Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014 strona główna 

Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Wójt Gminy-Andrzej Czajkowski
 1- PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:43:20 Informację zaktualizowano 2014-11-06 10:12:32, wprowadzający: Marcin Teske
Przewodniczący Rady- Marek Kieloch
 2 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:45:23, wprowadzający: Marcin Teske
Agnieszka Miłek
 3 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:47:14, wprowadzający: Marcin Teske
Anna Morawska
 4 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:47:57, wprowadzający: Marcin Teske
Celina Majewska
 5 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:49:30, wprowadzający: Marcin Teske
Grzegorz Studniarz
 6 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:50:30, wprowadzający: Marcin Teske
Jacek Szołajski
 7 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:51:36, wprowadzający: Marcin Teske
Jerzy Burdon
 8 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:52:27, wprowadzający: Marcin Teske
Juzef Trela
 9 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:54:06, wprowadzający: Marcin Teske
Krzysztof Pietrynik
 10 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:55:39 Informację zaktualizowano 2014-11-06 10:14:19, wprowadzający: Marcin Teske
Lichota Krzysztof
 11. PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:56:51 Informację zaktualizowano 2014-11-06 10:15:16, wprowadzający: Marcin Teske
Małgorzata Kowalska
 12 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:57:57, wprowadzający: Marcin Teske
Monika Rudkowska
 13 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 09:58:59, wprowadzający: Marcin Teske
Renata Ćwintal
 14 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 10:00:07, wprowadzający: Marcin Teske
Stanisław Zarzycki
 15 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 10:01:16, wprowadzający: Marcin Teske
Zofia Kozłowska
 16 PDF.pdf
Data wprowadzenia informacji 2014-11-06 10:02:03, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku