Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OGŁOSZENIA strona główna 

OGŁOSZENIA
informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego
 informacja o wyborze oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-02 09:28:21, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie konkurs ofert - turystyka i
krajoznawstwo - 2015 r.
 konkurs ofert turystyka.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 15:14:58, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie konkurs ofert - kultura, sztuka,
ochrona dóbr kultury - 2015 r.
 konkurs ofert kultura.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 15:16:58, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie konkurs ofert - ochrona i promocja
zdrowia - 2015 r.
 konkurs ofert ochrona zdrowia.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-03-03 15:18:09, wprowadzający: Marcin Teske
ogłoszenie - oferty na zadania publiczne
 ogl. rozstrzyg..pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-01 11:54:15, wprowadzający: Marcin Teske
ogłoszenie - konkurs ofert
 ogloszenie....pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-07-03 11:22:02 Informację zaktualizowano 2015-07-15 09:25:01, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie rozstrzygnięcie konkursu ofert -
turystyka i krajoznawstwo - 2015 r.
 rozstrzygniecie konkursu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-08-07 13:46:51, wprowadzający: Marcin Teske
ogłoszenie - konkurs ofert - turystyka i
krajoznawstwo
 ogloszenie konkurs ofert turystyka i krajoznawstwo 10.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 13:26:27, wprowadzający: Marcin Teske
ogłoszenie - konkurs ofert - ochrona i promocja
zdrowia
 ogloszenie konkurs ofert ochrona zdrowia 10. 2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 13:28:35, wprowadzający: Marcin Teske
ogłoszenie - konkurs ofert - kultura i sztuka
 ogloszenie konkurs ofert kultura i sztuka 10.2015.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-05 13:30:00, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie - rozstrzygnięcie konkursu ofert
 ogloszenie wybor ofert.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-10-28 09:58:45, wprowadzający: Marcin Teske
Konkurs ofert - sport
 konkurs ofert na zadanie publiczne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-01-18 11:51:15, wprowadzający: Marcin Teske
Konkurs ofert - turystyka i krajoznawstwo 2016

Ogłoszenie o wynikach konkursu

 Konkurs ofert 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-05-06 08:39:27, wprowadzający: Marcin Teske
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA
NA TERENIE GMINY SOLEC NAD WISŁĄ W ROKU 2016
 OTWARTY KONKURS 2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-25 13:16:29, wprowadzający: Marcin Teske
OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W CELU WSPÓLNEJ
REALIZACJI PROJEKTU
 OGLOSZENIE 22.11.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-11-22 13:36:06, wprowadzający: Marcin Teske
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą
o otwartym konkursie ofert na realizację zadań
publicznych Gminy Solec nad Wisłą z zakresu
profilaktyki uzależnień wśród dzieci i
młodzieży w 2017 r.
 OFERTA SOLEC nr 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-19 17:31:49, wprowadzający: Marcin Teske
Zarządzenie Nr 23 /2017
 Zarządzenie Wójta w sprawie konkursu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-19 17:33:02, wprowadzający: Marcin Teske
WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
 1_wzor_oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-04-19 17:34:44, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości 2018r.
 ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-12 15:20:29, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji z
mieszkańcami sołectw Kępa Piotrowińska i
Marianów w sprawie zmiany granic miejscowości i
sołectw

Ankieta konsultacyjna.pdf

Załącznik graficzny do ankiety.pdf

 Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie zmiany granic miejscowości.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 08:35:07, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż
nieruchomości
 Ogłoszenie sprzedazy 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-27 18:37:37 Informację zaktualizowano 2019-06-27 18:40:09, wprowadzający: Marcin Teske
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji.
 Zawiadomienie z 22 lipca 2019r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-29 09:26:50, wprowadzający: Marcin Teske
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o
zatwierdzenie listy udziałwców Spólki Leśnej
Lasu Soleckiego

Zawiadomienie lista udziałowców SLLS

 
Data wprowadzenia informacji 2020-08-24 14:08:23, wprowadzający: Marcin Teske
OGŁOSZENIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Protokół z przetargu- unieważnienie

 Ogłoszenie o przetargach na sprzedaz działek w Solecu nad Wisłą.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-09 13:55:22, wprowadzający: Marcin Teske
Zawiadomienie o zebranych dokumentach i
materiałach przed wydaniem decyzji.
 Zawiadomienie 21.09.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-09-29 08:26:27, wprowadzający: Marcin Teske
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
27.11.2020r.

Zawiadomienie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.

 zawiadomienie 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-12-17 09:20:54, wprowadzający: Marcin Teske
Ogłoszenie o sporządzeniu karty
inwentaryzacyjnej nieruchomości w celu
komunalizacji mienia

ogloszenie11012021.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-11 15:30:28, wprowadzający: Marcin Teske
Decyzja zmieniająca decyzję z dnia 14.10.2020r.

Decyzja z dn07.01.2021.PDF

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-12 13:38:54, wprowadzający: Marcin Teske
Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na
sprzedaż samochodu strażackiego Żuk

ogłoszenie o przetargu 2.pdf

fotografia

protokół z pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samo.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2021-01-26 14:35:54, wprowadzający: Marcin Teske
informacja o wyborze oferty na realizację zadania
publicznego
 ogłoszenie 2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-02-16 12:40:13, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku