Zagospodarowanie przestrzenne

zawiadomienie o wszczęciu post. środowiskowego-
wydobycie piasku 
 zawiadomienie o wszczęciu post. środowiskowego- wydobycie piasku.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-03-04 13:06:14 | Data modyfikacji: 2011-03-04 13:19:17.
Projekt decyzja środowiskowa wydobywanie kopalin
Wola Pawłowska 
 Projekt decyzja środowiskowa wydobywanie kopalin Wola Pawłowska.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-03-04 13:07:20 | Data modyfikacji: 2011-03-04 13:19:17.
zawiadomienie o wszczęciu post. środowiskowego-
wydobycie piasku I 
 zawiadomienie o wszczęciu post. środowiskowego- wydobycie piasku I.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-03-04 13:08:34 | Data modyfikacji: 2011-03-04 13:19:17.
Projekt decyzja środowiskowa wydobywanie kopalin
Wola Pawłowska II 
 Projekt decyzja środowiskowa wydobywanie kopalin Wola Pawłowska cz. II.doc

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-03-04 13:14:14 | Data modyfikacji: 2011-03-04 13:19:17.
Obwieszczenie dot. drogi wojew. 747 
 obwieszczenie

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-06-03 10:07:23 | Data modyfikacji: 2011-03-04 13:19:17.
Obwieszczenie Burmistrza Bełżyce o rozbudowie
drogi wojewódzkiej 747 oraz budowa mostu na
rzece Wiśle 
 obwieszcenie 1.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-06-17 09:27:09 | Data modyfikacji: 2011-03-04 13:19:17.
Obwieszczenie Burmistrza Bełżyce o rozbudowie
drogi wojewódzkiej 747 Iłża-Konopnica na
odcinku Konopnica-Kamień oraz budowa mostu na
rzece Wiśle  
 obwieszcenie 2.PDF

Opublikowane przez: Halina Majcher | Data wprowadzenia: 2011-06-17 09:29:24 | Data modyfikacji: 2011-03-04 13:19:17.
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
 obwieszczenie Wojwewody Lubelskiego.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-01-17 10:25:00 | Data modyfikacji: 2011-03-04 13:19:17.
Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej 
 obwieszczenie 01.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-03-29 08:28:35 | Data modyfikacji: 2011-03-04 13:19:17.
Rozbudowa przepustu wałowego na rzece Wiśl 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 24 października 2012 roku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Postanowienie RDOŚ

 Obwieszczenie

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-09-26 10:28:28 | Data modyfikacji: 2012-10-26 08:49:01.
`Ubezpieczenie 

zawiad. o zak.pdf

Decyzia

 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2012-10-05 08:45:11 | Data modyfikacji: 2012-11-23 15:26:45.
Rozbudowa wału lewego rzeki Wisły w
miejscowości Kępa Piotrawińska w km
1+400-4+900,gm.Solec nad 

RDOŚ - postanowienie

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

 Obwieszczenie z dnia 14.01.2013.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-01-15 14:53:48 | Data modyfikacji: 2012-11-23 15:26:45.
Rozbudowa lewego wału rzeki Wisły w
miejscowości Kępa Piotrawińska w km 1+400-4+490 

obwieszczenie z dnia 18.07.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie podziału działek o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kolonia Nadwiślańska

obwieszczenie z dnia 29.07.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie podziału działek o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kępa Piotrowińska

Postanowienie z dnia 02.08.2013. opiniujące wstępny projekt podziału działek o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kolonia Nadwiślańska

Postanowienie z dnia 13.08.2013. opiniujące wstępny projekt podziału działek o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kępa Piotrowińska

decyzja z dnia 16.09.2013 r. zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kolonia Nadwiślańska

decyzja z dnia 19.09.2013 r. zatwierdzająca podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Kępa Piotrowińska

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2013-07-18 08:41:18 | Data modyfikacji: 2013-07-18 08:43:39.
Przebudowa i rozbudowa sieci energetycznej w
Kolonii Nadwiślańskiej  
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2014-04-18 08:48:55 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:45:54.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego 
 ogłoszenie 2017.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:01:50 | Data modyfikacji: 2014-04-18 09:45:54.
Data wprowadzenia: 2017-02-07 11:01:50
Opublikowane przez: Marcin Teske