Bilans za 2018 r GOPS w Solcu nad Wisłą
 Bilans za 2018 r.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:41:40.
Informacja dodatkowa za 2018 r GOPS w Solcu nad
Wisłą
 Informacja dodatkowa za 2018 r...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 13:59:56 | Data modyfikacji: 2019-05-10 14:08:13.
Rachunek zysków i strat za 2018 r GOPS w Solcu
nad Wisłą
 Rachunek zysków i strat GOPS.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:02:46.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r
GOPS w Solcu nad Wisłą
 Zestawienie zmian w funduszu.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:11:10.
Data wprowadzenia: 2019-05-10 14:11:10
Opublikowane przez: Marcin Teske