Uchwała nr LXXIX/452/2023 w sprawie uchwalenia
Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Miejsko Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2024

Uchwała nr LXXIX.452.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-04 15:32:54.
Uchwała Nr LXXIX/453/2023 w sprawie przyjęcia
Planu Pracy Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą na
2024 rok

Uchwała nr LXXIX.453.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-04 15:34:47.
Uchwała Nr LXXIX/454/2023 w sprawie zarządzenia
przeprowadzenia wyborów do organów jednostek
pomocniczych gminy - sołectw na terenie Miasta i
Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała nr LXXIX.454.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-04 15:35:22.
Uchwała Nr LXXIX/455/2023 w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec nad
Wisłą na lata 2023-2027

Uchwała nr LXXIX.455.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-04 15:35:48 | Data modyfikacji: 2024-01-04 15:37:00.
Uchwała Nr LXXIX/456/2023 w sprawie zmiany
Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXIII/367/2022 z
dnia 30 grudnia 2022 roku na rok 2023

Uchwała nr LXXIX.456.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-04 15:36:16.
Uchwała Nr LXXIX/457/2023 - Uchwała Budżetowa
na 2024 rok

Uchwała nr LXXIX.457.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-04 15:39:41 | Data modyfikacji: 2024-01-04 15:40:17.
Uchwała Nr LXXIX/458/2023 w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy na lata 2024-2027

Uchwała nr LXXIX.458.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-04 15:42:42 | Data modyfikacji: 2024-01-04 15:43:08.
Uchwała Nr LXXIX/459/2023 w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Solec nad Wisłą

Uchwała nr LXXIX.459.2023.pdf

 

Opublikowane przez: Marcin Teske | Data wprowadzenia: 2024-01-04 15:45:39.
Data wprowadzenia: 2024-01-04 15:45:39
Opublikowane przez: Marcin Teske