Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wybory Uzupełniające 2021 strona główna 

Wybory Uzupełniające 2021
K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Radomiu I
z dnia 4 marca 2021 r.
 K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 4 marca 2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-04 14:02:00 Informację zaktualizowano 2021-03-04 14:06:45, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE NR 80 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 1
marca 2021 r. w sprawie zarządzenia wyborów
uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu nad
Wisłą
 ZARZADZENIE 80.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-04 14:17:14, wprowadzający: Marcin Teske

 


 


Poniżej  link do strony , gdzie można pobrać formularze dokumentów potrzebnych do utworzenia komitetu wyborczego, zgłoszenia kandydatów na członków komisji wyborczych, zgłoszenia kandydatów na radnych, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika, sporządzenia zaświadczenia dla męża zaufania i obserwatora społecznego:


                                          https://radom.kbw.gov.pl/wzory-dokumentow/wybory-w-toku-kadencji

 
Data wprowadzenia informacji 2021-03-04 14:21:44, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ Z DNIA 10 MARCA 2021 ROKU
 obwieszczenie 2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-10 13:36:57, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie KW I w sprawie powołania Miejskiej
Komisji Wyborczej w Solcu nad Wisłą
 Postanowienie KW 2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-29 14:24:17, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie KW I w sprawie zwołania pierwszego
posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Solcu
nad Wisłą
 Postanowienie KW I w sprawie zwołania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-29 14:25:09, wprowadzający: Marcin Teske
HARMONOGRAM DYŻURÓW MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W SOLCU NAD WISŁĄ
 harmonogram dyżurów.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-03-29 15:37:57, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 8 kwietnia 2021 roku
 obwieszczenie wyborcze 2021.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 09:37:05, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Solcu
nad Wisłą z dnia 8 kwietnia 2021 r. o
przyznanych numerach list kandydatów na radnych
w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w
Solcu nad Wisłą zarządzonych na dzień 9 maja
2021 r.
 obwieszczenie o wylosowanych numerach_list.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 10:15:23, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Solcu
nad Wisłą z dnia 8 kwietnia 2021 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w
wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w
Solcu nad Wisłą zarządzonych na dzień 9 maja
2021 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow.pdf
Data wprowadzenia informacji 2021-04-08 10:25:20, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku