Uchwała nr XXXVI/224/2021 w sprawie uchwalenia
Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejsko-Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2021

Uchwała Nr XXXVI.224.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-05 18:35:58.
Uchwała nr XXXVI/225/2021 w sprawie planu
dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania
opłat za kształcenie nauczycieli oraz form i
specjalności kształcenia, na które
dofinansowanie jest przyznawane w 2021 r.

Uchwała Nr XXXVI.225.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-05 18:38:10.
Uchwała nr XXXVI/226/2021 w sprawie sprawie
nadania nazwy ulicy w mieście Solec nad Wisłą

Uchwała Nr XXXVI.226.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-05 18:39:26.
Uchwała nr XXXVI/227/2021 w sprawie określenia
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXXVI.227.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-05 18:41:19.
Uchwała Nr XXXVI/228/2021 w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała Nr XXXVI-228.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-05 18:43:55.
Uchwała Nr XXXVI/229/2021 w sprawie przekazania
projektu regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków obowiązującego na
terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą do organu
regulacyjnego

Uchwała Nr XXXVI.229.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-05 18:50:20.
Uchwała Nr XXXVI/230/2021 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata
2021-2027

Uchwała Nr XXXVI.230.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-05 18:52:02.
Uchwała Nr XXXVI/231/2021 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXIII/210/2020 z
dnia 31 grudnia 2020 roku na rok 2021

Uchwała Nr XXXVI.231.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-03-05 18:53:22.
Data wprowadzenia: 2021-03-05 18:53:22
Opublikowane przez: Marcin Teske