Uchwała nr IX.65.2019 w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zmiany obrębó geodezyjnych w
jednostce ewidencyjnej Solec nad Wisłą
 Uchwała nr IX.65.2019..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:21:18.
Uchwała nr IX.66,.2019 w sprawie powołania
radnego do Komisji Oświaty, Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz Promocji Gminy
 Uchwała nr IX.66,.2019..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:23:10.
Uchwała nr IX.67.2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2019-2027
 Uchwała nr IX.67.2019..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-04 15:24:57.
Uchwała nr IX.68.2019 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr IV.35.2018 z dnia 28 grudnia
2018 roku na rok 2019
 Uchwała nr IX.68.2019..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:36:33.
Uchwała nr IX.70.2019 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Solec nad Wisłą wotum zaufania
 Uchwała nr IX.70.2019 ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:41:07.
Uchwała nr IX.71.2019 w sprawie rozpatrzenia i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z e
sprawozdaniem w wykonania budżetu Gminy za 2018
r.
 Uchwała nr IX.71.2019..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:42:54.
Uchwała nr IX.65.2019 w sprawie wyrażenia opinii
dotyczącej zmiany obrębó geodezyjnych w
jednostce ewidencyjnej Solec nad Wisłą
 Uchwała nr IX.65.2019 ...pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:45:06.
Uchwała nr IX.72.2019 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2018 r.
 Uchwała nr IX.72.2019 ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:47:02.
Data wprowadzenia: 2019-06-05 07:47:02
Opublikowane przez: Marcin Teske