bip.solec.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy www.solec.pl
Uchwały Rady Sesja Rady XX z 08.03.2015rSesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad WisłąLXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z 27.07.2023 strona główna 
Uchwała Nr XXXI/184/2020 w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2021 rok
 Uchwała Nr XXXI.184.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:26:30 | Data modyfikacji: 2020-12-04 18:48:03.
Uchwała Nr XXXI/185/2020 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2020-2027
 Uchwała Nr XXXI.185.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:27:36 | Data modyfikacji: 2020-12-04 18:49:37.
Uchwała Nr XXXI/186/2020 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XX/130/2019 z dnia
30 grudnia 2019 roku na rok 2020
 Uchwała Nr XXXI.186.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:28:26 | Data modyfikacji: 2020-12-04 18:51:01.
Uchwała Nr XXXI/187/2020 w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Lipskiemu na pokrycie
części wydatków związanych z realizacją
zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr
1928W Dziurków-Słuszczyn-Walentynów na odcinku
od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 747 w
miejscowości Dziurków do skrzyżowania z drogą
powiatową nr 1929W”
 Uchwała Nr XXXI.187.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:29:10 | Data modyfikacji: 2020-12-04 19:54:08.
Uchwała Nr XXXI/188/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres
dłuższy niż 3 lata położonego w Solcu nad
Wisłą ul. Słoneczna 2 oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na czas dłuższy niż 3 lata
 Uchwała Nr XXXI.188.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:30:39.
Uchwała Nr XXXI/189/2020 w sprawie w sprawie
wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego na
okres dłuższy niż 3 lata położonego w
miejscowości Pawłowice nr 85 oraz odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na czas dłuższy niż 3 lata
 Uchwała Nr XXXI.189.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:31:57.
Uchwała Nr XXXI/190/2020 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres
dłuższy niż 3 lata położonego w Solcu nad
Wisłą ul. Słoneczna 2 oraz odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
najmu na czas dłuższy niż 3 lata
 Uchwała Nr XXXI.190.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:33:34 | Data modyfikacji: 2020-12-04 20:19:33.
Uchwała Nr XXXI/191/2020 w sprawie powołania
doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Solcu
nad Wisłą
 Uchwała Nr XXXI.191.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:35:34.
Uchwała Nr XXXI/192/2020 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok
 Uchwała Nr XXXI.192.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:36:52.
Uchwała Nr XXXI/193/2020 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna dla celów
wymiaru podatku leśnego na rok 2021
 Uchwała Nr XXXI.193.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:41:21.
Uchwała Nr XXXI/194/2020 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Solec nad
Wisłą
 Uchwała Nr XXXI.194.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:42:41.
Uchwała Nr XXXI/195/2020 w sprawie zwolnień w
podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXXI.195.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:43:42.
Uchwała Nr XXXI/196/2020 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Solec nad Wisłą
 Uchwała Nr XXXI.196.2020.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:44:52.

Zobacz:
   2011r
   2012r
   2013r
   2014r
   Uchwały Rady VII Kadencja 2014r
   Sesja Rady V z 27.02.2015r
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady I z 21.11.2018r
   Sesja Rady II z 30.11.2018r
   Sesja Rady III z 18.12.2018r
   Sesja Rady IV z 28.12.2018r
   Sesja Rady V z 29.1.2019r
   Sesja Rady VI z 26.2.2019r
   Sesja Rady VII z 26.3.2019r
    Sesja Rady VIII z 30.4.2019r
    Sesja Rady IX z 28.5.2019r
    Sesja Rady X 28.06.2019r.
   Sesja XI Rady z 30.07.2019 r.
   Sesja XII Rady z 09.08.2019 r.
   Sesja XIII Rady z 27.08.2019 r.
   Sesja XIV Rady z 26.09.2019 r.
   Sesja XV Rady z 15.10.2019 r.
   Sesja Rady Gminy XVI 29.10.2019 r.
   Sesja XVII z 26.11.2019 r.
