Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
° 2010r
° 2011r
° 2012r
° Wybory Samorządowe 2018
° 2013r
° 2014r
° Uchwały Rady VIII Kadencja 2018-2023r
° Sesja Rady I z 21.11.2018r
° Sesja Rady II z 30.11.2018r
° Sesja Rady III z 18.12.2018r
° Sesja Rady IV z 28.12.2018r
° Sesja Rady V z 29.1.2019r
° Sesja Rady VI z 26.2.2019r
° Sesja Rady VII z 26.3.2019r
°  Sesja Rady VIII z 30.4.2019r
°  Sesja Rady IX z 28.5.2019r
°  Sesja Rady X 28.06.2019r.
° Sesja XI Rady z 30.07.2019 r.
° Sesja XII Rady z 09.08.2019 r.
° Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r.
° Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r.
° Sesja XVII z 26.11.2019 r.
° Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r.
° Sesja XV Rady z 15.10.2019 r.
° Sesja Rady V z 27.02.2015r
° Sesja Rady VI z 24.02.2015r
° Sesja Rady VII z 31.03.2015r
°  Sesja Rady VIII z 27.04.2015r
°  Sesja Rady IX z 26.05.2015r
° Sesja Rady X z 23.06.2015r
° Sesja Rady XI z 07.07.2015r
° Sesja Rady XII z 26.08.2015r
° Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r
° Sesja Rady XIV z 30.10.2015r
° Sesja Rady XV z 01.12.2015r
° Sesja Rady XVI z 14.12.2015r
° Sesja Rady XVII z 30.12.2015r
° Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r
°  Sesja Rady XIX z 23.02.2015r
°  Sesja Rady XX z 08.03.2016r
° Sesja Rady XXI z 23.03.2016r
° Sesja Rady XXII 30.03.2016r
° Sesja Rady XXIII 26.04.2016r
° Sesja Rady XXIV 31.05.2016r
° Sesja Rady XXV 16.06.2016r
° Sesja Rady XXVI 19.07.2016r
° Sesja Rady XXVII 30.08.2016r
°  Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r
°  Sesja Rady XXIX 25.10.2016r
°  Sesja Rady XXX 29.11.2016r
°  Sesja Rady XXXI 29.12.2016r
°  Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r.
°  Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r.
°  Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r.
°  Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r.
°  Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r.
° Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r.
° Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r.
° Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r.
° Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r.
° Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r.
° Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r.
° Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r.
°  Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019
°  Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020
° Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020
°  Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020
° Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r.
° Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
° Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r.
° Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.
° Sesja Rady Gminy XXVIII z 31.08.2020 r.
° Sesja Rady Gminy XXIX z 29.09.2020 r.
° XXX Sesja Rady Gminy z 27.10.2020 r.
° XXXI Sesja Rady Gminy z 27.11.2020 r.
° XXXII Sesja Rady Gminy z 14.12.2020 r.
° XXXIII Sesja Rady Gminy z 31.12.2020 r.
° XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
° XXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
° XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
° XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Uchwały Rady
° 2010r
° 2011r
° 2012r
° Wybory Samorządowe 2018
° 2013r
° 2014r
° Uchwały Rady VIII Kadencja 2018-2023r
° Sesja Rady I z 21.11.2018r
° Sesja Rady II z 30.11.2018r
° Sesja Rady III z 18.12.2018r
° Sesja Rady IV z 28.12.2018r
° Sesja Rady V z 29.1.2019r
° Sesja Rady VI z 26.2.2019r
° Sesja Rady VII z 26.3.2019r
°  Sesja Rady VIII z 30.4.2019r
°  Sesja Rady IX z 28.5.2019r
°  Sesja Rady X 28.06.2019r.
° Sesja XI Rady z 30.07.2019 r.
° Sesja XII Rady z 09.08.2019 r.
° Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r.
° Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r.
° Sesja XVII z 26.11.2019 r.
° Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r.
° Sesja XV Rady z 15.10.2019 r.
