Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
° Uchwały Rady VII Kadencja 2014r
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Zarządzenia Wójta strona główna 

Zarządzenia Wójta
Zarządzenie nr 44/12 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10 października 2012 r. w sprawie
określenia formy i terminu przeprowadzenia
konsultacji społecznych w sprawie projektu
uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2013

zarządzenie

 formularz 44.12.pdf
Data wprowadzenia informacji 2012-10-10 14:08:43 Informację zaktualizowano 2012-10-11 14:04:12, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy w sprawie
powołania komisji
 zarzadzenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-04-25 13:40:22, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 3/2014
 zarzadzenie 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-02-04 08:03:15, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 15/2014
 zarzadzenie 15.2014.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-19 12:03:39, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
ofert
 zarzadzenie nr 10.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-02-27 13:54:43, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE NR 13/2015 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie
ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko
Sekretarza Gminy
 ogloszenie o naborze2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-27 09:07:13 Informację zaktualizowano 2015-03-27 09:47:16, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 27 marca 2015 r
 zarzadzenie3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-27 12:11:43, wprowadzający: Marcin Teske
Lista kandydatów spełniających wymagania
formalne na stanowisko Sekretarza Gminy Solec nad
Wisłą
 lista,.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-14 12:05:51, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 6/2011 w sprawie ustalenia
regulaminu Kontroli Zarządczej w Urzędzie Gminy
w Solcu nad Wisłą i jednostkach
organizacyjnych gminy Solec nad Wisłą
 organizacja kontroli..pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 13:07:59, wprowadzający: Marcin Teske
 Zarządzenie Nr 6 kontrola Zarzadcza(3).pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 13:09:33 Informację zaktualizowano 2015-06-02 13:11:19, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Wójta 37/2015 w sprawie powołania
komisji do rozpatrzenia oferty
 zarzadzenie 37.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 13:10:40, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Wójta 45/2015 w sprawie ustalenia
dni wolnych od pracy w II półroczu 2015 i
organizacji pracy Urzędu Gminy Solec nad Wisłą
 45.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-03 15:08:34 Informację zaktualizowano 2015-12-21 10:14:48, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Wójta 46/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej
 zarzadzenie 46.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-05 12:37:04 Informację zaktualizowano 2015-08-07 13:49:26, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Wójta 63/2015 w sprawie określenia
formy i terminu przeprowadzenia konsultacji
społecznych w sprawie projektu uchwały
dotyczącej przyjęcia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz
z innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego w roku 2015
 Zarzadzenie nr 63.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 13:33:23, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Wójta 70/2015 w sprawie powołania
komisji konkursowej

Zarządzenie nr 15/2017

 zarzadzenie nr 70.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-27 08:04:43, wprowadzający: Marcin Teske
w sprawie upoważnienia do prowadzenia
postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych
i wydawaniu w tych sprawach decyzji
administracyjnych
 zarzadzenie 9.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-02-25 07:47:30 Informację zaktualizowano 2016-02-25 07:49:08, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Wójta 2/2016
 zarzadzenie 2.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-10 11:03:56, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr12/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 21.03.2016 w sprawie ustalenia
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Solcu nad Wisłą
 12.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-03-23 10:30:04, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 16/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie przedstawienia sprawozdania
rocznego z wykonania budżetu Gminy za 2015 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2016-03-31 14:02:16, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 18/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 11.04.2016 r. w sprawie ustalenia
dni wolnych od pracy dla Urzędu Gminy Solec nad
Wisłą w II kwartale 2016
 Zarzadzenie nr 18.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-04-11 14:25:10 Informację zaktualizowano 2016-05-11 11:24:17, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 22/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzędnicze
 zarzadzenie-22.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 10:41:14 Informację zaktualizowano 2016-05-13 14:02:11, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 23/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne
stanowisko urzędnicze tj. specjalista ds.
promocji, strategii i rozwoju gminy.
 zarzadzenie-23.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-12 10:48:02 Informację zaktualizowano 2016-05-13 14:01:26, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie
unieważnienia konkursu na stanowisko urzędnicze
tj.specjalista ds. promocji,strategii i rozwoju
gminy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą
 zarzadzenie 26.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-30 10:48:22, wprowadzający: Marcin Teske
 
