bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Zamówienia Publiczne strona główna 
7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Glinie
(Kielochówka) II post.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Glina II post.

Formularz ofertowy

Załączniki 2-4 do oferty

Załaczniki 5-8 na Wezwanie

Wzór umowy

Oświadcznie z art. 117 ust 4

Przedmiar robót

Dokumentacja

SST

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin

Zmiana SWZ

Ogłoszenie o zmianie II

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-04-16 12:50:24.
5. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą – etap III

Wyjasnienia i zmiana SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

Załączniki 2-4 do oferty

Zaączniki 5-8

Wzór umowy

Oświadczenie wspólnie ubiegajacych się

Przedmiary robót

Dokumentacja techniczana P. Dalsze

Dokumentacja techniczana Słuszczyn

Dokumentacja techniczana Kolonia N.

Dokumentacja techniczana Pawłowiece

Przedmiar po zmianie

Przekrój PD po zmianie

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansoanie zam.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-26 07:26:58.
4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Glinie
(Kielochówka)

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Glina

Formularz ofertowy

Załączniki 2-4a

Załączniki 5-8

Wzór umowy

Oświadczenie z art. 117

Przedmiar robót

Dokumentacja projektowa

SST Glina

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-12 17:34:34.
3. Utworzenie lokalnego centrum integracji w Solcu
nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

Załączniki 2-4 do oferty

Zaączniki 5-8

Wzór umowy

Oświadczenie wspólnie ubiegajacych się

Przedmiar robót

Opis wyposażenia

Dokumentacja techniczana

SST

Informacja o kwocie środków

Informacja z otwarcia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-02-29 14:13:32.
2. Zakup średniego samochodu ratowniczo –
gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w
Pawłowicach

Ogłoszenie o zamówieniu zakup średniego samchodu r-g dla OSP w Pawlowicach

SWZ

Wymagania opz

umowa

Formularz ofertowy

JEDZ

Wykaz dostaw

Oświadczenie

Oświadczenie

Zał. nr 8 Oświadczenie podm udost zasoby dot. podstaw wykl z art. 5k i 7 ust. 1.doc

Zał. nr 9 zobowiązanie podmiotu udost zasoby.docx

Zał. nr 10 oświadczenie grupa kapitałowa.docx

Wyjaśnienie SWZ

Załacznik 1. po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-25 19:28:01.
1. Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu termomodernizacja

SWZ termomodernizacja

Formularz ofertowy

Załączniki 2-4 do oferty

Załaczniki 5-8 na Wezwanie

Wzór umowy

Oświadczenie wspólnie ubiegajacych się

Przedmiar PSP Pawłowice

Przedmiar PSP Solec nad Wisłą

Przedmiar OZ w Solcu nad Wisłą

SST Termomodernizacja

Dokumentacja PSP Pawłowice

Dokumentacja OZ Solec nad Wisłą

Wijaśnienie i zmiana SWZ

Przedmiar PSP Pawłowice

Przedmiar PSP w Solcu nad Wisłą po zmianie

Zmiana treści SWZ termin 07.02.

Ogłoszenie o zmianie

Zmiana treści SWZ III termin

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin II

Wyjaśnienie i zmiana SWZ II

Przedmiary po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin III

Zmiana treści SWZ termin i zakres

Wyjaśnienie treści SWZ III

Załaczniki do wyjaśnienia III

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zam.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

Inrormacja o wyborze oferty II

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-16 20:30:48.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2024
rok.

1 Plan zamówień na 2024

Plan zamówień na 2024 aktualizacja nr 1

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-10 13:15:11.
15. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania
części pomieszczeń w budynku szkoły w
Przedmieściu Bliższym na funkcję żłobka

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ żłobek

Formularz ofertowy

Załączniki 2-4a

Załączniki 5-8

Wzór umowy

Oświadczenie wspólnie ubiegajacych się

Przedmiary robót

Dokumentacja instalacji sanitarnych

Dokumentacja instalacji elektrycznych

Dokumentacja architektoniczna

STWiORB

Informacja o kwocie środków

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-18 19:31:49.
14. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2024
roku

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ dowozy

Formularz ofertowy

Załaczniki 2-4

Wzór umowy dowozy

Wzór umowy dzierżawy

Trasy autobusów

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-06 23:20:58.
13. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy POdzamcze
e Solcu nad Wisłą etap II za długości 210 mb
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-12-06 23:20:07.
12. Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Formularz ofertowy

oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Wykaz usług

Wykaz narzędzi

wzór umowy

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu ...

Uchwała w sprawie regulaminu ...

Informacja o wniesionym odwołaniu

Odwołanie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-16 20:59:10 | Data modyfikacji: 2023-10-16 21:00:58.
11. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą - etap II na
długości 310 mb.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-10-12 07:34:50.
10. Remont elewacji północnej i zachodniej
budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Ratusz

SWZ Remont elewacji

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

Załączniki 3-4

Załączniki 5-8

Wzór umowy

Dokumentacja techniczna

SSTWiORB

Zmiana treści SWZ nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ po zmianie

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-07 17:10:07.
9. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
Maiata i Gminy Solec nad Wisłą - etap II na
długosci 334 mb

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-09-07 17:08:55 | Data modyfikacji: 2023-09-11 10:10:38.
8. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Podzamcze w
Solcu nad Wisłą - etap II 2

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Przebudowa ul. Podzamcze II

Formularz oferty

Przedmiary robót

Załączniki 3-4 do oferty

Załączniki 5-8 na wezwanie

wzór umowy

Załączniki do umowy

Dokumentacja

SST

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SWZ nr 1

Formularz ofertowy po korekcie

SWZ po zmianie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty Podzamcze II

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-07-20 22:01:30.
7. Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Podzamcze w
Solcu nad Wisłą – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ul. Podzamcze II

SWZ Przebudowa ulicy Podzamcze II

Formularz ofertowy

Przedmiar robót

Załączniki 3-4

Załączniki 5-8

Wzór umowy

Wzór umowy -załącznik

Dokumentacja projektowa

SSTWiORB

Zmiana treści SWZ nr 1

Formularz ofertowy po korekcie

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-30 14:44:00.
Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą II

Treść zapytania II

Formularz ofertowy

Wykaz robót

Wzór umowy

PFU stacja wodociągowa

PFU stacja zlewcza

Zmiana treści - termin

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-06-19 08:09:13.
Przebudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Treść zapytania

Formularz ofertowy

Wykaz robót

Wzór umowy

PFU stacja wodociągowa

PFU stacja zlewcza

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-31 15:20:59.
1.OSP.2023 Zakup nowego średniego samochodu
ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze
sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Zakup nowego średniego samochodu

SWZ Zakup nowego średniego samochodu

Formularz ofertowy Zakup nowego średniego samochodu

OPZ Specyfikacja samochodu

Wzór umowy Zakup nowego średniego samochodu

JEDZ Zakup nowego średniego samochodu

Instrukcja wypełniaiania JEDZ Zakup nowego średniego samochodu

Oświadczenie o podstawach wykluczenia

Oświadczenie o podstawach wykluczenia udostępniający zasoby

Oświadczenie podmiotów wspólnie ubiegających się

Oświadczenie o aktualności JEDZ

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wyjaz dostaw Zakup nowego średniego samochodu

Wyjaśnienie SWZ

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-05-15 15:20:48.
6. Przebudowa drogi gminnej nr 190612W Zemborzyn
Pierwszy – Zemborzyn Drugi od km 0+000 do km
0+841,34

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi gminnej nr 190612W ZP-ZD

SWZ Prtzebudowa drogi gminnej nr 190612W ZP-ZD

Przedmiar robót

Formularz ofertowy

Załaczniki 3-4

Załączniki 5-8

Wzór umowy

Wzór umowy -załącznik

Dokumentacja projektowa i SST

Informacja dla wykonawców

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-04-17 14:31:22.
5. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego
na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Adres do strony prowadzonego postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-20 08:28:38.
4. Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza
Miejskiego w Solcu nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Przebudowa i modernizacja bud. RM

Przedmiar C.O. i elektryka

Przedmiar klimatyzacja

Załączniki 3-4

Załączniki 5-8

wzór umowy prezbud i mod RM

Załączniki do umowy

Umowa o podwykonawstwo

Dokumentacja techniczna C.O. i SSTWiORB

Dokumentacja techniczna Klimatyzacji i SSTWiORB

Wyjasnienie treści SWZ I

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty Przebudowa i modernizacja RM

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-03-07 12:45:38.
3. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą- II etap

Ogłoszenie o zamówieniu Prezbud inf dr II etap

Dokumentacja odcinek 9

SWZ Przebudowa infrastruktury drogowej II etap

Formularz ofertowy

Przedmiary robót

Ośwadczenia do oferty 3-4

Oświadczenia i załączniki 5-8

Wzór umowy przebudowa infrastruktury drogowej II etap

Załączniki do umowy

Dokumentacja odcinek 1-2

Dokumentacja odcinek 4

Dokumentacja odcinek 5-8

Dokumentacja odcinek 3

Dokumentacja odcinek 9

Dokumentacja odcinek 9

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty inf dr II

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-21 14:53:31 | Data modyfikacji: 2023-02-21 14:53:52.
2. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Przebudowa dróg gminnych

Formularz oferty

2a Kosztorys ofertowy Sadkowice

2b Kosztorys ofertowy Zemborzyn P.

