Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
  Petycje strona główna 

Petycje
zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji
przyjmowania i rejestrowania petycji
 zarządzenie 59.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-09 11:49:57 Informację zaktualizowano 2018-07-09 11:52:01, wprowadzający: Marcin Teske
Zbiorcze informacje o petycjach
 rok 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 15:27:35 Informację zaktualizowano 2020-06-30 15:36:52, wprowadzający: Marcin Teske
Petycja w interesie publicznym

Odpowiedź na petycję do radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego

 Petycja polityka zarzadzania konfliktem interesow Gminy Powiatu Lipskiego..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 13:22:03, wprowadzający: Marcin Teske
Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany
przepisów praw

Odpowiedź na petycję w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf

 petycja w interesie publicznym.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 15:50:32, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr XIX/127/2019

Pismo zawiadamiające wnoszącego petycję o przekazaniu według właściwości.pdf

Pismo przekazujące petycję do rozpatrzenia według właściwości.pdf

 Uchwala XIX.127.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-03 13:05:53, wprowadzający: Marcin Teske
Petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców
przed elektroskażeniem
 Petycja w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 14:40:20 Informację zaktualizowano 2020-06-05 22:56:25, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała XXV.159.2020 w sprawie pozostawienia bez
rozpatrzenia petycji złożonej przez Koalicję
Polska Wolna od 5G
 Uchwała XXV.159.2020r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 07:50:21, wprowadzający: Marcin Teske
Petycja w sprawie drogi w Marianowie

Treść petycji w sprawie drogi w Marianowie

Odpowiedz na petycję.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2020-07-02 14:59:57, wprowadzający: Marcin Teske
Petycja w sprawie szczepień przeciwko SARS-CoV-2
 petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-12-17 13:29:50, wprowadzający: Marcin Teske
wniosek o udostępnienie informacji publicznej

wniosek piotrowicz.pdf

odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-08 17:50:03, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku