Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 Wybory Samorządowe 2018 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 strona główna 

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia
wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz
o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych
komisji wyborczych Na
 Obwieszczenie PKW - wyborach do PE-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-04 10:51:01, wprowadzający: Marcin Teske
Zgłoszenie kandydatów na członkówobwodowych
komisji wyborczych w wyborach posłów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień
26 maja 2019r.
 zgłaszanie kandydatów do okw - 1 kandydat.docx
Data wprowadzenia informacji 2019-03-14 07:52:28, wprowadzający: Marcin Teske
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach
 zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-03-14 07:54:17, wprowadzający: Marcin Teske
UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania
obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała PKW- powoływanie obwodowych komisji wyborczych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-03-14 07:55:48, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 16 kwietnia 2019 roku
 Obwieszczenie o obwodach 16.04.2019r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-16 10:41:41, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie 34/2019 Komisarz Wyborczy w Radomiu
I
 postanowienie 34.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 10:36:40, wprowadzający: Marcin Teske
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH WYBORY DO PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO UPŁYWA W DNIU 26.04.2019 r. O
GODZINIE 15.00.
 upływ terminu zgłaszania kandydatów do okw.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 15:20:06, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 27/2019WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄz dnia 24.04.2019r.
 ZARZĄDZENIE nr27.2019r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 10:04:25, wprowadzający: Marcin Teske
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia
26 kwietnia 2019 r. w sprawie losowania
 informacja_o_losowaniach-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-26 15:07:51, wprowadzający: Marcin Teske
PROTOKÓŁ Z PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW
OSOBOWYCH. OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH które
odbyło się dnia 30.04.2019r.
 losowanie.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-06 09:16:13, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych
posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
 Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych(1).pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 08:33:19, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie w sprawie powołania obwodowych
komisji wyborczych - Solec nad Wisłą
 postanowienie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-07 08:37:03 Informację zaktualizowano 2019-05-08 08:30:08, wprowadzający: Marcin Teske
Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie
Solec nad Wisłą
 Posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-14 12:47:29, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w
Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019 r. o
zarejestrowanych listach kandydatów na posłów
do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr
5
 Obwieszczenia OKW II zarejestrowane listy 5.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-05-15 08:12:28, wprowadzający: Marcin Teske
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych
prezentacje

Prezentacja PE OKW - przykłady znaku X.pdf

Prezentacja PE OKW-cz-I.pdf

Prezentacja PE OKW-cz-II.1.pdf

Prezentacja PE OKW-cz-II.2.pdf

 
Data wprowadzenia informacji 2019-05-22 08:34:43, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku