Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady Gminy
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 Wybory Samorządowe 2018 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 strona główna 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE GMINY W SOLCU NAD
WISŁĄ
 KLAUZULA INFORMACYJNA SOLEC NAD WISŁĄ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 13:49:55, wprowadzający: Marcin Teske
 KLAUZULA DOWODY.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 11:07:36, wprowadzający: Marcin Teske
 KLAUZULA EWIDENCJA.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 11:08:32, wprowadzający: Marcin Teske
 KLAUZULA INFORMACYJNA BIBLIOTEKA.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 11:09:39, wprowadzający: Marcin Teske
 KLAUZULA INFORMACYJNA GOK.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 11:10:49, wprowadzający: Marcin Teske
 KLAUZULA USC.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 11:11:35, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego w
Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą
 INFORMACJA MONITORING.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-12 10:02:45, wprowadzający: Marcin Teske
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE TRANSMITOWANIA I
UTRWALANIA OBRAD RADY GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ
 Klauzula SESJE RADY GMINY 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-20 08:09:10, wprowadzający: Marcin Teske
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych ( PODATKI I OPŁATY )
 KLAUZULA INFORMACYJNA- PODATKI I OPŁATY.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-17 14:40:59, wprowadzający: Marcin Teske
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych - wybory na ławników do sądów
powszechnych
 klauzula informacyjna..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 13:06:28, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z
podmiotami krajowego systemu cyberbespieczeństwa
 zarzadzenie nr 55..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 14:29:20, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku