Biuletyn Informacji Publicznej  Gmina Solec n/Wisłą  www.solec.pl
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
Wybory Uzupełniające 2021
Koordynator ds.dostępności
Skargi i Wnioski
Schemat kontroli podatkowej przedsiębiorców
Powszechny Spis Rolny 2020
INFORMACJE BIEŻĄCE
PROCEDURA NADANIA STATUSU MIASTA MIEJSCOWOŚCI SOLEC NAD WISŁĄ
Sprawozdania Fnansowe
Wybory Prezydenckie 2020
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019
Wybory Samorządowe 2018
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Wybory Ponowne do Rady Gminy
Ochrona Środowiska
Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości
Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach
° 2016
Wybory do Izb Rolniczych 2019
° 2016
OGŁOSZENIA
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Informacje bieżące
Organy
Rada Gminy
Wójt
Prawo lokalne
Radni
Statut Gminy
Sesje Rady
Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
Uchwały Rady
Zarządzenia Burmistrza
Mienie gminy
Budżet
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo
Obrona Cywilna
OBWIESZCZENIA WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategia rozwoju
Zarządzenia kryzysowe
Pozostałe
Inne
Petycje
Jednostki pomocnicze
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Jednostki organizacyjne
Stowarzyszenia i związki członkowskie
Zamówienia Publiczne
Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy siódmej kadencji..
Informacje nieudostępnione
Oświadczenia majątkowe 2015r
Oświadczenia majątkowe 2016r
Oświadczenia majątkowe 2017r
Oświadczenia majątkowe 2018r
Oświadczenia majątkowe 2019r
Oświadczenia majątkowe 2020r
Dziennik Ustaw
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Sprawozdania Fnansowe
Instrukcja obsługi
Praca
Serwis
Wykaz danych o Środowisku
RAPORT O STANIE GMINY 2019
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje o udzielonej pomocy publicznej , dotacjach,umorzeniach i innych ulgach Wybory do Izb Rolniczych 2019 strona główna 

Wybory do Izb Rolniczych 2019
UCHWAŁA NR 1/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych
zgromadzeń izb rolniczych.
 Uchwała KRIR 1.2019.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 12:22:49, wprowadzający: Marcin Teske
UCHWAŁA NR 2/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
 Uchwała KRIR 2.2019 terminarz wyborczy.pdf
Data wprowadzenia informacji 2019-04-23 12:24:24, wprowadzający: Marcin Teske
Obwieszczenie komisji okręgowej nr.69 w Solcu
nad Wisłą
 izby.pdf
Data wprowadzenia informacji 2020-05-27 09:51:55, wprowadzający: Marcin Teske

Zobacz:
   2016
wersja do druku