Załączniki 3-4 do oferty

Oświadczenia i załączniki 5-8

wzór umowy

Załączniki do umowy

Deokumentacja Sadkowice-Kalinówek-Sadkowice

SST Sadkowice Kalinówek

Dokumentacja Zemborzyun Pierwszy -Pawłowice

SST Zemborzyn Pierwszy-Pawłowice

Wyjaśnienie i zmiana SWZ

Kosztorys i przedmiar po zmianie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o środkach

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-08 16:09:55.
1. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ Przebudowa infrastruktury drogowej

Formularz ofertowy

2a Kosztorys ofertowy ul. Kopernika

2b Kosztorys ofertowy droga w Glinie

Oświadczenia i załączniki 3-8

wzór umowy

Dokumentacja ul. Kopernika

Dokumentacja droga w Glinie

SST ul. Kopernika

SST Droga w Glinie

Załączniki do umowy

Zmiana treści SWZ

Informacja o środkach przeznaczonych na sfinasowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-02-01 16:32:29.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023
rok

Plan postępowań na 2023 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 3

Aktualizacja 4

Plan postępowań na 2023 OSP w Solcu nad Wisłą

Aktualizacja 5

Aktualizacja 6

Aktualizacja 7

Aktualizacja 8

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-30 22:33:50.
30. Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2023
roku

Ogłoszenie o zamówieniu dowozy

SWZ dowozy

Formularz ofertowy dowozy

Oświadczenie dot przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie o aktualności danych

Oświadczenie o grupie kapitałowej

wykaz usług

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Trasy dowozów

Wzór umowy dowozy 23

Wzór umowy dzierżawy autobusu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dowozy

Zmiana treści SWZ

SWZ po zmianie

Oświadcznie dotyczące podstaw wykluczenia zmiana

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-12-12 15:59:09.
29. Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych II

SWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów II

Formularz ofertowy

Oświadczenie dot przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dot przesłanek do wykluczenia udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału udost

Zobowiązanie podmitu udostępniającego zasoby

Oświadczenie o grupie kapitałowej

wykaz usług

wykaz narządzi i urządzeń

wzór umowy odbiór odpadów II

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-10-12 13:44:32.
28. Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z tereny Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (...)

SWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów

Formularz ofertowy

Oświadczenie dot przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie o podstawach wykluczenia podm udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału udost

Zobowiązanie podmitu udostępniającego zasoby

Oświadczenie o grupie kapitałowej

wykaz usług

wykaz narządzi i urządzeń

Wzór umowy na 2023

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Wyjśnienie treści SWZ I

Wyjśnienie treści SWZ II

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin

Zmiana treści SWZ I

Zmiana treści SWZ II - termin

Zmiana treści SWZ III

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III

SWZ po zmianie

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-31 20:14:46.
27. Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa infrastruktury drogowej na trenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą IV

SWZ Przebudowa inf. drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą IV

Formularz ofertowy Przebudowa infrastruktury drogowej

Wykaz osób do punktacji inf dr

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału inf dr

Oświadczenie o podstawach wykluczenia

Oświadczenie o podstawach wykluczenia udost

Oświadczenie wykonwców ubiegających się wspólnie

Wykaz osób przebudowa inf dr

wzór umowy

Wykaz robót inf dr

Oświadczenie o powykonawcach

Wzór umowy o podwykonawstwo

PFU ul. Kopernika

PFU ul. Spokojna

PFU ul. Polna

PFU droga w m. Glina

Zmiana treści SWZ I - termin

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin składania

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-17 15:06:26.
26. Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (IV)

SWZ Przebudowa dróg gminych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Formularz ofertowy Przebudowa dróg gminnych

Wykaz osób do punktacji

Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału udost

Oświadczenie o podstawach wykluczenia

Oświadczenie o podstawach wykluczenia udost

Oświadczenie wykoanwców wspólnie ubiegajacych się

Wykaz osób

Wzór umowy Przebudowa dróg gminnych

Wykaz robót

Oświadczenie o podwykonawcach

Wzór umowy o podwykonawstwo

PFU Sadkowice-Kalinówek

PFU Zemborzyn Pierwszy - Pawłowice

Zmiana treści - termin skałdania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin składania

SWZ po zmianie

Zmiana treści SWZ II - termin

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-12 12:05:40.
25. Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

SWZ Przebudowa dróg

Formularz ofertowy

Oświadczenie dot przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o wykluczeniu

Wykaz robót

Wykaz osób

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

wzór umowy

Przedmiar Przedmieście Dalsze

Przedmiar Podzamcze

Przedmiar Pawłowice Kępa

Projekt Przedmieście Dalsze

PT Podzamcze

PT Pawłowice-Kępa

SST Przedmieście Dalsze

SST Podzamcze

SST Pawłowice Kępa

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty przebudowa dróg

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3 postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-11 13:43:29.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:
Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście
Bliższe i Solec nad Wisłą III

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sieci wodociągowej w m. Dziurków, PD., PB. i Solec nad Wisłą

SWZ Budowa sieci wodociągowej w m. Dziurków III

Formularz ofertowy

Wykaz osób do punktacji

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału bydowa sieci

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału budowa sieci udost

Oświadczenie dot przesłanek do wykluczenia sieć

Oświadczenie o podstawach wykluczenia podm udost

Oświadcznie wykonawców wspólnie ubiegających się

Wykaz osób sieć

Wzór umowy sieć

Wykaz robót sieć

Oświadczenie o podwykonawcach sieć

Wzór umowy o podwykonawstwo sieć

PFU Budowa sieci wodociagiowej w m. Dziurków, P. Dalsze, P. Bliższe i Solec nad Wisłą

PFU przebieg sieci wodociagowej

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa sieci wod. (....)

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-01 13:45:28.
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą III

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa infrastruktury drogowej na trenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą III

SWZ Przebudowa inf. drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą III

Formularz ofertowy Przebudowa infrastruktury drogowej

Wykaz osób do punktacji

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału inf dr

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału inf dr udost

Oświadczenie o podstawach wykluczenia inf dr

Oświadczenie o podstawach wykluczenia podm udost inf dr

Oświadczenie wykonwców ubiegających się wspólnie

Wykaz osób przebudowa inf dr

wzór umowy przebudowa inf dr

Wykaz robót inf dr

Oświadczenie o podwykonawcach

Wzor mowy o podwykonawstwo

PFU ul. Kopernika

PFU ul. Spokojna

PFU ul. Polna

PFU droga w m. Glina

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-08-01 09:57:51.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą III

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

SWZ Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą III

Formularz ofertowy Przebudowa dróg gminnych

Wykaz osób do punktacji

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Przebudowa dróg

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału udost Przebudowa dróg

Oświadcznie dot wykluczenia Przebudowa dróg

Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia i spełn podm udost

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykaz osób Przebudowa dróg

wzór umowy Pzebudowa dróg

Wykaz robót Przebudowa dróg

Oświadczenie o podwykonawcach Przebudowa dróg

Umowa o podwykonawstwo Przebudowa dróg

PFU Sadkowice-Kalinówek

PFU Zemborzyn Pierwszy - Pawłowice

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-21 19:37:47.
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą II

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa infrastruktury drogowej na trenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą II

SWZ Przebudowa inf. drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Formularz ofertowy Przebudowa infrastruktury drogowej

Wykaz osób do punktacji inf dr

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału inf dr

Oświadczenie o spełnieniu udost inf dr

Oświadczenie o podstawach wykluczenia inf dr

Oświadczenie o podstawach wykluczenia podm udost inf dr

Oświadczenie podmiotów ubiegających się wspólnie

Wykaz osób

wzór umowy przebudowa inf dr

Wykaz robót

Oswiadczenie o podwykonawcach inf dr

Wzór umowy o podwykonawstwo inf dr

PFU ul. Kopernika

PFU ul. Spokojna

PFU ul. Polna

PFU droga w m. Glina

Informacja o środkach przebudowa infrastruktury

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-12 13:36:36.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:
Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście
Bliższe i Solec nad Wisłą II

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sieci wodociągowej w m. Dziurków, PD., PB. i Solec nad Wisłą

SWZ Budowa sieci wodociągowej w m. Dziurków, P.B., PD i Solec nad Wisłą II

Formularz ofertowy Budowa sieci Dziurków

Wykaz osób do punktacji sieć II

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału sieć Dziurków

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału sieć Dziurków podm udost

Oświadczenie o podstawach wykluczenia scieć Dziurków II

Oswiadczenie o podstawach wykluczenia sieć Dziurków udost.

