2010-06-05 11:05:57
Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009 roku o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1473) informujemy, że Dziennik Ustaw dostępny jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.p  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1