Uchwała Nr XX/126/2019 w sprawie przyjęcia Planu
Pracy Rady Gminy w Solcu nad Wisłą na 2020 rok.
 Uchwała XX.126.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:49:43 | Data modyfikacji: 2020-01-08 07:58:52.
Uchwała Nr XX/127/2019 w sprawie przekazania
petycji według właściwości.
 Uchwała XX.127.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:57:39.
Uchwała Nr XX/128/2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2019-2027.
 Uchwała XX.128.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 07:59:58 | Data modyfikacji: 2020-11-03 20:23:19.
Uchwała Nr XX/129/2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28 grudnia
2018 roku na rok 2019.
 Uchwała XX.129.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 08:01:06 | Data modyfikacji: 2020-11-03 20:24:50.
Uchwała Nr XX/130/2019 - Uchwała Budżetowa na
2020 rok.
 Uchwała XX.130.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 08:02:16 | Data modyfikacji: 2020-11-03 20:26:18.
Uchwała Nr XX/131/2019 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2027.
 Uchwała XX.131.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2020-01-08 08:03:14 | Data modyfikacji: 2020-11-03 20:27:40.
Data wprowadzenia: 2020-01-08 08:03:14
Data modyfikacji: 2020-11-03 20:27:40
Opublikowane przez: Marcin Teske