Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo

Nieruchomości do sprzedaży położone w Solcu
nad Wisłą  

Ogłoszenie o pierwszym przetargu (przetarg ustny nieograniczony)

Wykaz nieruchomości z dnia 07-04-2017 r.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-10-04 12:22:07 | Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:40.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości nr
773 w Zemborzynie 

ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-20 10:26:38 | Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:40.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości nr
561 w Zemborzynie 

ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-11-20 10:28:00 | Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:40.
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 773
w Zemborzynie 

ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-01-31 10:18:53 | Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:40.
Piąte rokowania na sprzedaż działki nr 2722/5
położonej w Solcu nad Wisłą  

ogłoszenie o rokowaniach

oświadczenie do udziału w rokowaniach (obowiązkowe)

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-02-04 14:49:03 | Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:40.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem z dnia 21-07-2014 r. 

wykaz

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:11:44 | Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:40.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w miejscowości Zemborzyn Pierwszy 

wykaz nieruchomości z dnia 31-07-2104 r.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-07-31 13:52:23 | Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:40.
Pierwszy przeatrg ustny nieograniczony na
sprzedaż nieruchomości nr 321 poł. w Kępie
Piotrowińskiej 

ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-08-08 14:08:41 | Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:40.
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości nr
772 w Zemborzynie 

ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-09-23 14:24:37 | Data modyfikacji: 2017-06-19 13:31:40.
Lokal użytkowy do wynajęcia w Solcu nad Wisłą 

ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-02-10 14:15:54 | Data modyfikacji: 2015-02-10 14:21:22.
Nieruchomości do sprzedaży położone w Solcu
nad Wisłą 

wykaz nieruchomości

pierwszy przetarg - ogłoszenie

drugi przetarg - ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-03 13:10:25 | Data modyfikacji: 2015-07-24 13:43:03.
Lokal użytkowy do wynajęcia - Solec nad Wisłą,
Rynek 

ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-07-17 08:50:25 | Data modyfikacji: 2015-07-24 13:43:03.
Informacja o zamiarze dokonania podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym 

ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-08-05 14:29:28 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:32:26.
Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonych w Solcu nad Wisłą 

Ogłoszenie o przetargach

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-10-02 14:36:43 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:32:26.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
w miejscowości Solec nad Wisłą 

Wykaz z dnia 07.04.2017 r.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-04-07 14:02:57 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:32:26.
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia 

Wykaz z dnia 19 maja 2017 r.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-05-19 14:22:54 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:32:26.
Nieruchomości do sprzedaży położone w Solcu
nad Wisłą - drugi przetarg  

Ogłoszenie o drugim przetargu

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości nr ew. 2722/5

Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości złożonej z działek o nr ew. 2722/13, 2722/17

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-08-22 13:36:47 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:32:26.
Wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia z dnia 5
września 2017 r. 

Wykaz z dnia 5 września 2017 r.

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-06 15:17:56 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:32:26.
Sprzedaż nieruchomości położonej w Solcu nad
Wisłą 

wykaz nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym przetargu na sprzedaż nieruchomości (przetarg ustny nieograniczony)

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:44:45 | Data modyfikacji: 2015-08-05 14:32:26.
Data wprowadzenia: 2017-09-12 12:44:45
Opublikowane przez: Marcin Teske