Uchwała Nr XXXVII/232/2021 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXIII/210/2020 z
dnia 31 grudnia 2020 roku na rok 2021

Uchwała Nr XXXVII.232.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-06 18:28:17.
Uchwała Nr XXXVII/233/2021 w sprawie Funduszu
Sołeckiego na rok budżetowy 2022

Uchwała Nr XXXVII.233.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-06 18:30:29.
Uchwała Nr XXXVII/234/2021 zmieniająca uchwałę
w sprawie diet dla radnych Gminy Solec nad Wisłą
na czas VIII kadencji 2018-2023

Uchwała Nr XXXVII.234.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-06 18:32:10.
Uchwała Nr XXXVII/235/2021 w sprawie zwolnienia z
części opłaty za korzystanie z zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży

Uchwała Nr XXXVII.235.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-06 18:33:47.
Uchwała Nr XXXVII/236/2021 zmieniająca uchwałę
w sprawie przekazania projektu regulaminu
dostarczania wody i odprowadzania ścieków
obowiązującego na terenie Miasta i Gminy Solec
nad Wisłą do organu regulacyjnego

Uchwała Nr XXXVII.236.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-04-06 18:35:42.
Data wprowadzenia: 2021-04-06 18:35:42
Opublikowane przez: Marcin Teske