Oświadczenie wykonwców ubiegających się wspólnie

Wykaz osób sieć Dziurków

Wzór umowy sieć Dziurków

Wykaz robót Budowa stacji

Wzór umowy o podwykonawstwo stacja Dziurków

Wzór umowy o podwykonawstwo stacja Dziurków

PFU Budowa sieci wodociagiowej w m. Dziurków, P. Dalsze, P. Bliższe i Solec nad Wisłą

PF-U schemat stacji

PFU przebieg sieci wodociagowej

Sprostowanie termin otwarcia

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania budowa sieci

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-11 15:30:36.
Budowa stacji wodociągowej w miejscowości
Dziurków gmina Solec nad Wisłą (V)

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa stacji wodociagowej w m. Dziurków gmina Solec nad Wisłą

SWZ Budowa stacji wodociągowej w m. Dziurków gmina Solec nad Wisłą

Oświadczenie o podstawach do wykluczenia stacja V

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stacja podmiot udost.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stacja

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stacja udost.

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stacja

oświadczenie o podwykonawcach stacja

Wykaz osób stacja

wykaz robót budowlanych stacja

postanowienia umowy o podwykonawstwo

wzór umowy stacja V

PFU Budowa stacji Dziurków

PFU przebieg sieci

PFU Schemat stacji

Dokumentacja odwietru studni

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty Budowa stacji Dziurków

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-06 22:53:51.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad
Wisłą-RFIL (IV)

Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja oczyszczalni ścieków

SWZ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą

Formularz ofertowy Modernizacja oczyszczalni

Oświadczenie dot przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie o podstawach wykluczenia podm udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Modern oczyszczalni

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału podm udost

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Oświadczenie o podwykonawcach Modernizacja oczyszczlni

Wykaz osób Modernizacja oczyszczalni

Wykaz robót Modernizacja oczyszczalni

Postanowienia umowy o podwykonawstwo

wzór umowy

Przedmiar Sanitarny

Przedmiar elektryczny

Przedmiar drogowy

Dokumentacja projektowa

SST Sanitarna

Informacja o środkach Modernizacja oczyszczalni ścieków

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą-RFIL

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-05 20:17:27.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą II

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

SWZ Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą II

Formularz ofertowy Przebudowa dróg gminnych

Wykaz osób do punktacji

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Przebudowa dróg

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału udost Przebudowa dróg

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Przebudowa dróg

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia udost Przebudowa dróg

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wykaz osób Przebudowa dróg

Wzór umowy Przebudowa dróg

Wykaz robót Przebudowa dróg

Oświadczenie o podwykonawcach Przebudowa dróg

Umowa o podwykonawstwo Przebudowa dróg

Zmiana treści SWZ I

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SWZ Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą po zmianie 14.07.doc

Formularz ofertowy po zmianie

Wzór umowy stacja Przebudowa dróg gminnych

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania Przebudowa dróg gminnych

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-01 15:00:18.
Budowa stacji wodociągowej w miejscowości
Dziurków gmina Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówienia Budowa stacji w m. Dziurków

SWZ

Formularz ofertowy Budowa stacji Dziurków

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia Budowa stacji

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia Budowa stacji udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału stacja Dziurków

Oswiadczenie o spełnieniu warunków udziału stacja Dziurków udost

Oświadczenie wykoanwców wspólnie ubiegajacych się

Oświadczenie o powykonawcach stacja

Wykaz osób Budowa stacji Dziurków

Wykaz robót Budowa stacji

Postanowienia umowy o podwykonawstwo stacja

Wzór umowy stacja Dziurków

PF-U Budowa stacji Dziurków

PF-U schemat stacji

Przebieg sieci

Decyzja Starosty Lipskiego

Dokumentacja studni

Zmiana treści SWZ- termin skałdania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-02 13:32:22.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad
Wisłą-RFIL

Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą

SWZ Modernizacja oczyszczalni ścieków

Formularz ofertowy Modernizacja oczyszczalni

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia Modernizacja oczyszczalni

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia Modernizacja oczyszczalni udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków Modrenizacja oczyszczalni

Oświadczenie o spełnieniu warunków Modrenizacja oczyszczalni udost

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się

Oświadczenie o podwykonawcach

Wykaz osób

Wykaz robót Modernizacja oczyszczalni

Postanowienia umowy o podwykonawstwo Mod ocz

Wzór umowy Modernizacja oczyszczalni

Przedmiar sanitarny

Przedmiar drogowy

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

Specyfikacja techniczna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia termin składania

Zmiana treści - termin

SWZ po zmianie

Informacja o środkach Modernizacja oczyszczalni

Informacja z otawrcia ofert Modernizacja oczyszczalni

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:26:47.
Zakup samochodu asenizacyjnego dla potrzeb
konserwacji oczyszczalni

Ogłoszenie o zamówieniu Zakup samochodu asenizacyjnego

SWZ Zakup samochodu asenizacyjnego

Specyfikacja pojazdu

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Projekt umowy

Wyjaśnienie treści SWZ I

Informacja o środkach

Informacja z otawrcia ofert zakup samochodu

Zawiadownienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-05-09 17:25:56.
Przebudowa budynków użyteczności publicznej –
etap II

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa budynków użyteczności publicznej -etap II

SWZ Przebudowa budynków uż. publ. -etap I

Formularz ofertowy przebudowa budunków użyteczności publiczej II

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie o spełnieniu warunków udost

Oświadczenie wykonwców ubiegających się wspólnie

Oświadczenie o podwykonawcach

Wykaz osób

wykaz robót

Postanowienia umowy o podwykonawstwo bud. uż. publ. II

Wzór umowy bud. uż. publ. II

Przedmiar część 1

SST Zemborzyn Drugi

Przedmiar część 2

SST Ośrodek Zdrowia

Zmiana treści SWZ I

Załącznik nr 2 po zmianie

Załącznik nr 2a po zmianie

Informacja o środkach

Informacja z otawrcia ofert przebudowa ob użyt publ. II

Zawiadomienie o wyborze oferty dla cz. 1

Zawiadomienie o wyborze oferty dla cz. 2

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:44:48.
Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą

Uzupełnienie rysunków projektu

SWZ Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą

Formularz ofertowy

Oświadczenie dot przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału boisko

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby boisko

Oświadczenie dot przesłanek wykluczenia i spełn podm udost

Wykaz robót budowlanych boisko

Wykaz osób boisko

Oświadczenie o grupie kapitałowej boisko

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wzór umowy Przebudowa boiska

Postanowienia umowy o podwykonawstwo

Przedmiar robót boisko

Projekt budowlany boisko

SST boisko

Wyjaśnienie treści SWZ I

Uzupełnienie rysunków projektu

Wyjaśnienie treści SWZ II

Informacja o środkach

Informacja z otawrcia ofert przebudowa boiska

Zawiadomienie o wyborze oferty boisko

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-06 20:11:55.
Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa infrastruktury drogowej na trenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

SWZ Przebudowa inf. drogowej

Formularz ofertowy Przebudowa infrastruktury drogowej

Wykaz osób do punktacji

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału inf dr

Oświadczenie o spełnieniu warunków udost

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia udost

Oświadczenie wykonwców ubiegających się wspólnie

Wykaz osób

wzór umowy przebudowa inf dr

wykaz robót

Oswiadczenie o podwykonawcach inf dr

Postanowienia umowy o podwykonawstwo inf dr

PFU ul. Kopernika

PFU ul. Spokojna

PFU ul. Polna

PFU droga w m. Glina

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania przebudowa infr dr

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-04-01 13:11:56.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