° Sesja Rady V z 27.02.2015r
° Sesja Rady VI z 24.02.2015r
° Sesja Rady VII z 31.03.2015r
°  Sesja Rady VIII z 27.04.2015r
°  Sesja Rady IX z 26.05.2015r
° Sesja Rady X z 23.06.2015r
° Sesja Rady XI z 07.07.2015r
° Sesja Rady XII z 26.08.2015r
° Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r
° Sesja Rady XIV z 30.10.2015r
° Sesja Rady XV z 01.12.2015r
° Sesja Rady XVI z 14.12.2015r
° Sesja Rady XVII z 30.12.2015r
° Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r
°  Sesja Rady XIX z 23.02.2015r
°  Sesja Rady XX z 08.03.2016r
° Sesja Rady XXI z 23.03.2016r
° Sesja Rady XXII 30.03.2016r
° Sesja Rady XXIII 26.04.2016r
° Sesja Rady XXIV 31.05.2016r
° Sesja Rady XXV 16.06.2016r
° Sesja Rady XXVI 19.07.2016r
° Sesja Rady XXVII 30.08.2016r
°  Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r
°  Sesja Rady XXIX 25.10.2016r
°  Sesja Rady XXX 29.11.2016r
°  Sesja Rady XXXI 29.12.2016r
°  Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r.
°  Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r.
°  Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r.
°  Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r.
°  Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r.
° Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r.
° Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r.
° Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r.
° Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r.
° Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r.
° Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r.
° Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r.
° Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r.
° Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r.
°  Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019
°  Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020
° Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020
°  Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020
° Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r.
° Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
° Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r.
° Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.
° Sesja Rady Gminy XXVIII z 31.08.2020 r.
° Sesja Rady Gminy XXIX z 29.09.2020 r.
° XXX Sesja Rady Gminy z 27.10.2020 r.
° XXXI Sesja Rady Gminy z 27.11.2020 r.
° XXXII Sesja Rady Gminy z 14.12.2020 r.
° XXXIII Sesja Rady Gminy z 31.12.2020 r.
° XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
° XXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
° XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
° XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r. Uchwały Rady  Sesja Rady XX z 08.03.2015r Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r. strona główna 

Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.

Zobacz:
   2010r
   2011r
   2012r
   Wybory Samorządowe 2018
   2013r
   2014r
   Uchwały Rady VIII Kadencja 2018-2023r
   Sesja Rady I z 21.11.2018r
   Sesja Rady II z 30.11.2018r
   Sesja Rady III z 18.12.2018r
   Sesja Rady IV z 28.12.2018r
   Sesja Rady V z 29.1.2019r
   Sesja Rady VI z 26.2.2019r
   Sesja Rady VII z 26.3.2019r
    Sesja Rady VIII z 30.4.2019r
    Sesja Rady IX z 28.5.2019r
    Sesja Rady X 28.06.2019r.
   Sesja XI Rady z 30.07.2019 r.
   Sesja XII Rady z 09.08.2019 r.
   Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r.
   Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r.
   Sesja XVII z 26.11.2019 r.
   Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r.
   Sesja XV Rady z 15.10.2019 r.
   Sesja Rady V z 27.02.2015r
   Sesja Rady VI z 24.02.2015r
   Sesja Rady VII z 31.03.2015r
    Sesja Rady VIII z 27.04.2015r
    Sesja Rady IX z 26.05.2015r
   Sesja Rady X z 23.06.2015r
   Sesja Rady XI z 07.07.2015r
   Sesja Rady XII z 26.08.2015r
   Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r
   Sesja Rady XIV z 30.10.2015r
   Sesja Rady XV z 01.12.2015r
   Sesja Rady XVI z 14.12.2015r
   Sesja Rady XVII z 30.12.2015r
   Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r
    Sesja Rady XIX z 23.02.2015r
    Sesja Rady XX z 08.03.2016r
   Sesja Rady XXI z 23.03.2016r
   Sesja Rady XXII 30.03.2016r
   Sesja Rady XXIII 26.04.2016r
   Sesja Rady XXIV 31.05.2016r
   Sesja Rady XXV 16.06.2016r
   Sesja Rady XXVI 19.07.2016r
   Sesja Rady XXVII 30.08.2016r
    Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r
    Sesja Rady XXIX 25.10.2016r
    Sesja Rady XXX 29.11.2016r
    Sesja Rady XXXI 29.12.2016r
    Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r.
    Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r.
    Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r.
    Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r.
    Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r.
   Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r.
    Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019
    Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020
   Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020
    Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020
   Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVIII z 31.08.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXIX z 29.09.2020 r.
   XXX Sesja Rady Gminy z 27.10.2020 r.
   XXXI Sesja Rady Gminy z 27.11.2020 r.
   XXXII Sesja Rady Gminy z 14.12.2020 r.
   XXXIII Sesja Rady Gminy z 31.12.2020 r.
   XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
wersja do druku