Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia
wyborów
 Postanowienie o wyborach.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-13 08:08:41.
Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych
 Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-13 08:34:26.
Wzór zgłoszenia kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych
 Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.doc

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-13 08:42:30.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Solec nad Wisłą z
dnia 22 sierpnia 2019 roku
 obwieszczenie Z 22 SIERPNIA.2.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-23 08:09:14 | Data modyfikacji: 2019-08-26 09:45:16.
ZARZĄDZENIE NR 64/2019 WÓJTA GMINY SOLEC NAD
WISŁĄ z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie
zapewnienia na obszarze Gminy Solec nad Wisłą
odpowiedniej liczby miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń
jak i plakatów komitetów wyborczych, związanych
z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
13 października 2019 r.
 ZARZADZENIE WOJTA GMINY Z DNIA 22 SIERPNIA 2019 R. W SPRAWIE TABLIC OGlOSZENIOWYCH.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-08-23 14:18:49.
upływ terminu zgłaszania kandydatów do okw
 upływ terminu zgłaszania kandydatow do okw.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-12 08:33:45.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu I o
losowaniu z dnia 13 września 2019 r.
 Solec informacja o losowaniach.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-13 15:04:02 | Data modyfikacji: 2019-09-16 07:49:21.
OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w
Radomiu z dnia 16 września 2019 r. o
zarejestrowanych kandydatach na senatora w
okręgu wyborczym nr 50 w wyborach do Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
 Obwieszczenie okreg 50..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-18 07:42:55.

Dane kontaktowe Urzędnika Wyborczego w Gminie Solec nad Wisłą:


Pani Aneta Chojnacka


tel. 502-129-328


 

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-19 15:12:27.
Okręgowej Komisji Wyborczej w Radomiu z dnia 16
września 2019 r. o zarejestrowanych listach
kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 17
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
 Obwieszczenie 17.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-20 10:46:47.
postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w
sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
gm Solec nad Wisłą
 postanowienie Komisarza Wyborczego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-09-23 13:06:05 | Data modyfikacji: 2019-09-23 15:59:58.
1_Prezentacja SEJM OKW-szkolenie ogólne
 Prezentacja SEJM.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:47:46.
Prezentacja SEJM OKW-cz-II.1-przeprowadzenie
głosowania
 OKWprzeprowadzenie glosowania.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:50:11 | Data modyfikacji: 2019-10-08 14:12:48.
Prezentacja SEJM OKW-ustalenie wyników
 Prezentacja SEJM ustalenie wyników-protokoły.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:52:31.
Prezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X
 Prezentacja SEJM OKW przyklady znaku X.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:54:39.
wytyczne wybory sejm2019
 wytyczne wybory sejm2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-04 12:59:04.
POSTANOWIENIE NR 187/1/2019 Komisarza Wyborczego w
Radomiu I z dnia 11 października 2019 r. w
sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 6
 solec 1409062.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-10-11 16:15:40.
Data wprowadzenia: 2019-10-11 16:15:40
Opublikowane przez: Marcin Teske