Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo Obrona Cywilna OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ Zagospodarowanie przestrzenne strona główna 

OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
 oswiaczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-03-26 14:39:48 Informację zaktualizowano 2013-03-26 14:42:03, wprowadzający: Marcin Teske
Decyzja Nr.1/2013 o ustaleniulokalizacji
inwestycji celu publicznego
 Decyzja Nr.1-2013.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-06-20 11:07:21, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie na podstawie art.113 1ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kdeksu postępowania
administracyjnego....
 postanowienie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2013-08-08 13:50:59, wprowadzający: Marcin Teske
Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
nr 1/2014
 decyzja.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 15:27:14, wprowadzający: Marcin Teske
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
 obwieszczenie o dec..pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-05-28 15:28:53, wprowadzający: Marcin Teske
O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku o wszczęciu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 O B W I E S Z C Z E N I E 29.06.2016.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-06-29 12:28:39, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2016-07-21 10:41:11, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa
kanalizacji sanitarnej w Solcu nad Wisłą

Obwieszczenie z dnia 29.07.2016 r.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 
Data wprowadzenia informacji 2016-07-29 13:46:44, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z 7 czerwca 2017r.

Obwieszczenie o wydaniu Decyzji

Decyzja

 obwieszczenie 7 czerwca 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-06-09 09:40:06, wprowadzający: Marcin Teske
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu
publicznego 19 lipca 2017r

Decyzja

 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu celu publicznego - .pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-20 08:29:30, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 21
lipca 2017r.

Decyzja

 obwieszczenie - wodociag podemłynie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-21 13:27:09, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzij o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 27 lipca
2017r.

obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej - budowa wieży telekomunikacyjnej w miejsc. Sadkowice.pdf

 obwieszczenie o wszczęciu - Sadkowice.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-07-31 09:22:22, wprowadzający: Marcin Teske
obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwesty 29 sierpnia 2017
 obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwesty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2017-08-31 09:54:44, wprowadzający: Marcin Teske
.: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej
operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą
techniczną oraz wewnętrzną linią zasilającą
zlokalizowaną na części dz.nr ewidencyjny
1609/2 i 1610 w miejscowości Podemłynie, gmina
Solec nad Wisłą

zawiadomienie o odwołaniu od decyzji nr 1 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Solec nad Wisłą ul. Podemłynie

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa stacji bazowe.pdf

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Decyzja

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - budowa wiezy telekom.pdf

zawiadomienie o odwołaniu od decyzji nr 1 w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 w miejscowości Solec nad Wisłą ul. Podemłynie

obwieszczenie o zakończeniu postępowania - stacja telefonii kom.pdf

decyzja odmawiająca uchylenia decyzji ostatecznej z dnia 01 marca 2018.pdf

 obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii kom. operatora .pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-01-29 13:24:49, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o wczeciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o ustalenie lokalizaci iwestyci
celu publicznego 03.04.2018r.

decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa wieży telekomunikacyjnej WA-0054 w miejscowości Sadkowice

obwieszczenie o wydaniu decyzji celu bulicznego - budowa wieży telekomunikacyjnej w miejsc. Sadkowice

obwieszczenie SKO - Budowa wieży telekomunikacyjnej WA-0054 w .pdf

 obwieszczenie 4-04.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-04 12:13:12, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą w
sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji
pobytu na polowaniu indywidualnym.
 Obwieszczenie w sprawie miejsca przechowywania książki ewidencji pobytu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:54:12, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie miejsca
przechowywania książki ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym.
 Obwieszczenie z dnia 30 kwietnia 2018 roku.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-05-07 13:52:01, wprowadzający: Marcin Teske
O B W I E S Z C Z E N I E Solec nad Wisłą, dn.
22.06.2018r.
 obwieszczenie o wydaniu postanowienia o wznowieniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-22 11:12:42, wprowadzający: Marcin Teske
obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa
stacji transmisji
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji transmi.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-16 12:34:07, wprowadzający: Marcin Teske
obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego -
budowa stacji transmisyjnej w Sadkowicach
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego - -budowa stacji transmisyjnej w Sadkowicach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-12-03 13:30:50, wprowadzający: Marcin Teske
obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie
wydania decyzji o ustalenie inwestycji celu
publicznego z 8 .03.2019r.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania - dla inwestycji budowa .pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-18 12:15:20, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania celu
publicznego inwestyc
 obwieszczenie 06.05.2019r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 14:57:42, wprowadzający: Marcin Teske
obwieszczenie o wydaniu postanowienia do decyzji
z dnia 21 maja
 21.05.2019 obwieszczenie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-06-25 12:04:27, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o zawiadomieniu strony
 Obwieszczenie o zawiadomieniu strony.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-07-17 09:29:16, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 23 sierpnia 2019 roku
 Obwieszczenie z dnia 23.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 14:30:02, wprowadzający: Marcin Teske
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji
 Zawiadomienie Starosty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 13:22:16, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja o wydaniu Decyzji Starosty Lipskiego z
dnia 13.08.2019r.
 Decyzja z dnia 13.08.2019r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-03 13:26:33, wprowadzający: Marcin Teske
Opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko dla przedsięwziecia
polegającego na przebudowie drogi powiatowej
Dziurków-Słuszczyn
 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-04 14:39:43, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu
o wszczęciu postępowania administracyjnego.
 OBWIESZCZENIE 13.09.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 07:58:01, wprowadzający: Marcin Teske
Zawiadomienie Starosty Lipskiego o zebranych
dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji.
 ZAWIADOMIENIE 16.09.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 11:41:46, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 22 października 2019 r. o przeprowadzeniu
konsultacji z mieszkańcami Gminy Solec nad
Wisłą w sprawie nadania statusu miasta
miejscowości Solec nad Wisłą
 obwieszczenie wójta o konsultacjach 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-23 07:46:05, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 24.01.2020 r.
 Obwieszczenie z dnia 24.01.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-01-27 12:11:24, wprowadzający: Marcin Teske
obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji celu publicznego - rozbudowa
istniejącej strażnicy OSP w Sadkowicach 2020r.
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2020r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-25 12:21:21, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
wydania decyzji - OSP Sadkowice
 obwieszczenie - zakończenie postępowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-30 08:12:06, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o wszczęciu postępowiania w
sprawie zmiany decyzj
 obwieszczenie o wszczęciu postępowiania w sprawie zmiany decyzj.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-11-19 14:17:44, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku