Ogłoszenie
 ogloszenie o wyborach.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:00:57.
Prawo o ustroju sądów powszechnych
 wyciag_z_ustroju.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:04:24.
Wzór karty zgłoszenia kandydata
 wzor_karty_zgloszenia_kandydata_nalawnka.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:05:46.
Wzór listy osób zgłaszających kandydata
 wzor_listy_osob_zglaszajacych_kandydata_na_lawnika.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:06:58.
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika 1 i 2
 wzor_osw._1_i_2_-_razem.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:09:27.
Wzór oświadczenia kandydata na ławnika 3
 wzor_osw._3_-_dodatkowe.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-18 12:10:12.
Liczba ławników do Sądu Rejonowego w Lipsku
 liczba lawnikow.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:24:00.
Ogłoszenie o naborze kandydatów na ławników
 ogłoszenie o naborze.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-06-16 14:17:05.
Data wprowadzenia: 2015-06-16 14:17:05
Opublikowane przez: Marcin Teske