bez
rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję
Polska Wolna od 5G
 Uchwała XXV.159.2020r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-16 07:50:21.
Petycja w sprawie drogi w Marianowie

Treść petycji w sprawie drogi w Marianowie

Odpowiedz na petycję.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-02 14:59:57.
Petycja w sprawie szczepień przeciwko SARS-CoV-2
 petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-17 13:29:50.
wniosek o udostępnienie informacji publicznej

wniosek piotrowicz.pdf

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-08 17:50:03.
Petycja w sprawie budowy drogi ul. Piaski w Solcu
nad Wisłą.

Odpowiedż na petycję

 Treść petycji.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-30 10:32:15 | Data modyfikacji: 2021-08-02 07:06:55.
Petycja w sprawie przebudowy drogi gminnej nr
190614W relacji Słuszczyn- Sadkowice Kolonia.

Odpowiedz na petycje 2.pdf

 Treść petycji 1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-15 15:08:39.
Petycja w sprawie budowy drogi przy wale
przeciwpowodziowym w miejscowości Kolonia
Nadwiślańska.

Odpowiedź na petycję 2022.pdf

 Treść petycji 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-11 13:11:27.
Petycja w sprawie podjęcia działania w celu
wyeliminowania niebezpieczeństwa na drogach

Odp. na petycję .27.09.2022.pdf

 wniosek 27.06.2022r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-09-30 13:45:51 | Data modyfikacji: 2022-09-30 14:09:32.
Oficjalny Wniosek/Petycja* na mocy art. 61
Konstytucji RP w trybie Ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o petycjach (tj. Dz.U. 2018 poz. 870)

odp petycja.pdf

 Oficjalny WniosekPetycja.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-13 11:51:10 | Data modyfikacji: 2023-07-07 14:25:27.
Oficjalny Wniosek/Petycja na mocy art. 61 i 63
Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy
Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 petycja MiG Solec.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-11 12:55:28 | Data modyfikacji: 2023-07-07 14:42:30.
Roczna zbiorcza informacja o petycjach
rozpatrzonych
 roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych.jpeg

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-20 12:52:39.
Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 Konstytucji RP w
związku z art. 241 Ustawy KPA (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 775)
 Oficjalny Wniosek na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art. 241 Ustawy KPA (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775).docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-09 11:01:20.
Petycja dotycząca remontu drogi w Przedmieściu
Dalszym

Odpowiedź

 petycja.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-08-29 15:17:01 | Data modyfikacji: 2023-08-29 15:19:53.
Oficjalny wniosek na mocy art. 61 i 63 Konstytucji
RP w związku z art. 241 Ustawy KPA

petycja cyberbezpieczenstwo.pdf

 petycja_1.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-22 11:41:02 | Data modyfikacji: 2023-09-28 14:09:33.
Petycja ws podpisów elektronicznych o
OSTRZEŻENIE ludności
 DKS0011 2023 10 25 Petycja ws podpisów elektronicznych o OSTRZEŻENIE ludności.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-26 08:36:13.
Petycja z wnioskiem o inf publ. Szulc-Efekt sp. z
o. o. w sprawie płatności bezgotówkowych i
terminali
 w sprawie płatności bezgotówkowych i terminali.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-04 12:08:35.
Petycja w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w
porze nocnej
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-21 15:23:22.
Petycja numer 2024/01 z dnia 06 Maja2024
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-23 10:24:16.
Data wprowadzenia: 2024-05-23 10:24:16
Opublikowane przez: Marcin Teske