SWZ Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Formularz ofertowy Przebudowa dróg gminnych

Wykaz osób do punktacji

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Przebudowa dróg

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału udost Przebudowa dróg

Oświadcznie dot wykluczenia Przebudowa dróg

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia udost Przebudowa dróg

Oświadczenie wspólnie ubiegających sie o udz zam Przebudowa dróg

Wykaz osób Przebudowa dróg

Wzór umowy Przebudowa dróg

Wykaz robót Przebudowa dróg

Oświadczenie o podwykonawcach Przebudowa dróg

Umowa o podwykonawstwo Przebudowa dróg

PFU Zemborzyn Pierwszy - Pawłowice

PFU Sadkowice-Kalinówek

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert Przebudowa dróg

Unieważnienie postępowania przebudowa dróg gminnych

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-30 20:30:23.
Budowa stacji wodociągowej w miejscowości
Dziurków gmina Solec nad Wisłą III

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa stacji wodociągowej w m. Dziurków III

SWZ Budowa sieci wodociągowej w m. Dziurków III

Formularz ofertowy stacja Dziurków

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia stacja

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału stacja

Oświadczenie o spełnieniu warunków udost

Oświadczenie wykonwców ubiegających się wspólnie

Oświadczenie o podwykonawcach

Wykaz osób

Wyjaz robót

Postanowienia umowy o podwykonawstwo stacja

Wzór umowy stacja

PF-U Budowa stacji wod. w m. Dziurków

PF-U przebieg sieci

PF-U schemat

Unieważnienie postępowania budowa stacji (III)

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-29 14:15:35.
Przebudowa budynków użyteczności publicznej-
etap I (II Postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa budynków użyteczności publicznej- etap I (II)

SWZ Przebudowa budynków uż. publ. -etap I (II)

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Oświadczenie o spełnieniu warunków udost

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegajacych się

Oświadczenie o podwykonawcach

Wykaz osób

Wykaz robót

Postanowienia umowy o podwykonawstwo bud. uż. publ.

Wzór umowy bud. uż. publ.

Przedmiar PSP Pawłowice

Projekt budowlany PSP Pawłowice

Projekt budowlany PSP Pawłowice rysunki

Projekt budowlany PSP Pawłowice inwentaryzacja

SST Pawłowice

Przedmiar PSP Solec nad Wisłą

Projekt budowlany PSP Solec nad Wisłą

Projekt budowlany inwentaryzacja PSP Solec nad Wisłą

SST Solec nad Wisłą

Przedmiar łazienka UMiG Solec nad Wisłą

SST Łazienka

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania

Zmiana treści SWZ I

Przedmiar PSP Solec nad Wisłą po zmianie

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert Przebudowa bud

Zawiadomienie o wyborze oferty dla części 3

Unieważnienie wyboru i powtórzenie czynności dla cz. 3

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-24 14:29:22.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:
Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście
Bliższe i Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa sieci wodociągowej w m. Dziurków, PD., PB. i Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - termin składania

SWZ Budowa sieci wodociągowej w w. Dziurków

Formularz ofertowy Budowa sieci Dziurków

Wykaz osób do punktacji

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie o spełnieniu warunków udost

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia udost

Oświadczenie wykoanwców wspólnie ubiegajacych się

Wykaz osób

Wzór umowy sieć Dziurków

Wykaz robót Budowa sieci

Oświadczenie o podwykonawcach

Postanowienia umowy o podwykonawstwo sieć

Program Funkcjonalno- Użytkowy sieć

Schemat stacji

Propozycja przebiegu sieci

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia warunki + termin

Informacja o zmianie SWZ

Informacja o środkach

Informacja z otawrcia ofert budowa sieci

Informacja o unieważnieniu postępowania Budowa siec

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-22 13:31:19.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad
Wisłą II

Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja oczyszczalni ścieków

SWZ Modernizacja oczyszczalni ścieków

Formularz ofertowy Modernizacja oczyszczalni

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia mod

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia mod ocz podm udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Mod ocz

Oświadczenie o spełnieniu warunków mod ocz udost

Oświadczenie wykoanwców wspólnie ubiegajacych się Mod ocz

Oswiadczenie o podwykonawcach Mod ocz

Wykaz osób Mod ocz

Wykaz robót Modernizacja oczyszczalni

Postanowienia umowy o podwykonawstwo Mod ocz

Wzór umowy Modernizacja oczyszczalni ścieków II

Przedmiar sanitarny

Przedmiar drogowy

Przedmiar elektryczny

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa

SST

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert modrenizacja oczyszczalni

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-16 08:11:45.
Budowa stacji wodociągowej w miejscowości
Dziurków gmina Solec nad Wisłą (II
postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa stacji wodociągowej w m. Dziurków II

SWZ Budowa stacji wodociągowej w m. Dziurków Gmina Solec nad Wisłą II

Formularz ofertoey stacja II

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia stacja II

Oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia udost. stacja II

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału udost

Oświadczenie podmiotów ubiegających się wspólnie

Oświadczenie o podwykonawcach

Wykaz osób stacja II

Wykaz robót stacja II

Postanowienia umowy o podwykonawstwo stacja II

Wzór umowy stacja

Program Funkcjonalno- Użytkowy

PF-U przebieg sieci

PF-U schemat

Dokumentacja odwiertu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - godzina otwarcia

Informacja o środkach

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-09 11:18:38.
Przebudowa budynków użyteczności publicznej -
etap I

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa budynków użyteczności publicznej

SWZ Przebudowa użyteczności publicznej

Formularz ofertowy Przebudowa budynków użyteczności publicznej

Oświadcznie dot wykluczenia Przebudowa budynków użyteczności publicznej

Oświadcznie dot wykluczenia podm udost. Przebudowa budynków użyteczności publicznej

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Przebudowa bud. użyt.

Oświadczenie o spełnieniu warunków podm udost Przebudowa bud. użyt.

ośwaidczenie wykonawców wspólnie ubiegających się Przebudowa bud użyt.

oświadczenie o podwykonawcach Przebud bud użyt.

Wykaz osób Przebudowa bud. użyt.

Wykaz robót Przebudowa bud. użyt. publ.

postanowienia umowy o podwykonawstwo Przebud. bud użyt. publ.

wzór umowy Przebudowa bud. użyt. publ.

Projekt budowlany PSP Pawłowice

Przedmiar robót PSP Pawłowice

Projekt budowlany Rysunki PSP Pawłowice

Projekt budowlany PSP Solec nad Wisłą

Projekt budowlany inwentaryzacja PSP Solec nad Wisłą

Przedmiar PSP Solec nad Wisłą

Specyfikacja techniczna PSP Pawłowice

Specyfikacja techniczna PSP Solec nad Wisłą

Przedmiar świetlica Zemborzyn Drugi

Przedmiar Przebudowa łazienki

SST Zemborzyn Drugi

SST Przebudowa łazienki

Projekt Zemborzyn Drugi

Informacja o środkach

Informacj z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu części 1, 2 i 4

Zawiadomienie o wyborze oferty dla cz. 3 zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-03-04 21:22:22.
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja oczyszczalni ścieków

SWZ Modernizacja oczyszczalni ścieków w Solcu nad Wisłą

Formularz ofertowy Modernizacja oczyszczalni

Oświadczenie o podstawach do wykluczenia

Oświadczenie o podstawach wykluczenia podm udost

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału Modern oczyszczalni

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału podm udost

Oświadczenie wspólnie ubiegających sie o udz zam Mod ocz

Oświadczenie o podwykonawcach Modernizacja oczyszczlni

Wykaz osób Modernizacja oczyszczalni

Wykaz robót Modernizacja oczyszczalni

postanowienia umowy o podwykonawstwo

Wzór umowy Modernizacja oczyszczalni ścieków

Przedmiar Sanitarny

Przedmiast drogowy

Przedmiar elektryczny

Dokumentacja techniczna

SST

Informacja o środkach Modernizacja oczyszczalni

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-25 18:29:55.
Budowa stacji wodociągowej w miejscowości
Dzurków gmina Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Budowa stacji wodociagowej w m. Dziurków gmina Solec nad Wisłą

SWZ Budowa stacji wodociągowej w m. Dziurków gmina Solec nad Wisłą

Formularz ofertowy Budowa stacji w m. Dziurków

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stacja

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stacja podmiot udost.

