UCHWAŁA NR 1/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych
zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych
zgromadzeń izb rolniczych.
 Uchwała KRIR 1.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-23 12:22:49.
UCHWAŁA NR 2/2019 KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z
dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia
wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
 Uchwała KRIR 2.2019 terminarz wyborczy.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-04-23 12:24:24.
Obwieszczenie komisji okręgowej nr.69 w Solcu
nad Wisłą
 izby.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-05-27 09:51:55.
Data wprowadzenia: 2020-05-27 09:51:55
Opublikowane przez: Marcin Teske