Uchwała II.9.2018 w sprawie diet dla radnych
Gminy Solec nad Wisłą na czas VIII kadencji
2018-2023
 Uchwała II.9.2018 ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:42:33.
Uchwała II.10.2018 w sprawie ustalenia
wynagrodzenia Wójta Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwała II.10.2018..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:44:11.
Uchwała II.11.2018 w sprawie obniżenia ceny
skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia
podatku rolnego na rok 2019
 Uchwała II.11.2018 ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:45:30.
Uchwała II.12.2018 w sprawie obniżenia średniej
ceny sprzedaży drewna dla celów wymiaru podatku
leśnego na rok 2019
 Uchwała II.12.2018..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:46:39.
Uchwała II.13.2018 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie Gminy Solec nad
Wisłą
 Uchwała II.13.2018 ..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:47:44.
Uchwała II.14.2018 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy
Solec nad Wisłą
 Uchwała II.14.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:50:23.
Uchwała II.15.2018 w sprawie szczególowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
terminu spłaty lub rozkładania na raty
należności pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny, przypadających Gminie Solec nad
Wisłą
 Uchwała II.15.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:51:26.
Uchwałą II.16.2018 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVI.241.2017 z dnia 29
grudnia 2017 roku na rok 2018
 Uchwałą II.16.2018..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:53:37.
 Uchwała II.17.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-11 13:54:51.
Uchwała II.19.2018 w sprawie przyjęcia
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie Gminy Solec nad Wisłą
 Uchwała II.19.2018..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-12 07:47:47.
Uchwała II.20.2018 w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za godpodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty
 Uchwała II.20.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-12 07:48:54.
Uchwałą II.18.2018 w sprawie uchwalenia rocznego
programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z
organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznegp
na 2019 rok
 Uchwałą II.18.2018.pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-12 07:50:38.
Uchwała II.21.2018 zmieniająca uchwałę w
sprawie opłaty i określenia zasad ustalenia i
poboru oraz terminów płatności, wysokości
stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze
inkasa
 Uchwała II.21.2018..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2018-12-12 07:52:55.
Data wprowadzenia: 2018-12-12 07:52:55
Opublikowane przez: Marcin Teske