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 09:35:34, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze tj. specjalista ds. promocji,
strategii i rozwoju gminy
 Zarządzenie nr 27/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-31 09:36:29 Informację zaktualizowano 2016-05-31 09:39:43, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 43/2016 w sprawie przeprowadzenia
kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych na terenie Gminy Solec nad Wisłą

Zarządzenie do pobrania

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-28 09:51:22 Informację zaktualizowano 2016-07-28 09:52:57, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie.55
 zarzadzenie .55.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-09 12:57:59, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie.56
 zarzadzenie -56.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-09-09 12:58:53, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 65/2016 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10.10 2016r w sprawie ustalenia
dni wolnych od pracy dla Urzędu Gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie nr 65.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-11 08:36:10 Informację zaktualizowano 2016-10-25 15:08:51, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 69 Wójta Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 21.10.2016r
 zarzadzenie nr69.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-24 15:01:50, wprowadzający: Marcin Teske
Uzasadnienie do Zarządzenia nr 64 Wójta Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 21.10.2016
 uzasadnienie do zarzadzenia nr69.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-10-24 15:04:08 Informację zaktualizowano 2016-10-25 14:55:13, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 74/2016 w sprawie: powołania
Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne
stanowisko urzędnicze tj. Kierownik Centrum
Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
 Zarzadzenie nr .74.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-04 11:15:15 Informację zaktualizowano 2016-11-05 09:08:24, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie:ogłoszenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą
 Zarzadzenie nr 73.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-05 09:12:14, wprowadzający: Marcin Teske
Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 73/2016
Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 zalacznik -1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-05 09:14:38, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 77/2016 w sprawie
przeprowadzenia konsultacji społecznych

protokół z przeprowadzonych konsultacji

 za 77.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-18 08:59:01, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 80 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzednicze tj.Księgow Centrum Usług Wspólnych
 Zarządzenie 80.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 13:56:49 Informację zaktualizowano 2016-12-01 14:47:38, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 82 w sprawie powołania komisji do
przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko
urzednicze.
 Zarządzenie 82.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 13:59:50 Informację zaktualizowano 2016-12-01 14:47:56, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 79 w sprawie ogłoszenia otwartego
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum
Usług Wspólnych w Solcu nad Wisłą
 Zarządzenie 79.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 14:50:29, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 81 w sprawie ogłoszenia otwartego
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum
Usług Wspólnych w Solcu nad Wisłą
 Zarządzenie 81-a.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 14:53:15 Informację zaktualizowano 2016-12-01 16:50:49, wprowadzający: Marcin Teske
Załącznik nr 1 do Zarządzenie 81
 Załącznik..1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-12-01 16:52:45 Informację zaktualizowano 2016-12-03 21:19:40, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 11/2017
 zarzadzenie11.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:46:20, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie12/2017
 zarzadzenie12.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-02-22 11:48:32, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 15/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 8 marca 2017r w sprawie
ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko
urzędnicze w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą.
 zarzadzenie z dnia 08.03.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-08 13:31:19 Informację zaktualizowano 2017-03-08 14:12:59, wprowadzający: Marcin Teske
Protokół z przeprowadzonego otwarcia ofert
kadydatów na stanowisko urzędzie- Kierownik
Referatu Rolnictwa , Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy Solec nad
Wisłą
 Protokół z przeprowadzonego otwarcia ofert kadydatów na stanowisko urzędnicze.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-03-21 14:40:22 Informację zaktualizowano 2017-03-21 14:48:19, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr.21/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 METEO nr 21.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 09:10:47 Informację zaktualizowano 2017-04-21 19:14:50, wprowadzający: Marcin Teske
arządzenie Wójta nr 25/2017 w sprawie ustalenia
dnia wolnego od pracy
 zarządzenie nr 252017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-26 12:26:21, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr.31/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie 31.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-05-26 09:40:14, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr.35/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 zarzadzenie nr 35.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-12 09:19:53, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 44-2017 w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru na wolne stanowisko Urzędnicze w
Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą
 Zarządzenie nr 44-2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-28 14:07:39 Informację zaktualizowano 2017-07-28 14:12:17, wprowadzający: Marcin Teske
Załącznik do zarządzenia nr 44-2017
 załącznik do zarządzenia 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-28 14:09:07, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr.45 z dnia 28.07.2017r. w sprawie
ogłoszenia otwartego Konkursu ofert na
realizację zadań publicznych Gminy Solec nad
Wisłą z zakresy profilaktyki uzależnień
wśród dzieci i młodzieży w 2017r.

