Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
° 2016
Wybory do Izb Rolniczych 2019
° 2016
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach Wybory do Izb Rolniczych 2019 strona główna 

Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
 Pomoc de minimis - 2017 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 07:58:05, wprowadzający: Marcin Teske
Podstawa kwota dotacji na 2018 r.

tabela aktualizacji.pdf

 podstawowa kwota dotacja dla oddziału przedszkolnego 2018 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 08:02:38, wprowadzający: Marcin Teske
wykaz osób fizycznych
 wykaz osób fizycznych za 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-06 14:53:27, wprowadzający: Marcin Teske
wykaz osób prawnych i fizycznych którym
udzielono pomocy publicznej
 wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej za 2017.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-06 14:54:24, wprowadzający: Marcin Teske
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji -
kwiecień 2019
 Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - kwiecień 2019..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 10:41:54, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostkom
organizacyjnym którym udzielono pomoc w 2018
 Wkaz.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-08 15:01:27, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w
2018 roku (zwrot podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napędowego)
 pomoc publiczna ..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 09:22:19, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat
udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożeń
na raty w kwocie przewyższającej 500 zł w 2018
roku
 pomoc publiczna ulgi.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-30 09:24:08, wprowadzający: Marcin Teske
wykaz osób fizycznych - 2018 r.
 wykaz osób fizycznych 2018 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 20:48:44, wprowadzający: Marcin Teske
Pomoc publiczna
 pomoc publiczna.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-31 20:50:36, wprowadzający: Marcin Teske
Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba
dzieci
 PKD X 2019 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-11-06 08:44:10, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja o udzielonej pomoc publicznej 2020
 udzielona pomoc publiczna 2019r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 11:41:30 Informację zaktualizowano 2020-05-28 09:41:45, wprowadzający: Marcin Teske
podstawowa kwota dotacji 2020
 podstawowa kwota dotacji 2020r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-25 11:43:24 Informację zaktualizowano 2020-05-28 09:39:58, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja o udzielonej pomoc publicznej 2019
 pomoc publiczna - 2019 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 10:59:46, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja o udzielonej pomoc publicznej 2019r.
 pomoc publiczna 2019 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 11:01:18, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz osób o udzielonej pomoc publicznej 2019
 Wykaz osob 2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-01 11:03:39, wprowadzający: Marcin Teske
Aktualizacja PKD od 1.11.2020r.
 Aktualizacja PKD od 1.11.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-11-19 14:21:08, wprowadzający: Marcin Teske
AKTUALIZACJA PKD W 2021 R.
 Aktualizacja PKD w 2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-15 08:10:28, wprowadzający: Marcin Teske

Zobacz:
   2016
wersja do druku