Uchwała nr LXXXI/470/2024 w sprawie
przystąpienia Miasta i Gminy Solec nad Wisłą do
realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i
Polityki Społecznej pn. „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2024 ze środków
Funduszu Solidarnościowego

Uchwała nr LXXXI.470.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:09:01.
Uchwała nr LXXXI/471/2024 w sprawie
przystąpienia Miasta i Gminy Solec nad Wisłą do
realizacji Programu „Asystent osobisty osoby z
niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu
Terytorialnego- edycja 2024 realizowanego ze
środków Funduszu Solidarnościowego

Uchwała nr LXXXI.471.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:09:30.
Uchwała nr LXXXI/472/2024 w sprawie ustanowienia
programu osłonowego dla Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok
2024

Uchwała nr LXXXI.472.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:09:59.
Uchwała nr LXXXI/473/2024 w sprawie przyjęcia
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Miasta i Gminy Solec nad Wisłą w 2024 roku

Uchwała nr LXXXI.473.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:10:19.
Uchwała nr LXXXI/474/2024 w sprawie poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr LXXXI.474.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:10:43.
Uchwała nr LXXXI/475/2024 w sprawie poboru
podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od
osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia
inkasentów oraz określenia wysokości
wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr LXXXI.475.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:11:13.
Uchwała nr LXXXI/476/2024 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
strażaków ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Solec nad
Wisłą, którzy uczestniczyli w działaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach
lub ćwiczeniach

Uchwała nr LXXXI.476.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:11:39.
Uchwała nr LXXXI/477/2024 w sprawie przyznania
dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w
Solcu nad Wisłą na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków, udzielonej w
ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków –
Polski Ład

Uchwała nr LXXXI.477.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:12:11.
Uchwała Nr LXXXI/478/2024 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2024-2027

Uchwała nr LXXXI.478.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:12:37.
Uchwała Nr LXXXI/479/2024 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXXIX/457/2023 z
dnia 28 grudnia 2023 roku na rok 2024

Uchwała Nr LXXXI.479.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:13:03.
Uchwała Nr LXXXI/480/2024 w sprawie wyrażenia
zgody na najem budynku magazynowego i dzierżawę
gruntu na okres 3 lat i odstąpienie od
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i
dzierżawy

Uchwała nr LXXXI.480.2024.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:13:44 | Data modyfikacji: 2024-03-06 16:14:09.
Data wprowadzenia: 2024-03-06 16:13:44
Data modyfikacji: 2024-03-06 16:14:09
Opublikowane przez: Marcin Teske