Uchwała Nr XXXVIII/237/2021 w sprawie: przyjęcia
„Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy
Solec nad Wisłą za rok 2020”

Uchwała Nr XXXVIII.237.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-07 22:00:32.
Uchwała Nr XXXVIII/238/2021 w sprawie powierzenia
uprawnień Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą do ustalania wysokości opłat za
korzystanie z obiektów i urządzeń́
użyteczności publicznej

Uchwała Nr XXXVIII.238.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-07 22:02:57.
Uchwała Nr XXXVIII/239/2021 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2021-2027

Uchwała Nr XXXVIII.239.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-07 22:05:15.
Uchwała Nr XXXVIII/240/2021 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr XXXIII/210/2020 z
dnia 31 grudnia 2020 roku na rok 2021

Uchwała Nr XXXVIII.240.2021.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2021-05-07 22:08:10.
Data wprowadzenia: 2021-05-07 22:08:10
Opublikowane przez: Marcin Teske