Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 Wybory Samorządowe 2018 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 strona główna 

Wybory Samorządowe 2018
obwieszczenie
 obwieszczenie do wydruku.(6546331_5228539).pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-06-18 14:55:43, wprowadzający: Marcin Teske
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13
sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw
i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.08.2018r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-20 10:03:31, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie
podziału województwa mazowieckiego na okręgi
wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych
wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku
Województwa Mazowieckiego oraz siedziby
Wojewódzkiej Komisji Wyborczej
 Obwieszczenie ws. okregow wyborczych na terenie woj. maz. 2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-20 10:23:15, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ Z
DNIA 20 SIERPNIA 2018 ROKU
 OBWIESZCZENIE WÓJTA-wybory 2018 pdf.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-21 09:14:51, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 54/2018 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 20.08.2018r. w sprawie zapewnienia
na obszarze Gminy Solec nad Wisłą odpowiedniej
liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń jak i
plakatów komitetów wyborczych, związanych z
przeprowadzeniem wyborów do rady gminy, rady
powiatu oraz sejmiku województwa mazowieckiego
oraz wyboru wójta, przez podmioty uprawnione do
udziału w kampanii wyborczej.
 ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY - tablice ogłoszeniowe.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-21 13:16:51, wprowadzający: Marcin Teske
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 20
sierpnia 2018 r.
 Uchwala_w_sprawie_wzorow_informacji_o__terminie_wyborow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 13:36:55, wprowadzający: Marcin Teske
INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH..pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 13:39:33, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z
UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 INFORMACJA O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 13:41:30, wprowadzający: Marcin Teske
KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w sprawie
przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu
wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw zarządzonych na dzień 21
października 2018r. oraz przyjmowania zgłoszeń
kandydatów na członków gminnych, miejskich i
powiatowych komisji wyborczych.
 Komunikat w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-08-22 13:44:21, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie zwołania
pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji
wyborczych
 Postanowienie Komisarza Wyborczego I.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 09:02:42, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania
Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu nad Wisłą
 Postanowienie Komisarza z dnia 10.09.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-11 09:05:25 Informację zaktualizowano 2018-09-11 09:08:27, wprowadzający: Marcin Teske
DYŻURY Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu nad
Wisłą
 DYŻURY - harmonogram.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 16:09:05, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała nr.1 Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu
nad Wisłą w sprawie wyboru Przewodniczacego
Gminnej Komisji Wyborczej
 Uchwała 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 17:20:38, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała nr.2 Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu
nad Wisłą w sprawie wyboru Zastępcy
Przewodniczacego Gminnej Komisji Wyborczej
 uchwała2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-12 17:22:57, wprowadzający: Marcin Teske
Wykaz informacji dotycząca oświadczenia
lustracyjnego
 wykaz informacji.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-13 14:15:52, wprowadzający: Marcin Teske
harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w
Solcu nad Wisłą od 18.09.18-29.09.18
 harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Solcu nad Wisłą.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 07:29:45, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 12 września 2018 r.
 Wzór obwieszczenia-1.docx
Data wprowadzenia informacji 2018-09-17 11:48:36, wprowadzający: Marcin Teske
PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ
 PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-19 07:50:45, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
25 września 2018 r.
 SKM_C25818092510361.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:28:49 Informację zaktualizowano 2018-09-25 12:32:24, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja dodatkowa o miejscu losowania w dniu 28
września 2018 r.
 informacja dodatkowa.jpg
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:29:29 Informację zaktualizowano 2018-09-25 12:31:11, wprowadzający: Marcin Teske
obwieszczenie o przyznanych numerach list
kandydatów na radnych
 obwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 12:31:09, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie Komisarza nr 1 w sprawie powołania
komisji
 Postanowienie Komisarza nr 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 15:50:54 Informację zaktualizowano 2018-10-01 15:56:10, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie Komisarza nr 1 w sprawie zwołania
pierwszego posiedzenia członków Obwodowych
Komisji Wyborczych
 Postanowienie Komisarza.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-01 16:02:13 Informację zaktualizowano 2018-10-01 16:03:46, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja Urzędnika Wyborczego z 02.10.2018
 informacja 02.10.2018.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-02 15:10:12, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych do Rady Gminy Solec nad
Wisłą
 obwieszczenie radni.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 10:01:53, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o o zarejestrowanych listach
kandydatów na Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 obwieszczenie Wójt.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-08 10:03:32, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i
zastępcy obwodowej komisji wyborczej ds.
przeprowadzenia głosowania
 Uchwała w sprawie przeprowadzenia głosowania. komisja 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-10 08:14:20 Informację zaktualizowano 2018-10-10 12:34:02, wprowadzający: Marcin Teske
Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego i
zastępcy obwodowej komisji wyborczej ds.
ustalenia wyników głosowania
 Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania komisja 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-10 08:16:58 Informację zaktualizowano 2018-10-10 12:33:30, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO o wynikach
wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa mazowieckiego
 wyniki wójt.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 15:32:19, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE I z
dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów
do rad na obszarze województwa mazowieckiego
[WYCIĄG]
 wymiki radni.pdf
Data wprowadzenia informacji 2018-10-29 15:33:48, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku