bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Budżet strona główna 

Zobacz:
   Budżet
   Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
   Sprawozdania Fnansowe
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
   Bilans z wykonania budżetu
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
   Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
   Sprawozdania Fnansowe
   2016
   Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl