Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
najem
 wykaz.docx

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-23 14:38:55.
Sprzedaż środków trwałych Zakładu Usług
Komunalnych

ogłoszenie o przetargu

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:46:05.

Zobacz:
 Zagospodarowanie przestrzenne .  Ochrona Środowiska .  Wykaz danych o Środowisku .  Gospodarka mieszkaniowa .  Sprzedaż , dzierżawa i najem nieruchomości  .  Gospodarka Nieruchomościami i Budownictwo .  Mienie gminy .  Zarządzenia kryzysowe .  Obrona Cywilna . 
Data wprowadzenia: 2015-03-13 14:46:05
Opublikowane przez: Marcin Teske