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stacja

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stacja udost.

ośwaidczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia stacja

oświadczenie o podwykonawcach stacja

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

wykaz robót budowlanych stacja

postanowienia umowy o podwykonawstwo

wzór umowy stacja

PF-U stacja opis

PF-U stacja schemat

PF-U stacja przebieg sieci

Dokumentacja odwietru studni

Informacja o środkach

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-02-17 16:31:35.
Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z
pługiem odśnieżnym i mulczerem tylno-bocznym

Ogłoszenie o zamówieniu Zakup i dostawa ciągnika rolniczego

SWZ Zakup i dostawa ciągnika rolnicego

Formularz ofertowy Zakup i dostawa ciągnika rolniczego

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Zakup i dostawa ciągnika

Wzór umowy Zakup i dostawa ciągnika

Wyjaśnienie treści SWZ I

Zmiana treści SWZ I

Formularz ofertowy po zmianie

Informacja o środkach

Informacj z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zakup i dostawa ciągnika

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-18 18:08:24.
Plan zamówień na 2022 rok

Plan zamówień na 2022 rok

Aktualizacja 1

Aktualizacja 2

Aktualizacja 4

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-01-12 14:08:47.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2022
roku

Ogłoszenie o zamówieniu Dowóz uczniów do placówek oświatowych w 2022 roku

SWZ Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2022 roku

Formularz ofertowy dowozy 2022

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczace przylależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych usług

Wykaz sprzętu

Trasy kursów autobusów

Wzór umowy na dowozy

Wzór umowy na dzierżawę autobusu

Wyjaśnienie i zmiana SWZ I

Formularz ofertowy po zmianie z 06.12.2021

Wzór umowy na dowozy po zmianie

Informacja o kwocie

Informacj z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dowozy na 2022

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-12-02 18:50:54.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

SWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz usług

Wykaz narzdzi i urzadzeń

Wzór wmowy odbiór i zagospodarowanie odpadów

Uchawała nr 227 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu usług odbierania dpadów

Uchwała 228 w sprawie regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Informacja o kwocie

Informacj z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty odpady na 2022

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-09-23 22:07:59.
Remont elewacji wschodniej budynku Ratusza
Miejskiego w Solcu nad Wisłą III

Ogłoszenie o zamówieniu Remont elewacji wschodniej Ratusza Miejskiego III

SWZ Remont elewacji wschodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisła III

Zał 1-3

Zał 4-4a

Załączniki 5-8 remont elewacji wschodniej

Załącznik nr 9 wzór umowy

10 Przedmiar robót remont elewacji III

Projekt opis techniczny

SST Remont elewacji wschodniej III

Projekt budowlany 1-20

Projekt budowlany 21-30

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert remont elewacji III

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Remnot elewacji wschodniej Ratusza

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-15 18:14:30 | Data modyfikacji: 2021-07-15 18:19:00.
Modernizacja kortu tenisowego wraz z wykonaniem
trybun w Solcu nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja kortu tenisowego wraz z wykoniem trybun w Solcu nad Wisłą

SWZ Modernizacja kortu tenisowego wraz z wykonaniem trybun w Solcu nad Wislą

Zał 1-3

Zał 4-4a

Załączniki 5-8 Modernizacja kortu

Projekt umowy Moderniacja kortu

Przedmiar robót Modernizacja kortu

Projekt budowlany Modernizacja kortu

Wizualizacja

STWiORB

Wyjaśnieie treści SWZ I

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty Modernizacja kortu tenisowego wraz z wykonaniem trybun w Solcu nad Wisłą

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-09 13:32:14.
Remont elewacji wschodniej budynku Ratusza
Miejskiego w Solcu nad Wisłą II

Ogłoszenie o zamówieniu Remont elewacji wschodniej Ratusza Miejskiego II

SWZ Remont elewacji wschodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą II

Załączniki 1-3

Załączniki 4-4a

Załączniki 5-8

Załącznik 9 wzór umowy remont elewacji wschodniej Ratrsza II

10. Przedmiar robót remont elewacji wschodniej II

11. Projekt opis techniczny

12. SST Remont elewacji wschodniej II

Projekt budowlany 1-20

Projekt budowlany 21-30

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Ratusz II

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-30 22:35:34.
Remont elewacji wschodniej budynku Ratusza
Miejskiego w Solcu nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Remont elewacji wschodniej budynku Ratusza Miejsckiego w Solcu nad Wisłą

SWZ Remont elewacji wschodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą

Załącziki 1-3

Załaczniki 4-4a

Załączniki 5-8 remont elewacji

9. wzór umowy remont elewacji wschodniej

10 Przedmiar robót remont elewacji

11. projekt Remont elewacji wschodniej

12 SST Remont elewacji wschodniej Ratusza

Projekt bud. 1-20 elewacja

Projekt bud. 21-30 elewacja

Informacja o środkach Remont elewacji wschodniej

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Ratusz I

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-11 14:46:16.
Przebudowa infrastruktury drogowej. Przebudowa 4
odcinków dróg gminnych: w Pawłowicach nr
190636W, Pawłowice –Kępa Piotrowińska nr
190629W, 190604W, Zemborzyn Pierwszy –Zemborzyn
Drugi nr 190612W, Wola Pawłowska –Ciszyca
Górna nr 190649W – RFIL.

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa infrastruktury drogowej

SWZ Przebudowa infrastruktury drogowej

Załączniki 1-3 przebudowa inf dr.

Załączniki 4-4a przebudowa inf. dr.

Załączniki 5-8 przebudowa inf. dr.

Załącznik 9 wzór umowy przebudowa inf. dr.

Załącznik 10 Przedmiar robót Wola P.- Ciszyca G.

Załącznik 11. Dokumentacja projektowa przebud. inf. dr.

Załącznik 12. SST przebud. inf. dr. WP-CG

Informacja o środkach Przebudowa infrastruktury drogowej

informacja z otwarcia ofert

Wniosek o przedłużenie terminu zwiąania ofertą

Oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą

Zawiadomienie o wyborze oferty Przebudowa infrastruktury drogowej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-06-09 14:57:04.
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

SWZ Przebudowa drog gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Załączniki 1-3

Załaćzniki 4-4a przebudowa dróg

Załączniki 5-8 przebudowa dróg

Załacznik 9 Wzór umowy Przebudowa dróg

Przedmiar robót część I Boiska Kolonia

Przedmiar robót część II Sadkowice

Przedmiar robót część III Pawłowice

Załącznik 15 Projekt i SST cz. III Pawłowice

Załącznik 13. Projekt i SST cz. I Boiska Kolonia

Załącznik 14 Projekt i SST cz. II Sadkowice

Informacja o środkach

Informacja z sesj otwarcia ofert Przebudowa dróg

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudwa dróg

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-31 14:30:29.
Budowa stacji wodociągowej w miejscowości
Dziurków gmina Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu stacja Dziurków

SWZ Budowa stacji wodociągowej w m. Dziurków gmina Solec nad Wisłą

Załączniki 1-3 Budowa stacji wodociagiwej w m. Dziurków

Załaczniki 4-7 Budowa stacji wodociagowej w m. Dziurków

Wzór umowy Budowa stacji w m. Dziurków

Projekt robót geologicznych

Decyzja zatwierdzająca projekt

Przedmiar robót

Informacja o środkach odwiert Dziurków

Informacja z sesji otwarcia odwiert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stacja Dziurków

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-09 12:18:05.
Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad
Wisłą (II postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu Modernzacja stacji II

SWZ Modernizacja stacji wodociągowej II

Załączniki 1-3 modernizacja stacji II

Załączniki 4-6 modernizacja stacji II

Załącznik 7 wzór umowy

Przedmiar sanitarny

Przedmiar elektryczny

Projekt sanitarny stacja II

projekt elektryczny stacja II

SST

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert stacja II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty stacja

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-07 13:26:43.
Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach (II
postępowanie)

Przedmiar robót OSP Sadkowice II.pdf

Wzór umowy po zmianach

Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa bud. strażnicy OSP w Sadkowicach II

SWZ Rozbudowa OSP Sadkowice II

Załącznik nr 1-3

Załączniki 4-7

Projekt umowy Rozbudowa OSP Sadkowice II

Projekt budowlany OSP Sadkowice

Projekt zamienny

Przedmiar robót

Przedmiar pdf

Zmiana treści SWZ I

Wzór umowy po zmianach

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty rozbudowa OSP w Sadkowicach

