Uchwała nr LII/313/2022 w sprawie: zmiany
Uchwały Nr XI/60/2015 z dnia 7.07.2015 roku w
sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa w
Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „
Krzemienny Krąg”

LII.313.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-06 20:00:59.
Uchwała Nr LII/314/2022 w sprawie wyrażenia
zgody na wynajem lokalu użytkowego na okres
dłuższy niż 3 lata i odstąpienie od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas
dłuższy niż 3 lata

LII.314.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-06 20:03:00.
Uchwała Nr LII/315/2022 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2022 roku

LII.315.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-06 20:25:02.
Uchwała Nr LII/316/2022 w sprawie zatwierdzenia
planu rozwoju miasta Solec nad Wisłą

LII.316.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-06 20:26:36.
Uchwała Nr LII/317/2022 w sprawie określenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli nieruchomości za opróżnianie
zbiorków bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

LII.317.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-06 20:28:27.
Uchwała Nr LII/318/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

LII.318.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-06 20:29:54.
Uchwała Nr LII/319/2022 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z dnia 31
grudnia 2021 roku na rok 2022

LII.319.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-06-06 20:32:18.
Data wprowadzenia: 2022-06-06 20:32:18
Opublikowane przez: Marcin Teske