OGŁOSZENIE

 zarzadzenie 28lipca 2017r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 11:42:09 Informację zaktualizowano 2017-07-31 12:00:33, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 46/2017 w sprawie: określenia
czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą w
okresie upałów

Zarządzenie nr 46/2017

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-01 14:40:09, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 47/2017 w sprawie ustalenia dnia
wolnego od pracy

Zarządzenie 47/2017

 
Data wprowadzenia informacji 2017-08-09 08:13:20, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr50/2017
 zarzadzenie 50.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-10 13:35:19, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 54/2017 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 30 sierpnia 2017 r.
 
Data wprowadzenia informacji 2017-09-18 13:36:15, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 0050 w sprawie ustalania terminów
postępowania reklamacyjnego i postępowania
uzupełniającego w tym terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2018/2019...
 zarzadzenie 0050.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-02-01 10:28:00, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 13 Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 zarzadzenie 13 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 15:20:34, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE NR 15/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 15.03.2018 r. w sprawie ustalenia
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych „PSZOK” w Solcu
nad Wisłą
 Zarządzenie Nr 15-2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-19 10:39:21, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie 21.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 15:01:28, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 28/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 zarzadzenie 25-04.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-25 09:54:46, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 19/2018 sprawozdanie z budżetu gminy
za 2017r.
 
Data wprowadzenia informacji 2018-05-11 14:49:28, wprowadzający: Marcin Teske
zarządzenie 35 Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 zarządzenie 35 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-23 14:00:01, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 32/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10.05.2018r.
 zarządzenie 32 2018r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-24 14:30:57, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 28 marca.2018r.
 
Data wprowadzenia informacji 2018-06-11 11:54:05, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 46/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 30 Lipca 2018 r. w sprawie zmiany
czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą
 zarządzenie Nr 46.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-07-30 11:07:45 Informację zaktualizowano 2018-07-30 11:09:58, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 47/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 01 sierpnia 2018 r. w sprawie
zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie nr 47.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-01 12:38:26, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą
z dnia 06 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany czasu
pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą
 zarządzenie nr.52..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-06 13:06:46 Informację zaktualizowano 2018-08-08 12:35:13, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 52/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 08 sierpnia 2018 r. w sprawie
zmiany czasu pracy w Urzędzie Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie nr.52...pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-08 12:38:09 Informację zaktualizowano 2018-08-08 12:41:13, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 50/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 07 sierpnia 2018 r. w sprawie
informację o przebiegu wykonania budżetu gminy
Solec nad Wisłą

tabela nr1.pdf

tabela nr2.pdf

tabela nr3.pdf

tabela nr4.pdf

 Zarządzenie 50-2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-10 15:35:29, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 78/2018 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 27 listopada 2018r.
 Zarządzenie 78..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 12:06:45, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE NR 0S.0050.8.20 1 9 WOJTA GMINY SOLEC
NAD WISŁĄ z dnia 21 stycznia 2019 r.
 Zarządzenie w sprawie ustalenie terminów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-23 08:43:11, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 3/19 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 11 stycznia2019r.
 Zarzadzenie .2019 w sprawie Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-25 11:39:06 Informację zaktualizowano 2019-04-30 09:26:33, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 2/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10.01.2019r. w sprawie
wprowadzenia regulaminu funkcjonowania monitoringu
 Zarządzenie nr 22019 Wójta Gminy Solec nad Wisłą.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-28 13:01:44, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr21/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie 16.4.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 14:00:40, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 24z 15 kwietnia 2019 Wójta Gminy
Solec nad Wisłą
 Zarządzenie 24 z15 kwietnia 2019r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 14:15:32, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 26/2019r. Wójta gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie nr 26.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 08:13:50, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 24.04.2019r.
 ZARZĄDZENIE nr27.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 15:23:31, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 24.04.2019r.
 ZARZĄDZENIE nr27.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 15:25:32, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 2a z 14 stycznia 2019
 Zarzadzenie 2a.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-10 17:14:03, wprowadzający: Marcin Teske
zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia
przeciwpowodziowego z dnia 24 .05.2019r.
 24.05.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-24 14:31:11, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 10.06.2019r. w sprawie: ustalenia
dnia wolnego od pracy
 zarzadzenie 38.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 13:38:59, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 41/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 10.06.2019r.
 zarzadzenie 41..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-10 15:12:38, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE NR 50.4 0.2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie powołania komisji konkursowej w
celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Pawłowicach
 Zarzadzenie nr 0050..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 12:30:37, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 0050.39.2019 z 13.06.2019 r. w
sprawie powołania komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora
Publicznej Szkoy Podstawowej w Solcu nad Wisłą
 Zarzadzenie nr 0050.39.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-17 12:33:03, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 44/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 17 czerwca 2019 roku. w sprawie
odwołania skrócenia czasu pracy w Urzędzie
Gminy w Solcu nad Wisłą.
 ZARZADZENIE odwołanie czasu pracy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-18 09:02:45, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 45/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie
skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Solcu
nad Wisłą w okresie upałów.
 ZARZADZENIE 45.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 13:15:46, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 02 lipca 2019 roku w sprawie
odwołania skrócenia czasu pracy w Urzędzie
Gminy w Solcu nad Wisłą w okresie upałów.
 zarzadzenie 47...pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-03 11:17:30, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 49/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na zbycie nieruchomości zabudowanej
położonej w obrębie Kłudzie
 Zarzadzenie Nr 49.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 09:11:23 Informację zaktualizowano 2019-07-17 09:19:48, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 54 Wójta Gminy Solec nad Wisłą
w sprawie sprzedaży promu linowego "Zwoleń"
 Zarzadzenie Nr 54.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-18 14:37:13 Informację zaktualizowano 2019-07-18 14:41:48, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 55/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie wyznaczenia osoby
odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z
podmiotami krajowego systemu cyberbespieczeństwa
 zarzadzenie nr 55.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-22 14:24:33, wprowadzający: Marcin Teske
zarządzenie nr 0050.52.2019 z 17.07.2019 r. w
sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSzP w
Solcu nad Wisłą
 zarzadzenie nr 0050.52.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 09:45:16, wprowadzający: Marcin Teske
zarządzenie nr 0050.53.2019 z 17.07.2019 r. w
sprawie powierzenia stanowiska dyrektora PSzP w
Pawłowicach
 zarzadzenie nr 0050.53.2019..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-23 09:48:01, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie przedstawienia
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2018
rok
 Zarzadzenie Wójta w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budzetu Gminy za 2018 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-05 18:37:55 Informację zaktualizowano 2019-08-05 18:39:21, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 58/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 08.08.2019r.
 Zarzadzenie nr 58.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-09 12:35:16, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 66/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 28.08. 2019 roku w sprawie
skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Solcu
nad Wisłą w okresie upałów.
 zarzadzenie 66.2019r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-28 14:30:30 Informację zaktualizowano 2019-08-28 14:32:17, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 67/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 02.09. 2019 roku w sprawie
odwołania skruconego czasu pracy w Urzędzie
Gminy w Solcu nad Wisłą w okresie upałów.
 zarzadzenie 67.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-02 11:19:56, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 68/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 13.09. 2019 roku w sprawie
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy
w Solcu nad Wisłą
 Zarzadzenie nr 68.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 12:06:05, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 77/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą dotyczących wniosku o nadanie
miejscowości Solec nad Wisłą statusu miasta
 ZARZADZENIE 77 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-22 12:58:24, wprowadzający: Marcin Teske
 
