Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Jednostki pomocnicze Współpraca z organizacjami pozarządowymi strona główna 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Zarządzenie Nr 24 /2021 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z
zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży w 2021 r.

Zarzadzenie 2021.pdf

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-03 18:39:50, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego 2021

ogłoszenie2021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-16 08:01:11, wprowadzający: Marcin Teske
Otwarty konkurs ofert na realizaję zadania
publicznego z zakresu "Wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą -
Zorganizowanie zawodów spotowych"

ogłoszenie - otwarty konkurs.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-05 13:21:59 Informację zaktualizowano 2021-02-05 13:30:20, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała Nr XXXI/184/2020 w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok

Uchwała.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-02-05 13:17:43, wprowadzający: Marcin Teske
Zaproszenie do konsultacji "Programu współpracy
Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2021"
 Zaproszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 15:07:55 Informację zaktualizowano 2020-10-22 15:13:11, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultacji projektu "Rocznego
programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2021"
 Zarządzenie 78.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-10-22 14:59:26 Informację zaktualizowano 2020-10-22 15:06:13, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego w zakresie
gminnego programu profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz innych uzależnień
na rok 2020
 Ogłoszenie wynikow otwartego konkursu na realizację zadania publicznego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 13:08:25, wprowadzający: Marcin Teske
Formularz zgłoszenia propozycji do projektu
„Rocznego programu współpracy Województwa
Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie na 2021 rok”
 formularz program 2021.docx
Data wprowadzenia informacji 2020-07-07 11:37:26, wprowadzający: Marcin Teske
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego w roku 2019
 Sprawozdan roku 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-28 13:42:43, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na
realizację zadań publicznych w Gminie Solec nad
Wisłą z zakresu profilaktyki uzależnień 2020r.
 Ogłoszenie wynikow 2020r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-25 07:54:42, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 13/2020 w sprawie ogłoszenia
otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych w Gminie Solec nad Wisłą z zakresu
profilaktyki uzależnienia wśród dzieci i
młodzieży na 2020r.
 Zarzadzenie 04.03.2020r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-06 08:38:53 Informację zaktualizowano 2020-03-06 08:41:28, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego : W ZAKRESIE
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I
SPORTU w Gminie Solec nad Wisłą 2020r.
 ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania pub 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-25 08:45:19, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie Otwarty konkurs ofert na realizację
zadania publicznego Wspieranie i Upowszechnianie
Kultury Fizycznej i Sportu na terenie Gminy Solec
nad Wisłą
 ogłoszenie Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-15 13:58:36, wprowadzający: Marcin Teske
uchwała Nr XVI.106.2019 w sprawie uchwalenia
rocznego programu wspolpracy gminy Solec nad Wisla
z organizacjami pozarzadowymi
 uchwala Nr XVI.106.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-12-10 07:48:45, wprowadzający: Marcin Teske
Uproszczona Oferta Realizacji zadania publicznego
06.11.2019r.
 uproszczona oferta.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-07 18:19:28, wprowadzający: Marcin Teske
Mazowiecka Rada Działalności Pożytku
Publicznego głosowanie

Tresc pisma.pdf

Karta do glosowania.pdf

 Zaproszenie do glosowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 09:08:42, wprowadzający: Marcin Teske
Uproszczona Oferta Realizacji zadania publicznego
2019
 Uproszczona Oferta Realizacji zadania publicznego 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-08 07:41:45, wprowadzający: Marcin Teske
Program współpracy Coroczne uchwalanie przez
Sejmik Województwa „Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego” jest realizacją obowiązku
wynikającego z art. 5, ust 3. Ustawy o
działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.
 harmonogram_program_2020_2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-09 07:40:23, wprowadzający: Marcin Teske
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w roku 2018
 Sprawozdanie 2018...pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 10:26:23, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja, od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają
się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań
publicznych

Uproszczone_sprawozdanie.pdf

uproszczona_oferta.pdf

Sprawozdanie_z_realizacji_zadania_publicznego.pdf

Oferta_realizacji_zadania_publicznego.pdf

 Informacja, od dnia 1 marca 2019 r. zmieniają się wzory ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-17 10:09:08, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na
realizację zadania publicznego
 ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadania pub.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-16 14:35:55, wprowadzający: Marcin Teske
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą o
otwartym III konkursie ofert na realizację
zadań publicznych Gminy Solec nad Wisłą z
zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży w 2019 r.
 OFERTA 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-29 15:48:02, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie nr 21/2019 Wójta Gminy Solec nad
Wisłą
 Zarządzenie z 16.4.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-18 13:58:40, wprowadzający: Marcin Teske
Otwarty konkurs ofert na realizację zadan
publicznych w zakresie wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu na
terenie Gminy Solec nad Wisłą

