Uchwała Nr XL/252/2021 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2021-2027

Uchwała Nr XL.252.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-06 15:24:09.
Uchwała Nr XL/253/2021 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XXXIII/210/2020 z dnia 31
grudnia 2020 roku na rok 2021

Uchwała Nr XL.253.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-06 15:24:31.
Uchwała Nr XL/254/2021 w sprawie wyrażenia zgody
na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta i Gminy
Solec nad Wisłą nieruchomości położonej w
obrębie ewidencyjnym Solec nad Wisłą

Uchwała Nr XL.254.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-07-06 15:24:53.
Data wprowadzenia: 2021-07-06 15:24:53
Opublikowane przez: Marcin Teske