Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
° Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
° Gminna Bibloteka Publiczna
° Gminny Ośrodek Kultury
° Urząd Gminy Solec nad Wisłą
° Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
° Bilans z wykonania budżetu
° Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
Wybory Prezydenckie 2020
° Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
° Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
° Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą
° Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
° Gminna Bibloteka Publiczna
° Gminny Ośrodek Kultury
° Urząd Gminy Solec nad Wisłą
° Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
° Bilans z wykonania budżetu
° Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
Wybory do Izb Rolniczych 2019
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Sprawozdania Fnansowe Wybory Prezydenckie 2020 strona główna 

Wybory Prezydenckie 2020
POSTANOWIENIENR 105/6/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 4 w gminie Solec nad Wisłą
 Solec nad Wisłą okw 4.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 11:24:12, wprowadzający: Marcin Teske
POSTANOWIENIENR 105/5/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 3 w gminie Solec nad Wisłą
 Solec nad Wisłą okw 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-09 11:22:42, wprowadzający: Marcin Teske
POSTANOWIENIENR 105/7/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej nr 7w gminie Solec nad Wisłą
 Solec nad Wisła okw 7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-07-08 11:20:42 Informację zaktualizowano 2020-07-09 11:25:24, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
30 czerwca 2020 r.
 obwieszczenie o II turze.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-30 08:24:12 Informację zaktualizowano 2020-07-02 13:05:17, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie nr 105/3/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej Nr 8 w Gminie Solec nad Wisłą
 zmiany składu OKW.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-25 07:39:11, wprowadzający: Marcin Teske
Prezentacja SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH
 prezentacja 3.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 15:01:29 Informację zaktualizowano 2020-06-17 15:03:00, wprowadzający: Marcin Teske
Szkolenie - Obwodowych Komisji Wyborczych .Wybory
Prezydenckie 2020
 informacja o szkoleniu.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 13:32:17 Informację zaktualizowano 2020-06-16 13:36:30, wprowadzający: Marcin Teske
Informacja komisarza Wyborczego w Radomiu 1
 Informacja komisarza Wyborczego w Radomiu 1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-12 15:19:05 Informację zaktualizowano 2020-06-12 17:32:32, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 10 czerwca 2020 roku
 OBWIESZCZENIE 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-10 14:29:35, wprowadzający: Marcin Teske
POSTANOWIENIENR 105/2020Komisarza Wyborczego w
Radomiu Iz dnia 15 czerwca 2020r.w sprawie
powołania obwodowychkomisjiwyborczychw gminie
Solec nad Wisłą
 postanowienie 2020r.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 09:09:37 Informację zaktualizowano 2020-06-16 12:49:24, wprowadzający: Marcin Teske
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia
12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych
na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta_28_06-1.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-15 09:00:00, wprowadzający: Marcin Teske
ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU W WYBORACH PREZYDENTA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ
28 CZERWCA 2020 R.
 zgłoszenie 05.06.2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 13:18:39 Informację zaktualizowano 2020-06-09 08:17:41, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów
Prezydenta RP na dzień 28 czerwca 2020 r.
 Postanowienie2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 11:31:25 Informację zaktualizowano 2020-06-09 08:18:04, wprowadzający: Marcin Teske
Prezentacja SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH
KOMISJI WYBORCZYCH
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-17 12:14:09, wprowadzający: Marcin Teske
SZKOLENIE CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 
Data wprowadzenia informacji 2020-06-16 11:57:41, wprowadzający: Marcin Teske
Formularz - zgłoszenie indywidualne kandydatów
do okw
 Formularz 2020.docx
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 11:44:46, wprowadzający: Marcin Teske
Formularz - zgłaszanie kandydatów do okw
 Formularz 2020r.docx
Data wprowadzenia informacji 2020-06-05 11:46:37, wprowadzający: Marcin Teske
ZARZĄDZENIE Nr 41/2020
 ZARZĄDZENIE 2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 12:45:33, wprowadzający: Marcin Teske
O BWI E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec nad
Wisłą z dnia 10 kwietnia 2020 roku
 obwieszczenie o obwodach głosowania z 10 kwietnia 2020 r..pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-10 08:39:50, wprowadzający: Marcin Teske
Przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych.
 zgłoszenia2020.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-06-08 12:47:45 Informację zaktualizowano 2020-06-10 14:31:25, wprowadzający: Marcin Teske
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I z
dnia14 kwietnia 2020 r.
 informacja_o_losowaniach.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-14 13:52:19, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na
Prezydenta
 Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-16 14:49:43, wprowadzający: Marcin Teske
ODEZWA WYBORY PREZYDENCKIE
 odezwa.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-04-28 12:46:01, wprowadzający: Marcin Teske
Postanowienie Nr56/2020 Komisarza Wyborczego w
Radomiu i w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w gminie Solec nad Wisłą
 56.2020 Solec nad Wisłą postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-05 09:58:45, wprowadzający: Marcin Teske
Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7
maja 2020 roku
 komunikat.PKW.20.5.7.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-08 13:07:47, wprowadzający: Marcin Teske
UCHWAŁA NR 129/2020 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 10 maja 2020 r. w sprawie stwierdzenia
braku możliwości głosowania na kandydatów w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 uchwala nr129.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-11 09:08:42, wprowadzający: Marcin Teske
POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie
zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej
 Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta RP.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-06 12:52:15 Informację zaktualizowano 2020-06-05 11:31:51, wprowadzający: Marcin Teske
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach
 2 Formularz - powoływanie okw.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 10:50:54 Informację zaktualizowano 2020-06-05 11:41:34, wprowadzający: Marcin Teske
ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI
WYBORCZYCH W WYBORACH PREZYDENTA RP
ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 10 MAJA 2020 R.
 zgłoszenia okw informacja 2.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-03-27 10:25:41 Informację zaktualizowano 2020-06-05 11:42:24, wprowadzający: Marcin Teske
Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych
komisji wyborczych w wyborach zgłoszenie
indywidualne
 3 Formularz - powoływanie okw - indywidualne.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-02-19 10:52:35 Informację zaktualizowano 2020-06-05 11:41:57, wprowadzający: Marcin Teske

Zobacz:
   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
   Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Solcu nad Wisłą
   Publiczna Szkoła Podstawowa w Pawłowicach
   Gminna Bibloteka Publiczna
   Gminny Ośrodek Kultury
   Urząd Gminy Solec nad Wisłą
   Łączne sprawozdania finansowe Gmina Solec nad Wisłą
   Bilans z wykonania budżetu
   Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
wersja do druku