Ogłoszenie wyników

 ogłoszenie 28.01.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-31 13:21:59, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwałą II.18.2018 w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznegp
na 2019 rok.
 Uchwałą II.18.2018r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-13 14:06:41, wprowadzający: Marcin Teske
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
z dnia 03.12.2018r.
 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 03.12.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-04 12:46:22, wprowadzający: Marcin Teske
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
29.19.2018r.
 OFERTA 29.10.2018r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-11-06 14:34:55, wprowadzający: Marcin Teske
Uproszczona Oferta Realizacji Zadzń Publicznych
07.09.2018r.
 Uproszczona Oferta Realizacji Zadzń Publicznych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-07 12:23:58, wprowadzający: Marcin Teske
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
28.08.2018r.
 oferta 2018r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-31 10:43:35, wprowadzający: Marcin Teske
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
04.06.2018 Załącznik 1
 oferta 04.06.2018 Załącznik 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 07:46:39, wprowadzający: Marcin Teske
UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
04.06.2018
 oferta 04.06.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-08 07:44:55, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 11 w sprawie Ogłoszenia o otwartym
konkursie ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci
i młodzieży w 2018r.
 ZARZADZENIE 11. 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 13:28:44, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie o otwartym I konkursie ofert na
realizację zadań publicznych z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
młodzieży w 2018r.
 ogłoszenie o KONKURSIE.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-03-06 13:27:09 Informację zaktualizowano 2018-03-06 13:31:00, wprowadzający: Marcin Teske
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu upowszechniania kultury
fizycznej i sportu na terenie gminy Solec nad
Wisłą - szkolenie dzieci i młodzieży oraz
organizacja rozgrywek w piłce nożnej,
popularyzacja tej dziedziny sportu

Ogłoszenie wyników konkursu

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu

Ogłoszenie o konkursie

 
Data wprowadzenia informacji 2018-02-14 10:38:36 Informację zaktualizowano 2018-02-14 10:39:51, wprowadzający: Marcin Teske
Zaproszenie
przedstawicieli organizacji pozarządowych
do udziału w pracach komisji konkursowej , w
otwartych konkursach ofert na rok 2018.
 zaproszenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-09 09:56:19, wprowadzający: Marcin Teske
Program współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na 2018 rok
 Uchwała NR XLIV.222.2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-12-29 13:56:52 Informację zaktualizowano 2017-12-29 13:57:47, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie 55/2017 w sprawie ogłoszenia o
przeprowadzeniu konsultcji projektu..

Projekt

Uchwała

Formularz kosultacji

oferta realizacji zadania publicznego

 Zarządzenie nr 55.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-10-06 10:11:56, wprowadzający: Marcin Teske
Sprawozdanie z realizacji Programu Gminy Solec nad
Wisłą z organizacjami pozarządowymi w 2016r
 sprawozdanie z realizacji programu Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi w 2016r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-04 13:07:18, wprowadzający: Marcin Teske
ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji
zadań publicznych II
 ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji zadań publicznych II.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-09-01 10:05:45, wprowadzający: Marcin Teske
ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji
zadań publicznych
 ogłoszenie o wynikach konkursu o realizacji zadań publicznych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-31 12:43:05, wprowadzający: Marcin Teske
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
07.07.2017r.
 07.07.2017r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-10 09:35:11, wprowadzający: Marcin Teske
Protokół z otwarcia ofert na zadania
publicznego 2017
 Protokoł 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-04 08:35:44, wprowadzający: Marcin Teske
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań
publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na
terenie gminy Solec nad Wisłą
 Ogłoszenie o konkursie
Data wprowadzenia informacji 2017-02-28 11:23:24 Informację zaktualizowano 2017-03-10 09:36:56, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA
KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA TERENIE GMINY SOLEC
NAD WISŁA W ROKU 2017

Protokół z otwarcia ofert na realizację zadania publicznego 24 luty 2017

 otwarty kokurs ofert 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-01-31 13:31:04 Informację zaktualizowano 2017-02-01 08:45:52, wprowadzający: Marcin Teske
Konsultacje projektu "Rocznego programu
współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w roku 2017"

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia o przeprowadzenia konsultacji wraz z formularzem do wyrażenia opinii

Projekt "Rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"

 
Data wprowadzenia informacji 2016-11-15 12:53:11 Informację zaktualizowano 2016-11-15 13:02:55, wprowadzający: Marcin Teske
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2016
 oferta 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-03 13:07:00, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizaję zadań .pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-08-19 12:27:55, wprowadzający: Marcin Teske
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-13 14:37:36 Informację zaktualizowano 2017-12-29 13:58:15, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku