Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Praca strona główna 

Praca
Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza nabór na
wolne stanowisko urzędnicze – Referent ds.
wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie
Gminy Solec nad Wisłą, 2020

Ogłosz.o nab.-ref.ds.podatków.-1.pdf

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko.docx

oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych rekrutacja.docx

zestawienie ofert w kokursie na stanowisko urzędnicze

informacja o wynikach na stanowisko Referent ds. wymiaru podatk.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 19:00:57 Informację zaktualizowano 2020-03-28 19:23:39, wprowadzający: Marcin Teske
Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza nabór na
II wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy
Solec nad Wisłą.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko 2.docx

oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych rekrutacja 2.docx

zestawienie ofert w kokursie na stanowisko urzędnicze

informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. płac.pdf

 Ogłosz.o nab.-ref.ds.płac i ks.budż .1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-28 11:18:04 Informację zaktualizowano 2020-03-28 19:23:23, wprowadzający: Marcin Teske
zarządzenie nr 00.50.35.2019 w sprawie ogloszenia
konkursów na stanowisko dyrektora

zarządzenie nr 00.50.35.2019.pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA- NABÓR DYREKTOR SZKOŁY.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-27 14:15:55, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w publicznej szkole podstawowej w
Pawłowicach
 informacja o wynikach - Dyrektor PSP Pawłowice.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 07:48:02, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja o wynikach naboru na stanowisko
Dyrektora w publicznej szkole podstawowej w Solcu
nad Wisłą
 informacja o wynikach Dyrektor PSP Solec nad Wisłą.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-04 08:09:02, wprowadzający: Marcin Teske
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze –
Referent ds. zamówień publicznych w Urzędzie
Gminy Solec nad Wisłą

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko..pdf

oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych rekrutacja..pdf

UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W URZĘDZIE GMINY w SOLCU NAD WISŁĄ

 nabór na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-15 07:36:38, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku