Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 września roku
2023
 27S.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-19 14:36:33.
Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków
budżetowych jednostki samorzadu terytorialnego za
okres od początku roku do dnia 30 września roku
2023
 28S.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-19 14:37:57.
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie
jednostki samorządu terytorialnego za okres od
początku roku do dnia 30 września roku 2023
 NDS.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-19 14:38:47.
Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I
GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego
sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III
kwartału 2023 roku
 Z.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-19 14:40:21.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2023

5

ZAŁĄCZNIK NR 1a.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 2b.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 3c.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4d.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 6f.pdf

ZAŁACZNIK NR 7g.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 8h.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 9i.pdf

 SPRAWOZDANIE BUDŻET .2023.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-22 15:12:06 | Data modyfikacji: 2024-04-23 13:45:46.
Data wprowadzenia: 2024-04-22 15:12:06
Data modyfikacji: 2024-04-23 13:45:46
Opublikowane przez: Marcin Teske