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-01 13:51:19.
Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach

Ogłoszenie o zamówieniu Rozbudowa bud. strażnicy OSP w Sadkowicach

Informacja z otwarcia ofert

SWZ Rozbudowa OSP Sadkowice

Formularz ofertowy Rozbudowa OSP Sadkowice

Załączniki 2 do 7

wzór umowy

Projekt rozbudowa OSP w Sadkowicach

Projekt zamienny

Przedmiar robót

Informacja o środkach

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-25 13:04:24.
Modernizacja stacji wodociągowej w Solcu nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Modrenizacja stacji wodociągowej

SWZ Modernizacja stacji wodociągowej

Formularz ofertowy Modernizacja stacji

Załączniki 2-6

Wzór umowy

Przedmiar sanitarny

Przedmiar elektryczny

projekt sanitarny

projekt elektryczny

Informacja o środkach

Informacja z sesji otwarcia ofert stacja

unieważnienie stacja

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-02-23 11:26:00.
Plan zamówień publicznych na 2021 roku

Plan zamówień publicznych na 2021r.

wersja 2

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-01-28 08:56:07.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła
Plus”

Ogłoszenie o zamówieniu Zdalna Szkoła Plus

SIWZ Zdalna Szkoła +

Formularz ofertowy ZS +

zał. 1.1 Opis przedmiotu i wycena oferty

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Zdalna Szkoła +

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Zdalna Szkoła +

Wykaz dostaw ZS +

Zobowiązanie innego podmiotu

Wzór umowy Zdalna Szkoła +

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-11-25 20:25:39.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych na
terenie Gminy Solec nad Wisłą w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu dowóz 2021

SIWZ Dowozy uczniów 2021

Formularz ofertowy dowóz

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia dowozy

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału

Wykaz urządzeń technicznych - pojazdów

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowu na dowozy 2021

Wzór umowy na dzierżawe autobusu

Trasy Solec nad Wisłą, Pawłowice

Trasy Solec nad Wisłą grafika

Trasy Pawłowice grafika

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Informacja z sesji otwarcia ofert dowozy

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-11-20 22:03:05.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła
Plus”

Ogłoszenie o zamówieniu Zdalna Szkoła Plus T

SIWZ Zdalna Szkoła Plus T

Formularz ofertowy ZS Plus T

zał. 1.1 Opis przedmiotu i wycena oferty

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału Zdalna Szkoła Plus

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia ZS Plus

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Zdalna Szkoł Plus

Wykaz dostaw ZS P T

Zobowiązanie innego podmiotu

Wzór umowy

Unieważnienie postępowania Zdalna Szkola + T

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-11-13 21:47:08.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu odpady 20

zał. nr 7 Wzór umowy po zmianie

SIWZ odpady 20

Formularz ofertowy odpady 2020

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz usług

wykaz narzędzi i urządzeń

Wzór umowy odpady 2020

Uchwała w sprawie regulaminu

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Wyjaśnienie treści SIWZ I

zał. nr 7. Wzór umowy po zmianie

SIWZ odpady 20 po zmianie 30.10

Zmiana treści SIWSZ I odpady 20

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia odpady 20

Informacja z sesji otwarcia ofert odpady

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-10-23 14:33:50.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa Zdalna Szkoła Plus

Ogłoszenie o zamówieniu Zdalna Szkoła Plus

SIWZ Zdalna Szkoła Plus III

Formularz ofertowy ZS Plus

Zał 1.1 Opis przedmiotu zamówienia/ wycena

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału Zdalna Szkoła Plus

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia Zdalna Szkoła Plus

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej Zdalna Szkoł Plus

Wykaz dostaw

Zobowiązanie innego podmiotu

Wzór umowy Zdalna Szkoła Plus

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-25 22:03:56.
Przebudowa ulicy Jana Wnuka w Solcu nad Wisłą od
km 0+006,35 do km 0+105,50 wraz z wykonaniem
chodnika

Wzór umowy

SST

Stała organizacja ruchu

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Przebudowa ulicy Jana Wnuka

Formularz ofertowy ulica Jana Wnuka

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Wzór umowy Jana Wnuka

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Przedmiar cz.1

Przedmiar cz. 2

Projekt techniczny

Projekt organizacji ruchu

SST

Informacja z sesji otwarcia ofert Jana Wnuka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Jana Wnuka

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-09-24 13:59:39 | Data modyfikacji: 2020-09-24 14:00:43.
Remont elewacji południowej wraz z montażem
zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad
Wisłą (II postępowanie)

ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Remont elewacji ratusza II

Formularz ofertowy elewacja

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy

Przedmiar robót elewacja

Projekt budowlany opis

Projekt bud. 1-20

Projekt bud. 21-30

Kolorystyka

Zegar decyzja

Zegar opis

SST

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-29 10:56:10.
Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy
Szkole Podstawowej w Pawłowicach

Ogłoszenie o zamówieniu oświetlenie boiska

SIWZ budow oświetlenia boiska

Formularz ofertowy budowa oświetlenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy oświetlenie boiska

Przedmiar robót oświetlenie boiska

Projekt techniczny

Rys 1

Rys 2

Rys 3

SST oświetlenie boisk

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ 1 budowa oświetlenia boiska

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:40:02.
Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach
projektu pt. „Uczniowie z potencjałem -
podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności
uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie
Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu II

SIWZ dostawa sprzętu II

6. Opis przedmiotu zamówienia

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Informacje podatkowe

Wyjaśnienie treści SIWZ 2

Wyjaśnienie tresci SIWZ 3

Informacja z sesji otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania

Informacja o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-10 11:08:49.
Remont elewacji południowej wraz z montażem
zegara na budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad
Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu Remont elewacji

SIWZ Remont elewacji

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy

Przedmiar robót ratusz

Projekt opis

projekt 1-20

projekt 21-30

kolorystyka

Zegar decyzja

Zegar opis

Informacja z sesji otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-09 11:13:21.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła
Plus” (drugie postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu Zdalna Szkoła II

SIWZ Zdalna Szkoła II

Formularz ofertowy ZS II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wycena oferty

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału Zdalna Szkoła Plus II

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia ZS II

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej ZS II

Wykaz dostaw

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy

Wyjasnienie treści SIWZ ZS II

Opis przedmiotu zamówienia ZS II po zmianie

Zmiana treści SIWZ ZS II 1

Wyjaśnienie treści SIWZ II 2

Wyjaśnienie treści SIWZ II 3

Informacja z otwarcia ofert ZS II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-01 22:11:35.
Przebudowa drogi gminnej Nr 190615W w
miejscowości Zemborzyn Pierwszy na długości 990
mb.

Ogłoszenie o zamówieniu Zemborzyn Pierwszy

SIWZ Przebudowa drogi Zemborzyn Pierwszy

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Projekt umowy

Przedmiar robót Zemborzyn

SST

Sprostowanie pozycji przedmiaru

Przedmiar po sprostowaniu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-23 14:24:05.
Dostawa sprzętu komputerowego w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa „Zdalna Szkoła
Plus”

Ogłoszenie o zamówieniu Zdalna Szkoła

SIWZ Zdalna Szkoła

Formularz ofertowy ZS

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału Zdalna Szkoła

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia ZS

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 4

Wykaz dostaw

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy ZS

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert ZS

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-19 19:40:34.
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Solec
nad Wisłą – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa dróg I

SIWZ Przebudowa dróg I

Formularz ofertowy przebudowa dróg I

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy przebudowa dróg I

Przedmiar robót Glina (Kielochówka)

Przedmiar robót Glina Zemborzyn

Dokumentacja techniczna Glina

SST przebudowa dróg

Informacja z otwarcia ofert 17.06.2020.pdf

Unieważnienie cześci 2 postępowania

Informacja o wyborze oferty cz. 1

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-06-01 15:26:59.
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą
-etap II

SST znaki pionowe

Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisła - etap II

SIWZ Przebudowa ulicy Gosteckiej - etap II

Formularz ofertowy 1

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału 2

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia 3

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 4

Wykaz robót 5

Wykaz osób 6

Zobowiązanie innego podmiotu 7

Wzór umowy 8

Przedmiar robót

Projekt część opisowa

Plan zagospodarowania

Niweleta

Przekrój konstrukcujny

Przekrój zjazd publiczny

Projekt stałej organizacji ruchu

SST ogólna

SST Roboty pomiarowe

SST Profilowanie podłoża

SST Skropienie

SST podł. stab. cem.

SST wyrównanie podbudowy

SST wartwa śceralna

SST znaki pionowe

Informacja z otwarcia ofert Gostecka

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-14 17:18:35.
Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego
oraz sprzętu do zajęć z robotyki w ramach
projektu pt. „Uczniowie z potencjałem -
podnosimy kompetencje kluczowe i umiejętności
uniwersalne w Szkołach Podstawowych w Gminie
Solec nad Wisłą” realizowanego w ramach RPO
Województwa Mazowieckiego współfinansowanego
przez Unię Europejską w ramach środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy

SIWZ dostawa wyposażenia

Załącznik 6a Dostawa sprzętu komputerowego

Załącznik 6b Dostawa sprzętu multimedialnego

Załącznik 6c Dostawa sprzętu do robotyki

Wyjaśnienie treści SIWZ 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia- termin składania ofert

Wyjaśnienia treści SIWZ II i zmiana SIWZ

Zał. nr 6b po zmianach

Wyjaśnienia treści nr 3 i zmina

CPU test

GPU test

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 termin

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 4

Wyjaśnienia SIWZ 5

Informacja z otwarcia ofert wyposażenie

Informacja o odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności odrzucenia ofert i unieważnieniu postępowania

Informacja o ponownym odrzuceniu ofert i unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze oferty cz. 1

Informacja o wyborze oferty cz. 3

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-04-03 14:36:41.
Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Solec nad
Wisłą: przy Szkole Podstawowej w Solcu nad
Wisłą i przy Szkole Podstawowej w Pawłowicach.

Ogłoszenie o zamówieniu budowa boisk wielofunkcyjnych

SIWZ Budowa boisk wielofunkcyjnych w Gminie Solec nd Włsłą

Formularz ofertowy budowa boisk wielofunkcyjnych

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wykaz robót

Wykaz osób

Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Wzór umowy

Przedmiar robót Solec

Przedmiar robót Pawłowice

Projekt architektoniczny Solec

Projekt architektoniczny Pawłowice

Projekt drogowy Solec

Projekt drogowy Pawłowice

SST Solec

SST Pawłowice

Wyjasnienie treści SIWZ nr 1

Przedmiar Solec po zmianie

Przedmiar Pawłowice po zmianie

Wyjasnienie treści SIWZ nr 2

Opinia geotechniczna Solec nad Wisłą

Opinia grotechniczna Pawłowice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści SIWZ 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

zmiana SIWZ 1.doc

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-22 09:16:17.
Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień 2020

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-14 07:40:11.
Dowóz uczniów do placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą w 2020
roku.

Ogłoszenie o zamówieniu dowóz dzieci 2020

SIWZ dowozy 2020

Formularz ofertowy dowóz 2020

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału

Oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu podatków i opłat

Wykaz urządzeń technicznych

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowy dowozy

Wzór umowy autobus

Trasy dowozów

Wyjaśnienie treści SIWZ

Opis tras

Trasy Solec

Trasy Pawłowice odwozy

Trasy Pawłowice

Informacja z otawrcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 21:20:25.
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i
zewnętrznej oraz okien w budynku Ratusza
Miejskiego w Solcu nad Wisłą (II postępowanie)

Ogłoszenie o zamówieniu stolarka Ratusz II

SIWZ stolarka Ratusz II

Formularz ofertowy stolarka II

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót staolarka II

Opis techniczny II

SST

Rysunek okna

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Rysunek

Informacja z sesji otwarcia

Zwaiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-20 21:37:29.
Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej i
zewnętrznej oraz okien w budynku Ratusza
Miejskiego w Solcu nad Wisłą

Ogłoszenia o zamówieniu Ratusz

SIWZ Ratusz

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków

Wykaz osób

Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowy Ratusz

Przedmiar robót Ratusz

Opis techniczny

SSTWiORB

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

rysunek

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-30 14:30:44.
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą
-etap I

SIWZ Przebudowa ulicy Gosteckiej w Slcu nad Wisłą etap I

Formularz ofertowy

oświadczenie dot. niepodl. wykluczeniu

oświadczenie o spełnieniu warunków

Wykaz osób

oświadcznie dotyczące grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót ul. Gostecka

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

Lokalizacja

Plan zagospodarowania

Niweleta

Przekrój konstrukcyjny

Przekrój zjazdu ind.

Przekrój zj. publ.

Specyfikacja ogólna

Specyfikacja roboty pomiarowe

Specyfikacja drzewa

Specyfikacja rozbiórki

Specyfikacja roboty ziemne ogólne

Specyfikacja wykopy

Specyfikacja profilowanie

Specyfikacja warstwa odcinająca

Specyfikacja warstwa odsączająca

Specyfikacja podł. stab. cem.

Specyfikacja znaki drogowe

Specyfikacja krawęzniki

Specyfikacja chodniki

Specyfikacja obrzeża

Informacja z otwarcia ofert ul. Gostecka 2 postępowanie

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu ul. Gostecka I etap 2 postępowanie.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 11:24:32.
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
terenu gminy Solec nad Wisłą

SIWZ Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunlych z terenu Gminy Solec nad Wisłą

Formularz ofertowy

Ośwadczenie dotyczące wykluczenia

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Oswiadczenie o grupie kapitałowej

Wykaz usług

Wykaz narzędzi

Wzór umowy

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

Wyjaśnienia treści SIWZ z 23.05.

Wzór umowy po zmianach z 23.05.

SIWZ ujednolicona po zmianach

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.05.

Informacja z otwarcia ofert Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Solec nad Wisłą

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu Odbiór odpadów komunalnych.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 09:31:07.
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą -
etap I

Ogłoszenie ul. Gostecka I

SIWZ Przebudowa ulicy Gosteckiej I

Formularz ofertowy

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o spelnieniu warunków udzialu w postępowaniu

Wykaz osób

Oświadczenieo grupie kapitałowej

wzór umowy ul. Gostecka

Przedmiar robót ul. Gostecka I

Kosztorys ofertowy

Opist techniczny

Lokalizacja

Plan zagospodarowania

Niwelwta

Przekrój konstr

Przekrój zjazd ind

Przekrój zjazd publ.

Specysikacja ogólna

Specyfikacja roboty pomiarowe

Specyfikacja drzewa

Specyfikacja rozbiórki

Specyfikacja ziemne ogólne

Specyfikacja wykopy

Specyfikacja profilowanie

Specyfikacja warstwa odcinająca

Specyfikacje warstwa odsącząca

Specyfikacje podł. stab. cem.

Specyfikacje znaki drogowe

Specyfikacje krawężniki

Specyfikacje chodniki

Specyfikacje obrzeża

Informacja z otwarcia ofert ul. Gostecka

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-19 10:09:03.
Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Solec
nad Wisłą – etap I

SIWZ

Formularz ofertowy

zalacznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

zalacznik nr 3 oświadczenie dot. niepodl. wykluczeniu

Wykaz robót

Załącznik 5 wykaz osób

zalacznik nr 6 oświad. dot. grupy kapit.

załącznik nr 7. Wzór umowy

załącznik nr 8. Przedmiar robót Boiska Kolonia

załącznik nr 9. Przedmiar Kępa Piotrowińska

Projekt budowlany Boiska Kolonia

Plan sytuacyjny Boiska Kolonia

SST Boiska Kolonia

Projekt Kępa Piotrowińska

Plan oritntacyjny Kępa Piotrowińska

SST Kępa Piotrowińska

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę dróg gminnych - etap I

Zawiadomienie o wyborze oferty

 Ogłoszenie o zamówieniu drogi.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-22 08:55:19.
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad
Wisłą- etap II

0. SIWZ Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad Wisła - etap II 1b.doc

zalacznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY.docx

zalacznik nr 2 oświadczenie o spełn war

zalacznik nr 4 Oswiad. gr. kapit..doc

zał. 5 Wzór umowy

Zalącznik nr 6 Przedmiar robót.pdf

dokumentacja techniczna 2019.pdf

Obliczenie przegród.pdf

Specyfikacja Techniczna - strona tytułowa.pdf

SST 001 Roboty rozbiórkowe i demontazowe.pdf

SST 002 Stolarka i ślusarka ..pdf

SST 003 Elewacja.pdf

SST 004 Roboty elektryczne..pdf

SST 005 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych..pdf

ST-000 Wymagania ogólne..pdf

Opis techniczny strona tytułowa

Opis techniczny strona tytułowa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OSP II

zalacznik nr 3 oświadczenie dot. niepodl. wykluczeniu

Informacia z otwarcia ofert OSP

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OSP Solec II

 Ogłoszenie o zamówieniu OSP II 1a....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-03-07 14:27:49 | Data modyfikacji: 2019-03-07 14:42:54.
Plan zamówień na 2019r.
 Plan zamówień na 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-01-31 15:22:30.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dowozy 2019
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dowozy 2019r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:14:43.
Dowóz dzieci do placówek oświatowych
prowadzonych przez Gminę Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami wymaganymi do złożenia oferty