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 11:31:42, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr.87/2019 z dnia 02.12. 2019 roku w
sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w
Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą
 zarządzenie 87.2019r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-02 11:32:38, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 5 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 14.01.2020 w sprawie powołania
rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania
zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu
organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt
padłych w wyniku zastosowania zabiegów
nakazanych przez te organy oraz zniszczonych z
nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej
produktów pochodzenia zwierzęcego.
 Zarządzenie nr 5 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 14.01.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-23 09:53:31, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE NR OS.0050.7.2020 WÓJTA GMINY SOLEC
NAD WISŁĄ z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie
ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, w tym terminów składania
dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do
oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych oraz do klas I publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Solec nad Wisłą
 zarządzenie 27.01.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-03 11:29:23, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 16/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-26 14:56:10, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 17/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-11 14:46:32, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia
dla przedsięb
 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-12 08:36:37, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 33/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie określenia procedury kontroli
realizacji obowiązków podmiotów odbierających
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z
terenu Gminy Solec nad Wisłą w zakresie
odbierania odpadów komunalnych

Zarzadzenie nr 33/2020

 
Data wprowadzenia informacji 2020-05-20 10:47:04, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 38/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie
ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy
Solec nad Wisłą
 zarzadzenie 38.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-03 13:23:50, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 41/2020 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 05.062020r. w sprawiezapewnienia na
obszarze Gminy Solec nad Wisłąodpowiedniej
liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeńjak i
plakatów komitetów wyborczych,
 ZARZĄDZENIE 2020r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 07:34:47, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 17.2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z 26 marca 2020r.
 sprawozdanie z wykoanania budżetu za 2019 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-09 07:37:58 Informację zaktualizowano 2020-07-03 09:16:50, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 56a/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 zarządzenie skargi i wnioski.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-15 07:46:19, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 56/2020 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁ
 zazodzenie 56.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-08-11 07:30:51 Informację zaktualizowano 2020-08-11 13:23:34, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 53/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-13 07:23:51, wprowadzający: Marcin Teske
zarządzenie w sprawie przedstawienia informacji o
przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu
się wieloletniej prognozy finansowej oraz
przebiegu realizacji wykonania planu finansowego
instytucji kultury za I półrocze 2020 roku

załacznik nr 1.pdf

załącznik nr 2.pdf

załacznik nr 3.pdf

 zarządzenie nr 57.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-01 13:53:40, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 65/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą dnia 09 Września 2020 r. W sprawie
powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargu na zbycie nieruchomości położonej w
miejscowości Solec nad Wisłą będącej
własnością Gminy Solec nad Wisłą
 Zarządzenie nr 65 Wójta Gminy Solec nad Wisłą dnia 09 Września 2020 r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 13:20:34 Informację zaktualizowano 2020-09-09 13:22:34, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 66/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 11.09.2020 w sprawie ogłoszenia
otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w
Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą.

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko.pdf

oświadczenie zgoda na przetwarzanie danych rekrutacja.pdf

 nabór na wolne stanowisko urzędnicze ogłoszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-14 20:49:48 Informację zaktualizowano 2020-09-14 21:01:47, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 85/2020 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 03 .12.2020 w sprawie ustalenia
dnia wolnego od pracy dla planowników Urzędu
Gminy w Solcu nad Wisłą
 zarzadzenie 85.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-12-04 13:57:08 Informację zaktualizowano 2020-12-04 14:00:11, wprowadzający: Marcin Teske
zarządzenie nr 11.2021 Burmistrza MiG Solec nad
Wisłą z dnia 19.01.2021 w sprawie ustalenia
terminów przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w
tym terminów składania dokumentów na rok
sz.2021-2022

zarządzenie nr 11.2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-25 10:19:39, wprowadzający: Marcin Teske

Zobacz:
 Uchwały Rady VII Kadencja 2014r . 
wersja do druku