Bilans jednostki budżetowej
 Bilans ....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:45:20 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:11:19.
Rachunek zyskow i strat jednostki.
 Rachunek zyskow i strat.....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:46:47 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:12:40.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 Zestawienie zmian w funduszu jednostki.....pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-10 16:48:36 | Data modyfikacji: 2019-05-17 08:14:33.
Informacja dodatkowa
 Informacja ......pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:16:23.
Informacja dodatkowa - załącznik
 Informacja dodatkowa - załacznik...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-05-17 08:17:53.
Sprawozdania finansowe Urząd Gminy w Solcu nad
Wisłą za 2019

Informacja dodatkowa.pdf

Rachunek zysków i strat 2019.pdf

Zestawienie zmian w funduszu 2019.pdf

 bilans za 2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:52:03.
Bilans jednostki budżetowej 2022
 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-09 08:00:36.
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
budżetowej na 2023 r.
 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2023 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-03 11:49:23.
Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2023-2027
 Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2027.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2023-01-03 11:50:00.
Data wprowadzenia: 2023-01-03 11:50:00
Opublikowane przez: Marcin Teske