Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe 2013
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019 Wybory Samorządowe 2018 Wybory ławników na kadencję 2020-2023 strona główna 

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia
wyborów
 Postanowienie o wyborach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 08:08:41, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych
 Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 08:34:26, wprowadzający: Marcin Teske
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.doc
Data wprowadzenia informacji 2019-08-13 08:42:30, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 22 sierpnia 2019 roku
 obwieszczenie Z 22 SIERPNIA.2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 08:09:14 Informację zaktualizowano 2019-08-26 09:45:16, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie
zapewnienia na obszarze Gminy Solec nad Wisłą
odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
jak i plakatów komitetów wyborczych, związanych
z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 ZARZADZENIE WOJTA GMINY Z DNIA 22 SIERPNIA 2019 R. W SPRAWIE TABLIC OGlOSZENIOWYCH.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-08-23 14:18:49, wprowadzający: Marcin Teske
upływ terminu zgłaszania kandydatów do okw
 upływ terminu zgłaszania kandydatow do okw.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-12 08:33:45, wprowadzający: Marcin Teske
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I o
losowaniu z dnia 13 września 2019 r.
 Solec informacja o losowaniach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-13 15:04:02 Informację zaktualizowano 2019-09-16 07:49:21, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o
zarejestrowanych kandydatach na senatora w
okręgu wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 Obwieszczenie okreg 50..pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-18 07:42:55, wprowadzający: Marcin Teske

Dane kontaktowe Urzędnika Wyborczego w Gminie Solec nad Wisłą:


Pani Aneta Chojnacka


tel. 502-129-328


 

 
Data wprowadzenia informacji 2019-09-19 15:12:27, wprowadzający: Marcin Teske
Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16
września 2019 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 17
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 Obwieszczenie 17.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-20 10:46:47, wprowadzający: Marcin Teske
postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
gm Solec nad Wisłą
 postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-09-23 13:06:05 Informację zaktualizowano 2019-09-23 15:59:58, wprowadzający: Marcin Teske
1_Prezentacja SEJM OKW-szkolenie ogólne
 Prezentacja SEJM.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:47:46, wprowadzający: Marcin Teske
Prezentacja SEJM OKW-cz-II.1-przeprowadzenie
głosowania
 OKWprzeprowadzenie glosowania.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:50:11 Informację zaktualizowano 2019-10-08 14:12:48, wprowadzający: Marcin Teske
Prezentacja SEJM OKW-ustalenie wyników
 Prezentacja SEJM ustalenie wyników-protokoły.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:52:31, wprowadzający: Marcin Teske
Prezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X
 Prezentacja SEJM OKW przyklady znaku X.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:54:39, wprowadzający: Marcin Teske
wytyczne wybory sejm2019
 wytyczne wybory sejm2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-04 12:59:04, wprowadzający: Marcin Teske
POSTANOWIENIE NR 187/1/2019 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 11 października 2019 r. w
sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 6
 solec 1409062.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-10-11 16:15:40, wprowadzający: Marcin Teske
wersja do druku