Uchwała Nr LV/327/2022 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2022-2027

Uchwała LV.327.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-18 18:03:58.
Uchwała Nr LV/328/2022 w sprawie zmiany Uchwały
Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z dnia 31
grudnia 2021 roku na rok 2022

Uchwała LV.328.2022.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2022-07-18 18:08:08.
Data wprowadzenia: 2022-07-18 18:08:08
Opublikowane przez: Marcin Teske