   Sesja Rady VI z 24.02.2015r
   Sesja Rady VII z 31.03.2015r
    Sesja Rady VIII z 27.04.2015r
    Sesja Rady IX z 26.05.2015r
   Sesja Rady X z 23.06.2015r
   Sesja Rady XI z 07.07.2015r
   Sesja Rady XII z 26.08.2015r
   Sesja Rady XIIIz 30.09.2015r
   Sesja Rady XIV z 30.10.2015r
   Sesja Rady XV z 01.12.2015r
   Sesja Rady XVI z 14.12.2015r
   Sesja Rady XVII z 30.12.2015r
   Sesja Rady XVIII z 26.01.2015r
    Sesja Rady XIX z 23.02.2015r
    Sesja Rady XX z 08.03.2016r
   Sesja Rady XXI z 23.03.2016r
   Sesja Rady XXII 30.03.2016r
   Sesja Rady XXIII 26.04.2016r
   Sesja Rady XXIV 31.05.2016r
   Sesja Rady XXV 16.06.2016r
   Sesja Rady XXVI 19.07.2016r
   Sesja Rady XXVII 30.08.2016r
    Sesja Rady XXVIII 30.09.2016r
    Sesja Rady XXIX 25.10.2016r
    Sesja Rady XXX 29.11.2016r
    Sesja Rady XXXI 29.12.2016r
    Sesja Rady XXXII 27.01.2017 r.
    Sesja Rady XXXIII 21.02.2017 r.
    Sesja Rady XXXIV 30.03.2017 r.
    Sesja Rady XXXV 25.04.2017 r.
    Sesja Rady XXXVI 04.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVII 30.05.2017 r.
   Sesja Rady XXXVIII 27.06.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XXXIX 25.07.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XL 29.08.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLI 26.09.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLII 30.10.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIII 03.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLIV 28.11.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLV 15.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVI 29.12.2017 r.
   Sesja Rady Gminy XLVII30.01.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLVIII 28.02.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 27.03.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XLIX 26.04.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LI 29.05.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LII 26.06.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIII 31.07.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 28.08.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LIV 26.09.2018 r.
   Sesja Rady Gminy LVI 16.10.2018 r.
   Sesja Rady Gminy XVIII 06.12.2019 r.
   Sesja Rady XIX z dn. 20.12.2019 r.
    Sesji XX Rady Gminy 30.12.2019
    Sesji XX Rady Gminy 28.01.2020
   Sesja Rady Gminy XXII 28.02.2020
    Sesja Rady Gminy XXIII 30.03.2020
   Sesja Rady Gminy XXIV z 29.04.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXV z 29.05.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVI z 26.06.2020r.
   Sesja Rady Gminy XXVII z 28.07.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXVIII z 31.08.2020 r.
   Sesja Rady Gminy XXIX z 29.09.2020 r.
   XXX Sesja Rady Gminy z 27.10.2020 r.
   XXXI Sesja Rady Gminy z 27.11.2020 r.
   XXXII Sesja Rady Gminy z 14.12.2020 r.
   XXXIII Sesja Rady Gminy z 31.12.2020 r.
   XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dn. 02.06.2021 r.
   XL Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   XLIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   L Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVI Seja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXXI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
   LXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 czerwca 2023 r.
   LXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 lipca 2023 r.
   LXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 sierpnia 2023 r.
   LXXV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 września 2023 r.
   LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 24 października 2023 r.
   LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 listopada 2023 r.
   LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 grudnia 2023 r.
   LXXIX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dniu 28 grudnia 2023 r.
   LXXX Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 30 stycznia 2024 r.
   Sesja LXXXI Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 28 lutego 2024 r.
   LXXXII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 14 marca 2024 r.
   LXXXIII Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 27 marca 2024 r.
   LXXXIV Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 29 kwietnia 2024 r.
   I Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 7 maja 2024 r.
   II Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 17 maja 2024 r.
   III Sesja Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą z dnia 29 maja 2024 r.
Data wprowadzenia: 2020-12-04 18:44:52
Opublikowane przez: Marcin Teske
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.solec.pl