Uchwała Nr XVII/109/2019 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako
podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2020
 Uchwała Nr XVII.109.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 15:15:01 | Data modyfikacji: 2019-12-03 15:16:05.
Uchwała Nr XVII/110/2019 w sprawie obniżenia
średniej ceny sprzedaży drewna dla celów
wymiaru podatku leśnego na rok 2020
 Uchwała Nr XVII.110.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 15:18:29 | Data modyfikacji: 2019-12-03 15:24:35.
Uchwała Nr XVII/111/2019 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy
 Uchwała XVII.111.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 18:46:32.
Uchwała Nr XVII/112/2019 w sprawie poboru podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób
fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso
 Uchwała Nr XVII.112.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 18:48:14 | Data modyfikacji: 2019-12-03 18:49:17.
Uchwała Nr XVII/113/2019 zmieniająca uchwałę w
sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XVII.113.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 18:52:10.
Uchwała Nr XVII/114/2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2019-2027
 Uchwała Nr XVII.114.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 18:54:10 | Data modyfikacji: 2019-12-03 19:05:09.
Uchwała Nr XVII/115/2019 w sprawie: zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/35/2018 z dnia 28
grudnia 2018 roku na rok 2019
 Uchwała Nr XVII.115.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 18:55:27 | Data modyfikacji: 2019-12-03 19:10:53.
Uchwała Nr XVII/116/2019 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Solec nad Wisłą w 2020 roku
 Uchwała Nr XVII.116.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 18:56:27 | Data modyfikacji: 2019-12-03 19:12:37.
Uchwała Nr XVII/117/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie w drodze
komunalizacji na rzecz Gminy Solec nad Wisłą
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu
Państwa
 Uchwała Nr XVII.117.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 18:57:26.
Uchwała Nr XVII/118/2019 w sprawie rozpatrzenia
petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki
Zarządzania Konfliktem Interesów
 Uchwała Nr XVII.118.2019.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-12-03 18:58:55.
Data wprowadzenia: 2019-12-03 18:58:55
Opublikowane przez: Marcin Teske