Uchwała Nr XVI.104.2019 w sprawie regulaminu
głosowania w wyborach ławników do sądów
powszechnych
 Uchwała Nr XVI.104.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-05 15:00:52.
Uchwała Nr XVI.105.2019 w sprawie wyboru
ławnikó do sądów powszechnych
 Uchwala Nr XVI.105.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-05 15:04:27.
Uchwała Nr XVI.106.2019 w sprawie uchwalenia
rocznego programu wspólpracy Gminy Solec nad
Wisłą z organizacjami pozarządowymi...
 Uchwala Nr XVI.106.2019r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-05 15:07:46.
Uchwała Nr XVI.107.2019 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027
 Uchwala Nr XVI.107.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-05 15:10:07.
Uchwała Nr XVI.108.2019 w sprawie zmian Uchwały
Budżetowej Gminy Nr IV.35.2018 z dnia 28 grudnia
2018 roku na rok 2019
 Uchwala Nr XVI.108.2019 r..pdf

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2019-11-05 15:12:01.
Data wprowadzenia: 2019-11-05 15:12:01
Opublikowane przez: Marcin Teske