Miasto i Gmina bilans jednostki budżetowej 2022
 bilans jednostki budżetowej 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-10 14:39:14 | Data modyfikacji: 2023-05-10 21:07:38.
Urząd Miasta i Gminy Bilans jednostki budżetowej
2022

Bilans jednostki budżetowej 2022r..pdf

 Miasto i Gmina Bilans jednostki budżetowej 2022.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-10 20:50:18 | Data modyfikacji: 2023-05-10 21:06:42.
Urząd Miasta i Gminy 2023r.

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej 2023r.pdf

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej 2023r..pdf

Informacja dodatkowa 2023r..pdf

 Bilans jednostki budżetowej 2023r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-05-09 11:47:58.
Data wprowadzenia: 2024-05-09 11:47:58
Opublikowane przez: Marcin Teske