ZARZĄDZENIE Nr 5/2024 Burmistrza Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą z dnia 8 stycznia 2024 r. w
sprawie przeprowadzenia wyborów do organów
jednostek pomocniczych gminy- sołectw na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na okres
kadencji 2024-2029
 Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy - sołectw na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-09 14:56:52.
Data wprowadzenia: 2024-01-09 14:56:52
Opublikowane przez: Marcin Teske