Demontaż, transport i przekazanie do utylizacji
wyrobów zawierających azbest

Zamawiajacy informuje, że termin rozpoczęcia realizacji usługi uzależniony jest od czasu, w którym zostanie zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, natomiast zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia winno nastapić do 30-09-2016 roku.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Wykaz wykonanych usług

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-02-26 14:20:30 | Data modyfikacji: 2018-01-31 15:29:16.
Dostawa urn wyborczych

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (zał. nr 1)

uchwała PKW w sprawie wzorów urn wyborczych

uchwała PKW zmieniająca uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych

Zmiana treści zapytania ofertowego

Formularz ofertowy uwzględniający zmianę terminu realizacji zadania.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej po przeprowadzeniu ponownej oceny

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-06-06 13:21:30 | Data modyfikacji: 2018-01-31 15:29:35.
Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – oświadczenia o braku powiązań osobowo-kapitałowych

Załącznik Nr 3 – opis przedmiotu zamówienia/wycena jednostkowa

Załącznik Nr 4 – wzór umowy

Informacja o wyborze Wykonawcy

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:15:16 | Data modyfikacji: 2018-02-13 15:27:17.

Zobacz:
 2014 rok .  2015 rok .  2016 rok .  2017 rok . 
Data wprowadzenia: 2016-12-16 13:15:16
Data modyfikacji: 2018-02-13 15:27:17
Opublikowane przez: Marcin Teske