Wyjaśnienie treści SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-11-26 15:37:07.
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu na
Wisłą - etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Opis techniczny

Inwentaryzacja rys.1

Rzut w poziomie parteru rys. A.2

Elewacja frontowa i tylna rys.A.15

SST roboty rozbiórkowe i demontażowe

SST Stolarka i ślusarka

Roboty elektryczne

Wymagania ogólne

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-27 12:38:42.
Przebudowa drogi gminnej Sadkowice-Kolonia
Nadwiślańska

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-13 14:43:17.
Termomodernizacja budynku remizy OSP w Solcu nad
Wisłą-etapI

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Opis techniczny

Inwentaryzacja rys.1

Rzut w poziomie parteru rys.A.2

Elewacja frontowa i tylna rys.A.15

SST Roboty rozbiórkowe i demontażowe

SST Stolarka i ślusarka

SST Roboty elektryczne

SST Wymagania ogólne

Przedmiar robót

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-09-05 14:51:24.
Przebudowa ulicy Gosteckiej w Solcu nad Wisłą -
etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Opis techniczny

lokalizacja

PZT

Niweleta

Specyfikacja techniczna ogólna

Specyfikacja techniczna - roboty pomiarowe

Specyfikacja techniczna - wycinka drzew i krzewów

Specyfikacja techniczna -roboty rozbiórkowe

Specyfikacja techniczna - roboty ziemne

Specyfikacja techniczna - wykopy

Specyfikacja techniczna - profilowanie podłoża

Specyfikacja techniczna - warstwa odcinająca

Specyfikacja techniczna - warstwa odsączająca

Specyfikacja techniczna - podłoże stabilizowane cementem

Specyfikacja techniczna - znaki pionowe

Specyfikacja techniczna - krawężniki

Specyfikacja techniczna - chodniki

Specyfikacja techniczna - obrzeża

Przekrój konstrukcyjny - rys. 4.1

Przekrój przez zjazd - rys. 4.2

Przekrój przez zjazd publiczny - rys.4.3

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-16 13:21:29.
Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości
Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km
0+298 o długości 0,298 km

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Zemborzyn Pierwszy

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-10 11:52:47.
Remont dachu budynku Ratusza Miejskiego w Solcu
nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczace spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Oświadczenie dotyczące o przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót dach

Przedmiar robót instalacja odgromowa

architektura rys5

architektura rys6

architektura rys13

architektura rys14

architektura rys15

architektura rys16

ekspertyza konstrukcyjna

mykol rys2

Obliczenia

opinia mykol

Opis Ratusz

Opis techniczny

Opis techniczny instalacji odgromowej

instalacja odgromowa rys1

Instalacja odgromowa rys2

Specyfikacja techniczna

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-08-01 16:16:43.
Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości
Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km
0+298 o długości 0,298 km

SIWZ Zemborzyn Pierwszy

Formularz ofertowy Zemborzyn Pierwszy

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej Zemborzyn Pierwszy

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób bioracych udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy Zemborzyn Pierwszy

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy Zemborzyn Pierwszy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu Zemborzyn Pierwszy.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-07-24 13:41:33.
Zakup nowego średniego samochodu
ratowniczo–gaśniczego z napędem 4x4 wraz ze
sprzętem ratowniczo – gaśniczym dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu nad Wisłą

Wyjaśnienie treści SIWZ 3 z dnia 10-07-2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ Samochód

Formularz ofertowy

Opis przedmiotu

Oświadczenie o wykluczeniu

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wykaz dostaw

Oświadczenie o grupie kapitałowej

Wzor umowy

Zobowiązanie

Wyjaśnienia z dnia 04-07-2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 2 z dnia 05-07-2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ 3 z dnia 10-07-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-07-03 15:16:21.
Remont drogi gminnej nr 190652W w miejscowości
Zemborzyn Pierwszy na odcinku od km 0+000 do km
0+298 o długości 0,298 km

SIWZ Zemborzyn

Formularz ofertowy Zemborzyn

Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu

Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej Zemborzyn

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Wzór umowy Zemborzyn

Przedmiar robót

Kosztorys ofertowy

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Ogłoszenie o zamówieniu.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-30 10:57:22 | Data modyfikacji: 2018-06-30 11:19:09.
Remonty budynków użyteczności publicznej w
gminie Solec nad Wisłą - drugie postępowanie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Projekt architektoniczno - budowlany - strona tytułowa

Projekt architektoniczno - budowlany, część opisowa

Rysunek I.3 (dot. części I)

Rysunek I.4 (dot. części I)

Rysunek A.4 (dot. części I)

Rysunek A.12 (dot. części I)

Rysunek A.13 (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dot. części I)

Przedmiar robót dla części I

Przedmiar robót dla części II

Przedmiar robót dla części III

Wyjasnienie treści SIWZ z dnia 02-07-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części 1 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-18 14:58:28.
Remont dachu budynku Ratusza Miejskiego w Solcu
nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót

architektura rys5.pdf

architektura rys6.pdf

architektura rys13.pdf

architektura rys14.pdf

architektura rys15.pdf

architektura rys16.pdf

ekspertyza konstrukcyjna.pdf

mykol_rys2.pdf

Obliczenia.pdf

opinia_mykol_solec.pdf

Opis Solec Marcin.pdf

Opis techniczny.pdf

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14-06-2018 r.

Zmiana SIWZ z dnia 14-06-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-06-07 11:18:08.
Remonty budynków użyteczności publicznej w
gminie Solec nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Projekt architektoniczno - budowlany, część opisowa

Projekt architektoniczno - budowlany - strona tytułowa

Rysunek I.3 (dot. części I)

Rysunek I.4 (dot. części I)

Rysunek A.4 (dot. części I)

Rysunek A.12 (dot. części I)

Rysunek A.13 (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - wymagania ogólne (dot. części I)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (dot. części I)

Przedmiar robót dla części I

Przedmiar robót dla części II

Przedmiar robót dla części III

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:20:45.
Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w
Solcu nad Wisłą

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie dotyczące przesłanek do wykluczenia

Oświadczenie dotyczęce spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót

Projekt architektoniczno - budowlany, część opisowa

zdjęcia stanu obecnego

Projekt zagospodarowania terenu (str. 4)

Rysunek techniczny (str. 8)

Rysunek techniczny (str. 9)

Rysunek techniczny (str. 10)

Rysunek techniczny (str. 11)

Rysunek techniczny (str. 12)

Rysunek techniczny (str. 21)

Rysunek techniczny (str. 22)

Rysunek techniczny (str. 23)

Rysunek techniczny (str. 24)

Rysunek techniczny (str. 25)

zdjęcie przykładowej tablicy

Wyjaśnienia SIWZ z dnia 16-04-2018 r.

Wyjaśnienia SWIZ z dnia 20-04-2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-04-06 13:08:02.
Modernizacja dróg gminnych

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Formularz ofertowy

Formularz oświadczenia dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania

Formularz oświadczenia dotyczęcego spełniania warunków udziału w postępowaniu

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Wykaz osób biorących udział w realizacji zamówienia

Formularz oświadczenia dotyczącego przynależności do grupy kapitałowej

Wzór umowy

Przedmiar robót dla cz. I - Przebudowa drogi gminnej nr 190622W w km od 1+000 do 1+700 w miejscowości Sadkowice

Przedmiar robót dla części II - Przebudowa drogi gminnej nr 190619W w miejscowości Przedmieście Dalsze na długości 300 mb

Przedmiar robót dla cz. III - Remont drogi nr ewid. 45 w Pawłowicach

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-02-02 14:06:06.
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO W 2018 ROKU
 Plan

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-01-24 15:23:55 | Data modyfikacji: 2018-01-24 15:25:38.

Zobacz:
   Zamówienia o wartości szacunkowej do 130.000 zł
   Zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 130.000 zł
    Zamówienia archiwalne
Data wprowadzenia: 2018-01-24 15:23:55
Data modyfikacji: 2018-01-24 15:25:38
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl